Anne Leclerq vervoegt de raad van bestuur van Argenta

26 april 2019

De raad van bestuur van Argenta draagt Anne Leclercq voor als onafhankelijk bestuurder van de raden van bestuur van Argenta en als lid van het remuneratiecomité en het auditcomité.

Anne Leclercq is Directeur Thesaurie en Kapitaalmarkten bij het Federaal Agentschap van de Schuld en voorzitter van het EFC sub-committee on EU Sovereign Debt Markets.

Zij kan bogen op een jarenlange ervaring in de financiële sector en dit zowel in de banksector, als in haar functie als beheerder van de staatschuld als in haar rol op Europees niveau waar ze onder meer verantwoordelijk was voor het promoten van projecten die de integratie en het functioneren van Europese obligatiemarkten optimaliseren.

Haar mandaat werd ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder.

Anne Leclercq:

'Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is een belangrijke speler in het Belgische en Nederlandse financiële landschap, met een stevige kapitalisatie, een excellente reputatie en een goed gedefinieerd businessmodel. Na een lange carrière in de financiële sector kijk ik ernaar uit om als bestuurder mijn ervaring en kennis ten dienste te stellen van een boeiende instelling om verder te evolueren en de toekomstige uitdagingen om te vormen tot successen. Ik dank de voorzitter van de raad van bestuur en de aandeelhouders voor het vertrouwen.’