Krediet om te (ver)bouwen afgesloten, en nu?

Zodra je (ver)bouwproject start en je facturen ontvangt, kun je je krediet in delen laten uitbetalen.

Welke bewijsstukken heb je nodig?

Als je een deel van je krediet opvraagt, moet je bewijzen dat je het opgevraagde bedrag wel degelijk gaat uitgegeven voor je (ver)bouwproject. Dat doe je door bewijsstukken toe te voegen aan je aanvraag. 

Bewijsstukken die je kan gebruiken

 • Facturen of voorschotfacturen
 • Bestelbonnen getekend door de aannemer/leverancier en door jou, waarin de betaling bij de levering of afhaling wordt gevraagd
 • Offertes getekend door de aannemer/leverancier en door jou, waarin de betaling van een voorschot wordt gevraagd

Voorwaarden van de bewijsstukken

 • De aannemer moet in België geregistreerd zijn. 
 • De documenten mogen op het moment van de aanvraag niet dateren van vóór je vorige aanvraag. 
 • De facturen moeten opgesteld zijn op naam van minstens één van de kredietnemers. 
 • De documenten moeten opgemaakt zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Opgelet

 • We aanvaarden geen foto’s als bewijsstuk, maar ze kunnen in sommige dossiers een nuttige aanvulling zijn.
 • Je kunt met je krediet geen werk financieren dat verricht werd door jezelf, familie of kennissen.

Hoe gebeurt de uitbetaling? 

Bedragen vanaf 2.500 euro

Binnen 5 dagen op je rekening

 • Bezorg de bewijsstukken aan je kantoorhouder
 • Wij behandelen je aanvraag binnen een termijn van 5 werkdagen.
 • We storten het bedrag op een Argenta-rekening waar jij titularis van bent.
 • We storten nooit op een rekening van een andere partij zoals een aannemer.

Je kantoorhouder staat voor je klaar

Je Argenta-kantoorhouder volgt je kredietdossier op de voet