Het adviesgesprek en duurzaamheidsvoorkeuren

De Europese klimaatdoelstellingen hebben geleid tot een duurzaamheidswetgeving. Ook de financiële sector draagt zijn steentje bij. Want als financiële instellingen en beleggers bewust kiezen voor duurzame beleggingen kunnen we de maatschappij duurzamer maken op ecologisch, economisch en sociaal vlak. De Europese Unie ontwikkelde drie duurzaamheidscriteria om te meten in hoeverre beleggingen duurzaam zijn: PAI, SFDR en Taxonomie. Zo weten beleggers hoe duurzaam hun investeringen zijn.

Welke invloed heeft de duurzaamheidswetgeving op het adviesgesprek?

Als je bij Argenta wilt beleggen, vragen we altijd eerst naar:

  • Je kennis over en ervaring met beleggen
  • Je financiële situatie
  • Je beleggingsdoelstellingen

Daarnaast krijg je nu ook uitleg over de drie duurzaamheidscriteria. Wil je je beleggingen afstemmen op je duurzaamheidsvoorkeuren? Dan overlopen we samen met jou de drie criteria (PAI, SFDR en Taxonomie). Zo kunnen we je een beleggingsproduct voorstellen dat aansluit bij jouw visie op het milieu en de maatschappij.

Wat zijn de drie duurzaamheidscriteria?

Principal Adverse Impact (PAI)

Het is mogelijk dat je via je beleggingen een negatieve impact hebt op het milieu en de maatschappij. Bijvoorbeeld als je belegt in sterk vervuilende ondernemingen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kinderarbeid inzetten. Die negatieve effecten worden de Principal Adverse Impacts (PAI) genoemd, ofwel de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Je kunt bij Argenta aangeven of je bij het beleggen rekening wilt houden met ongunstige effecten op het milieu of de maatschappij. Zo kunnen we je bijvoorbeeld producten voorstellen die investeringen in bedrijven met een vervuilende waterlozing uitsluiten. 

Duurzame beleggingen (SFDR)

Je kunt kiezen voor producten die negatieve effecten beperken, maar ook voor beleggingsproducten die actief positief bijdragen aan het milieu en de maatschappij. Het gaat dan om financiële producten die investeren in zogenaamde ‘duurzame beleggingen’ zoals bepaald in de Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR.

Investeren in een bedrijf dat windmolenparken bouwt of een bedrijf dat elektrische wagens produceert, wordt daarbij al snel beschouwd als een ‘duurzame belegging’. Een beleggingsfonds dat vooral op dit soort ondernemingen focust scoort dan ook hoog als duurzame belegging.

Voor elk beleggingsproduct wordt het percentage duurzame beleggingen bekendgemaakt. Bij Argenta kun je je minimumpercentage aangeven. Je kiest dus zelf in welke mate je beleggingsproducten samengesteld zijn met ‘duurzame beleggingen’.

Wat is de SFDR?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation[1] is een Europese wetgeving die vereist dat financiële instellingen allerhande informatie over duurzaamheid bekendmaken over zichzelf en de beleggingsproducten die ze ontwikkelen en verdelen.

De SFDR bepaalt in welke mate een belegging duurzaam is. Deze regelgeving standaardiseert tot op bepaalde hoogte de informatie die gegeven moet worden zodat beleggers financiële instellingen en beleggingsproducten beter kunnen vergelijken op het vlak van duurzaamheid.

Kom je bij Argenta langs voor beleggingsadvies? Dan vragen we altijd hoe duurzaam je beleggingen moeten zijn in het kader van SFDR. Op basis van jouw voorkeur stellen we je de producten voor die bij je passen.

[1] Verordening 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 over de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.

Taxonomie

Europa heeft een gelimiteerde lijst opgesteld van activiteiten waarvan het vindt dat deze substantieel bijdragen aan het milieu: de taxonomie. Op dit moment is deze lijst nog beperkt en gaat het vooral om activiteiten die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

De criteria zijn strenger dan bij de SFDR. Niet elke belegging die volgens de SFDR duurzaam is, komt op de taxonomielijst. Een investering in een bedrijf dat elektrische wagens produceert wordt al snel als een duurzame investering beschouwd. Maar datzelfde bedrijf zal pas in de taxonomie-lijst passen als die elektrische wagens onder andere strenge technische criteria rond CO2-uitstoot respecteren.

Ook op dit vlak kies je zelf in welke mate je belegt in financiële producten die investeren in bedrijven met een bepaald percentage taxonomie-activiteiten. 

Duurzaamheidscriteria op een rij

Ongustige effecten beperkten

 

Principal Adverse Impact (PAI)

Hiermee geef je aan rekening te willen houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren onder meer op sociaal en ecologisch vlak.

Bewust investeren in duurzame activiteiten
 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Hiermee geef je aan in welke mate je beleggingsproducten moeten investeren in ecologische en sociale activiteiten.

Investeren in de strikte lijst van ecologische activiteiten opgelegd in de EU Taxonomie-verordering

Taxonomie

Hiermee geef je aan in welke mate je beleggingsproducten moeten voldoen aan de gelimiteerde, strikte vereisten voor ecologisch duurzame activiteiten die substantieel bijdragen aan het milieu zoals vastgelegd in de EU Taxonomie-verordering.

Duurzame producten bestaan dus in veel verschillende maten en gewichten.

Bij Argenta zit duurzaamheid al heel lang in ons DNA. Wij zijn dan ook trots dat we een breed duurzaam productaanbod hebben. Je Argenta-relatiebeheerder kijkt ernaar uit om samen met jou op zoek te gaan naar de beleggingen die het best aansluiten bij jouw visie op mens en maatschappij.