Meer dan de helft van de jongeren bespreekt geldzaken met vrienden volgens onderzoek van Argenta

15 februari 2022

Bank en verzekeraar Argenta heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de verwachtingen van jongeren naar hun bank in kaart te brengen. Hieruit blijkt onder meer dat jongeren tussen 18 en 24 jaar heel frequent praten over geldzaken met vrienden en kennissen. Op belangrijke momenten kloppen ze nog steeds graag aan bij een fysiek kantoor om hun bankzaken te bespreken. 

Money talks

Meer dan de helft van de jongeren van 18 tot 24 jaar (54 %) praat minstens maandelijks met vrienden en kennissen over geldzaken, waarvan 29 % zelfs wekelijks zijn financiële situatie bespreekt. Met het gezin of de familie praat zelfs 67% hier minstens maandelijks over. Deze markante conclusie is een van de resultaten die voortkomen uit het onderzoek dat begin januari in opdracht van Argenta werd uitgevoerd.

Terwijl 54 % van de jongeren van 18 tot 24 jaar minstens maandelijks met vrienden en kennissen over geldzaken praat, is dat bij 24-plussers gemiddeld slechts 30 % op maandbasis. Vooral bij de oudere generaties zien we dat getal dalen: zo praat slechts 23 % van de 45 tot 54-jarigen en een luttele 15 % van de 55 tot 65-jarigen minstens maandelijks over geldzaken. Sterker nog: bijna de helft van de 55 tot 65-jarigen praat nooit met vrienden of kennissen over geld, dat in tegenstelling tot slechts 18 % van de jongeren tussen 18 en 24 jaar. Jongeren zijn duidelijk meer open over bankzaken ten aanzien van vrienden dan oudere generaties.

Uit het onderzoek blijkt dat er, naast de verschillen tussen de leeftijdscategorieën, bovendien verschillen zijn tussen mannen en vrouwen: maar liefst 70 % van de mannelijke respondenten praat minstens maandelijks over geldzaken met vrienden en kennissen, terwijl 60 % van de vrouwelijke respondenten dit onderwerp maandelijks aansnijdt.

Belang van een fysiek bankkantoor

Waar vergaren jongeren hun financiële kennis? Opvallend is dat jongeren onder de 25 jaar voor geldzaken vooral te rade gaan bij hun eigen persoonlijk netwerk van vrienden, familie en kennissen. Vanaf 25 jaar en ouder begint de bank hierin een significante rol te spelen. Dit komt omdat de productmix die de consument bezit in een bepaalde leeftijdscategorie (aandelen, beleggingen, etc.) vaak ingewikkelder wordt. Op provinciaal niveau is er een verschil: in West-Vlaanderen (29 %) trekt men in de eerste plaats sneller aan de mouw van de bank dan in Antwerpen (23 %) of Oost-Vlaanderen (22 %).

Zit een 25-plusser met een complexe financiële vraag voor zijn bank? Dan klopt hij het liefst fysiek op de deur van zijn bankkantoor (43 %), in vergelijking met 24% van de 18 tot 24-jarigen. Zij verkiezen om vooral via de bank app (37 %) contact met de bank te onderhouden. Toch blijft fysiek contact met de bank belangrijk: dit staat bij de 18 tot 24-jarigen op de tweede plaats als voorkeur van contactname.

Bovendien merken we een verschil in de verwachte reactiesnelheid: 19 % van de jongeren verwacht binnen het uur antwoord, terwijl dit slechts 14 % is bij 25-plussers. Conclusie: hoe jonger de klant, hoe sneller hij als digital native een antwoord wenst.

De ideale bank: wat verwachten jongeren?

Zes op tien jongeren verwacht een informerende en adviserende rol van hun bank. Jongeren mogen zelf beslissen bij welke bank zij zich aansluiten, los van de financiële instelling waarbij hun ouders klant zijn.

Argenta vroeg wat de jongeren van hun ideale bank verwachten.

De ideale bank voor jongeren tussen 18 en 24 jaar is een bank met een gebruiksvriendelijke app (62 %). Daarnaast zijn ook gratis advies (62 %) en toegankelijkheid voor iedereen (61 %) belangrijke eigenschappen. Voor 25-plussers zijn vooral tarieven (73 %) en gratis advies (72 %) de belangrijkste diensten van hun ideale bank. Op de derde plaats staat een persoonlijk aanspreekpunt (61 %).

Bovendien wensen heel wat jongeren dat hun ideale bank authentiek, geloofwaardig en betrouwbaar is (50 %), goede doelen steunt (28,5 %) en zich inzet voor duurzame initiatieven (35 %). Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen aan dit laatste belang hechten: meer dan een vierde van de mannelijke respondenten wil dat hun ideale bank zich inzet voor duurzame initiatieven (26 % t.o.v. 22 %). Verder wensen meer mannen dan vrouwen dat hun bank lokaal en Belgisch is (37 % t.o.v. 30 %) en dat hun bank meer aanbiedt dan enkel bankzaken (zoals aankoop tickets openbaar vervoer, parkeertickets, etc.) (23 % t.o.v. 18 %).

Argenta, de dichtbijbank

Voor dagdagelijkse zaken gebruiken jongeren de bank app, maar van zodra de bankzaken complexer worden (beleggen, leningen, etc.), is er nood aan persoonlijk contact. Jongeren willen transparant advies in duidelijke, begrijpbare taal. Het fysieke bankkantoor beantwoordt aan deze vraag.

“Het feit dat jongeren nog zoveel belang hechten aan persoonlijk financieel advies, zien wij dagelijks in de realiteit. Bij Argenta zijn we dan ook trots op ons fysiek kantorennetwerk van 415 verkooppunten. De kantoorhouders en medewerkers bieden in klare taal eerlijke producten en advies op maat aan, rechttoe rechtaan en zonder franjes. Het persoonlijk contact zorgt voor een fijne vertrouwensrelatie. Een fysiek kantoor en onze gebruiksvriendelijke app vormen de ideale combinatie." Marc Lauwers, CEO Argenta.

Argenta profileert zich al 65 jaar als vertrouwenspartner en zet in op persoonlijke en langdurige relaties. Uit een tevredenheidsonderzoek van Argenta in 2021 bleek dat het gevoel wederzijds is: maar liefst 93 % van de klanten geeft aan tevreden tot uiterst tevreden te zijn over Argenta (cfr. bevraging naar de algemene klantentevredenheid in dec. 2021, i.s.m. Ipsos). Met deze nieuwe bevraging ging Argenta nog een stapje verder en ontdekte zo de verwachtingen, dromen en wensen van jongeren. Deze enquête gebeurde naar aanleiding van de lancering van de gloednieuwe jongerencampagne ‘Fan van Argenta’. In de nieuwe campagne spelen enkele jonge Argenta-fans de hoofdrol. Geen acteurs maar echte klanten die tonen en vertellen waarom ze fan zijn van Argenta. 

 

Noot voor de redactie:

Het onderzoek vond plaats tussen 5 januari en 12 januari 2022 en werd uitgevoerd door Ipsos België bij een representatieve steekproef van 2.000 Nederlandstalige Belgen met quota op leeftijd, geslacht en regio om een betrouwbare weerspiegeling van deze populatie te geven.