Onze klanten aan het woord

Deze vier klanten kozen allemaal voor Argenta om te beleggen. Waarom beleggen ze en hoe is hun ervaring tot nog toe?

Bruce

“Ik vind het niet verstandig om alleen maar te sparen en niet te beleggen”

 • Belegt al 30 jaar
 • 65 jaar
 • Getrouwd, 2 kinderen

François

“Beleggen brengt veel meer op dan mijn spaarboekje”
 

 • Belegt 2 jaar
 • 75 jaar
 • Getrouwd, 1 zoon

Isha

“Argenta volgt beleggingen als een goede huisvader op”

 • Belegt 1 jaar
 • 27 jaar
 • Alleenstaand

Nathalie

“We willen onze kinderen over tien jaar iets extra geven”

 • Belegt een paar maanden
 • 45 jaar
 • Getrouwd, 2 kinderen

Het verhaal van Bruce

“Ik vind het niet verstandig om alleen maar te sparen en niet te beleggen”

Bruce Surmont is al vele jaren met beleggen bezig, maar hij laat het beheer graag over aan experts. Hij is vol lof over de service en de knowhow van zijn Argenta-adviseur.

 • Leeftijd: 65
 • Burgerlijke staat: getrouwd, 2 kinderen
 • Recent gepensioneerd na een loopbaan in diverse leidinggevende functies
 • Al meer dan 40 jaar klant bij Argenta
 • Belegt sinds de vroege jaren 1990

Klant bij Argenta

Meer dan 40 jaar

 

Leeftijd

65

Burgerlijke staat

getrouwd, 2 kinderen

Recent gepensioneerd na een loopbaan in diverse leidinggevende functies

Belegt bij Argenta

sinds de vroege jaren 1990

Hoe bent u met beleggen begonnen?

“Nadat de lening van ons huis was afbetaald in 1992, zijn we met beleggen begonnen. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat er een relatief hoge interest werd betaald op sparen, al was de inflatie in die jaren ook wel torenhoog. Maar je hield toch 6% netto over op spaargeld, zonder enig risico. Op het moment dat de rente op spaargeld de inflatie niet meer kon bijbenen, hebben wij de switch gemaakt naar beleggen. Dat wil zeggen: we zijn altijd blijven sparen. Maar geld dat we niet dringend nodig hebben, wordt belegd.”

Wat voor soort belegger bent u?

“Ik ben een man die graag niet alleen een broeksriem, maar ook bretellen draagt. Zeker mijn eerste stappen als belegger waren heel defensief. Zo koos ik aanvankelijk bijvoorbeeld voor kapitaalbescherming. Door de jaren heen heb ik een iets dynamischer profiel ontwikkeld. Nu ik wat ouder ben en mijn beleggingshorizon kleiner wordt, ben ik terug iets defensiever.”

Wou u met beleggen uw kapitaal vooral behouden of het ook laten groeien?

“Zoals gezegd ging het mij in de eerste plaats over het behoud van kapitaal. Als de inflatie zoals nu 2% bedraagt en je krijgt 0,25% op je spaargeld, dan ben je na tien jaar al een heel stuk kapitaal kwijt. Sparen blijft belangrijk, als buffer. Maar ik vind het niet verstandig om alleen maar te sparen en niet te beleggen.”

Bent u ook klant bij andere banken? Hoe maakt Argenta het verschil?

“Het verschil tussen Argenta en andere banken is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Bij Argenta krijg ik steeds betere service en meer kwaliteitsvolle info terwijl de kosten uiterst laag blijven. Bij andere banken krijg je steeds minder service en info, of je moet er veel geld voor betalen.”

Kunt u iets meer over uw beleggingen vertellen?

“Ik heb verschillende beleggingsplannen lopen, zowel risicoarme (Tak-21) als meer risicovolle (Tak-23). Ik heb ook een paar thematische fondsen van Argenta, bijvoorbeeld rond vergrijzing. Wat ik daar heel interessant aan vind is dat ik er zowel een dynamische als meer defensieve variant van in portefeuille heb, iets dat ik nog niet bij andere banken heb teruggevonden. Zo kan je het risico nog verder spreiden.”

Welke rol speelt uw beleggingsadviseur?

“Ik word zeer goed begeleid door Dominique die mijn dossier opvolgt, de laatste jaren wat meer proactief. Ik krijg nu vaker gepersonaliseerde tips als er iets is waarvan mijn adviseur denkt dat het iets voor mij is.”

Bent u eigenlijk intensief met uw beleggingen bezig?

“Nee hoor, ik volg het vanop een gezonde afstand. Ik neem er sinds mijn pensionering wel wat meer tijd voor, ik lees nu regelmatig artikels over beleggen. Maar ik heb natuurlijk niet zoveel kennis over beleggen als mijn adviseur en de fondsenspecialisten. Daarom laat ik hen ook het werk doen. Zij stellen iets voor, ik bespreek het met mijn vrouw en we hakken samen de knoop door.”

U vermeldde al het themafonds vergrijzing. Legt u nog bepaalde accenten binnen uw beleggingen?

“Ik vind het belangrijk dat mijn beleggingen duurzaam zijn en ook daar ben ik bij Argenta gerust in. Ik wil niet beleggen in bijvoorbeeld wapenfabrieken, maar wel in windturbines. Ik wil dat mijn beleggingen ethisch correct zijn en bijdragen tot een betere toekomst voor mijn nakomelingen, zelfs al is het mogelijk maar een druppel op een hete plaat.”

Bent u door corona anders gaan beleggen?

“Ik overweeg deelbewijzen te kopen van een Argenta-fonds met Vlaamse bedrijven. Ik help via mijn beleggingen liever bedrijven in Gent, Brugge en Kortrijk dan aan de andere kant van de wereld.”

Wat is het uiteindelijke doel van uw beleggingen?

“Wij blijven niet eeuwig leven, dus we willen een deel van het geld gebruiken om de kinderen te helpen, bijvoorbeeld met de aanschaf van een eigen woning. Omdat ik geneigd ben om mijn kinderen iets te geven zonder dat er te veel naar de staat gaat, moeten we eens langsgaan bij de notaris om te zien hoe we dat kunnen regelen met een schenking, terwijl wij het vruchtgebruik van onze beleggingen blijven genieten zo lang we leven.”

Het verhaal van François

“Beleggen brengt veel meer op dan mijn spaarboekje”

François Jacobs begon op zijn 73ste met beleggen bij Argenta. Hij is tevreden over de duidelijke informatie, de spreiding van zijn portefeuille én zijn mooie rendement.

 • Leeftijd: 75
 • Burgerlijke staat: getrouwd, 1 zoon
 • Gepensioneerd onderhoudsmecanicien
 • Klant bij Argenta sinds meer dan 30 jaar
 • Belegt sinds 2 jaar

Was het moeilijk om met beleggen te beginnen? Hoe ging het in zijn werk?

“Het ging heel vlot. Samen met mijn kantoorhouder heb ik mijn risicoprofiel bepaald, dat zich ergens tussen defensief en neutraal bevindt. Vervolgens hebben we vier verschillende fondsen gekozen om de beleggingen evenredig over te spreiden. Zo ben ik zeker dat mijn risico goed gespreid is, niet alleen over vier verschillende fondsen. Want in die fondsen zitten dan weer verschillende aandelen en obligaties. En deze fondsen worden dagelijks opgevolgd door de fondsbeheerders van Argenta die aanpassingen doen als dat nodig is.”

Bent u veel met uw beleggingen bezig?

“Ik kijk er elke week een keer naar in de app. En eens per maand zet ik de resultaten in een Excel-tabel om te zien hoe ze zijn geëvolueerd. Ik mag niet klagen: alles staat op winst.  Met de coronacrisis was alles fel gezakt, maar dat verlies is ondertussen alweer helemaal goed gemaakt.”

Maakte u zich geen zorgen tijdens de coronacrash?

“Eigenlijk niet. Je kan weinig anders doen dan afwachten. Je zou alles kunnen verkopen, maar dan moet je achteraf weer nieuwe beleggingen kopen en ben je misschien meer geld kwijt. Ik heb gewoon afgewacht omdat ik er zeker van was dat het zich wel zou herstellen. En ik maakte me bovendien niet echt zorgen omdat geen enkele belegging onder de instapwaarde is gegaan.”

Waarom bent u twee jaar geleden met beleggen begonnen?

“Kurt, de verantwoordelijke van mijn Argenta-kantoor, nodigde me in 2018 uit voor een gesprek. Hij legde uit dat spaargeld de laatste jaren bijna niets meer opbrengt. Hij vertelde me ook over hoe beleggen bij Argenta in zijn werk gaat. Ik vond zijn uitleg heel zinnig en begrijpelijk. Ik heb zijn goede raad opgevolgd en heb dan meteen het grootste deel van mijn spaargeld belegd. Voor mij sluit de beleggersaanpak van Argenta helemaal aan bij hoe ik deze bank ken als spaarder. Mijn vertrouwen is groot, maar ik loop de deur van de bank niet plat. Hoogstens twee keer per jaar ga ik eens langs en ik krijg altijd een begrijpelijke uitleg als ik een vraag heb.”

Waarom hebt u vroeger nooit belegd?

“In feite heb ik er nooit bij stilgestaan. We hebben altijd gespaard, omdat we wisten dat we met ons pensioen alleen niet zouden rondkomen. We hebben ook aan pensioensparen gedaan en ik heb een schone cent van de groepsverzekering van mijn werk gekregen. Dat geld van pensioensparen en groepsverzekering stond geparkeerd op mijn spaarrekening, nu zit dat allemaal in beleggingen. Natuurlijk hebben we daarnaast nog altijd een solide spaarbuffer voor onvoorziene omstandigheden.”

Hoe lang wilt u blijven beleggen?

“Ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, maar zo lang het goed blijft gaan, laat ik ze staan. Ik heb me nog geen moment beklaagd dat ik sparen ben gaan combineren met beleggen. Beleggen brengt me tot hiertoe veel meer op dan mijn spaarboekje.”

Het verhaal van Isha

“Argenta volgt beleggingen als een goede huisvader op”

Isha V. kreeg beleggen bijna met de paplepel ingegeven. Op haar 26ste koos ze heel bewust voor beleggen bij Argenta. “Ik vind het belangrijk dat een deel van mijn geld meer opbrengt dan het op een spaarrekening zou doen.”

 • Leeftijd: 27
 • Burgerlijke staat: alleenstaande
 • Werkt als IT’er
 • Sinds 1 jaar klant bij Argenta
 • Belegt sinds 1 jaar

Hoe kwam u met beleggen in contact?

“Ik denk dat ik rond mijn dertiende geïnteresseerd geraakte in beleggen – ik volgde toen ook economie op school. Mijn vader regelde de financiën in ons gezin. Als kleine zelfstandige vond hij het belangrijk om een deel van zijn geld te beleggen in kasbons en obligaties. We zijn met drie kinderen en mijn vader had ervoor gezorgd dat er voor elk van ons op onze achttiende verjaardag kasbons en obligaties vrijkwamen die we dan op onze spaarrekening konden zetten.”

Wat deed u zelf de stap naar beleggen zetten?

“Voor mij was het belangrijk dat ik eerst de nodige financiële stabiliteit had: een job die ik graag doe en zeker een aantal jaar wil blijven doen, een duidelijk beeld van mijn bestedingspatroon en van wat ik elke maand overhoud. De komende tien jaar kan er van alles veranderen in mijn leven: vind ik een partner, koop ik een eigen huis, krijg ik kinderen…? Ik wil mijn geld in deze levensfase niet voor lange tijd vastzetten. Maar ik vind het wel belangrijk dat een deel van mijn geld meer opbrengt dan het op een spaarrekening zou doen.”

Koos u bewust voor Argenta?

“Heel bewust: Argenta heeft een andere beleggingsaanpak dan andere banken op een aantal punten. Om te beginnen zijn er de lage instapkosten. Als je lagere kosten betaalt, hou je als belegger meer rendement over. Daarnaast vind ik maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk. Bij Argenta zijn alle beleggingen maatschappelijk verantwoord. Ik heb ook bekeken hoe de bank zijn beleggingen doorheen de economische crisis heeft gemanaged. Door als een goede huisvader de beleggingen op te volgen is de schade voor de klanten van Argenta beperkt gebleven. Tenslotte heeft Argenta een minder commercieel karakter dan de meeste andere banken. Je kan er zelf praten met je adviseur. Toen ik op het plaatselijk kantoor langsging, had ik meteen een goed gevoel over hoe ik werd behandeld en hoe de medewerkers met elkaar omgingen: heel behulpzaam en collegiaal. En ze hebben meer dan twee uur genomen om op mijn vragen duidelijke antwoorden te geven.”

Kunt u iets meer over uw beleggingen vertellen?

“Ik heb een dynamisch profiel en koos voor de kernportefeuille. Daarmee heb ik een goed gespreide belegging over actief beheerde fondsen met een duurzaam karakter. Je kan bij Argenta desgewenst voor nog duurzamere beleggingen kiezen, maar dan ben je niet blootgesteld aan alle sectoren. Het leek me ook verstandig om mijn beleggingen in de tijd te spreiden en dus niet al het geld dat ik wou beleggen in één keer te investeren. Maandelijks wordt er nu 1.000 euro van mijn spaargeld in het fonds gestort. Zo spreid ik mijn risico in de tijd. Aan het begin van corona, toen de beleggingen kelderden, heb ik wel extra bijgestort om van die opportuniteit gebruik te maken.”

Bent u actief met uw beleggingen bezig?

“Eigenlijk niet. Ik volg het economisch nieuws ook niet in detail. Ik vertrouw erop dat mijn beleggingen goed worden beheerd door experts. Ik vermijd zelfs om naar mijn rendement te kijken. Dat is altijd een momentopname. Ik wil niet ontdekken dat er op een bepaald moment mogelijk verlies is in de portefeuille, wat mogelijk is bij een heel dynamisch profiel. Het gaat me dus echt over de lange termijn en daar heb ik het volste vertrouwen in.”

Het verhaal van Nathalie

“We willen onze kinderen over tien jaar iets extra geven”

Nathalie Segers overwon haar vooroordelen over beleggen en ontdekte hoe eenvoudig en flexibel het kan zijn. “Ik heb alleen spijt dat we niet eerder zijn begonnen.”

 • Leeftijd: 45
 • Burgerlijke staat: getrouwd, 2 kinderen
 • Werkt als bediende
 • Al 15 jaar klant bij Argenta
 • Belegt sinds een paar maanden

Is dit de eerste keer dat u belegt? Hoe bent u ermee begonnen?

“Ik heb lang vooroordelen gehad over beleggen. Ik dacht dat je er heel rijk voor moet zijn, dat je grote bedragen moet durven inzetten waarvan je het niet erg vindt dat je ze mogelijk helemaal kwijtspeelt. Mijn man en ik hebben grote risico’s altijd vermeden en we zagen het ook niet zitten om naast onze huislening en het grootbrengen van twee kinderen nog een financieel engagement op lange termijn aan te gaan. Omdat steeds meer vrienden en collega’s met beleggen begonnen en omdat de rente op spaargeld nu echt wel heel laag is, besloot ik me wat meer te verdiepen in beleggen.”

Bent u door erover te lezen anders gaan denken over beleggen?

“Ja – ik heb dus echt Beleggen voor Dummies in huis gehaald. (lacht) Je moet dus geen massa’s geld hebben om te kunnen beleggen. Natuurlijk moet je eerst een spaarbuffer opzij hebben staan, maar met geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt, kan je beleggen. Daar is een zeker risico aan verbonden, maar als je je geld verstandig spreidt is het niet zo dat je alles kwijt bent omdat één bedrijf failliet gaat. En alhoewel de beurzen soms dalingen kennen, blijkt beleggen op lange termijn altijd meer op te leveren dan sparen. Als je belegt ga je ook geen lange termijn engagement aan. Wij beleggen nu wel elke maand een vast bedrag, maar dat kunnen we elk moment stopzetten. We kunnen zelfs elk moment (een stuk van) het geld afhalen.”

Hebt u een bepaald doel voor ogen met uw beleggingen?

“We hebben altijd gespaard voor de kinderen, die nu 17 en 14 zijn. Maar dat spaargeld brengt niets op. We hebben het reeds gespaarde geld per kind in twee gesplitst: een deel blijft op hun eigen spaarrekening staan en daar krijgen ze op hun achttiende de beschikking over. Het andere deel hebben we belegd. We willen onze kinderen over een jaar of tien iets extra geven, bijvoorbeeld om hen te helpen een eigen woning te kopen.”

Hoe heeft Argenta uw eerste stappen als belegger begeleid?

“We zijn twee keer langs geweest op kantoor met een lange periode ertussen vanwege de uitbraak van corona. Dat heeft ons de tijd gegeven om alles goed te laten bezinken. Het was voor de nieuwe kantoorhoudster al snel duidelijk dat we over voldoende marge beschikten om te beleggen. De coronadip op de beurzen heeft voor ons de doorslag gegeven, samen met de leeftijd van de kinderen. Als de beurzen zo laag staan, is het interessant om in te stappen. En als we tien jaar willen beleggen, moeten we er nu aan beginnen. Het enige waar ik spijt van heb, is dat we er niet eerder zijn aan begonnen. Maar goed, beter laat dan nooit.”

Wat voor beleggingen zitten er in uw portefeuille?

“We hebben een neutraal beleggingsprofiel en kozen voor het kernfonds, dat een goed gespreide en actief beheerde portefeuille van obligaties en aandelen bevat. Belangrijk voor mij is ook dat alle beleggingen bij Argenta een duurzaam karakter hebben. Ik wil niet investeren in bedrijven die slecht zijn voor de wereld zoals de sector van de wapenhandel of bedrijven die milieuvervuiling veroorzaken of op een andere manier in opspraak komen.” 

Hoe zit het met het rendement? Wat zou u doen bij een beursdaling?

“Het rendement van de beleggingen volg ik in de app. Elke donderdag kijk ik naar de update. Tot hiertoe gaat het heel goed: op een paar maanden hebben we al een rendement van meer dan 4%. Ik ben gerust dat het risico goed gespreid is en dat het fonds dagelijks actief opgevolgd wordt door specialisten die hard hun best doen. Ze hebben tenslotte een reputatie hoog te houden. Mochten we het gevoel hebben dat het de verkeerde richting uitgaat, zouden we zeker niet meteen uitstappen. Ik zou een afspraak maken op kantoor voor uitleg. Het is vlakbij en we kunnen daar altijd terecht. Maar we zijn ons er goed van bewust dat de beurs hoogtes en laagtes kent en dat we de lange termijn voor ogen moeten houden.”

Ik spaar niet voor mijn oude dag. Ik beleg ervoor.

Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al. Bij Argenta doe je dat met een persoonlijke beleggingsadviseur.