Argenta optimaliseert zijn beleggingsaanbod

23 juni 2021

Argenta vernieuwt in 2021 grondig zijn beleggingsaanbod en kiest daarbij voluit voor fondsen onder eigen beheer. Daarmee zet Argenta verder in op lagere kosten en een eenvoudig aanbod, in combinatie met helder en persoonlijk advies. De klanten van de betrokken fondsen worden in juni geïnformeerd over wat dat voor hen concreet betekent.  

Focus op kernfondsen

Sinds 2018 biedt Argenta 4 kernfondsen aan onder de naam Argenta Portfolio. Argenta Portfolio omvat een zeer defensieve, een defensieve, een neutrale en een dynamische variant, beheerd door Argenta Asset Management.

In september 2021 lanceert Argenta Asset Management een nieuw kernfonds: Argenta Portfolio Dynamic Growth, beschikbaar als bancair of verzekeringsfonds (tak 23). Dit extra fonds voorziet in de behoefte van klanten die de beleggingsfilosofie van Argenta genegen zijn en de voorkeur geven aan fondsen die maximaal beleggen in aandelen.

Met dit extra fonds heeft Argenta een aanbod van kernfondsen dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van de overgrote meerderheid van zijn klanten. Argenta verwacht dat zo’n 75 % van alle beleggingen van zijn klanten in deze 5 kernfondsen zal gebeuren.

Daarnaast biedt Argenta ook Argenta-pensioenspaarfondsen aan onder de naam Arpe en Arpe Defensive. Die worden beheerd door Arvestar Asset Management in samenwerking met Degroof Petercam Asset Management.

Dit beleggingsaanbod wordt duidelijk gesmaakt door de Argenta-klanten. Zo heeft Argenta intussen 13,4 miljard beleggingsgeld en kende het marktaandeel een stijging van 3,68 % in 2018 naar 4,44 % eind 2020. Het marktaandeel van de Argenta-pensioenspaarfondsen bedraagt momenteel al meer dan 10 %. ‘Het bewijst dat onze eenvoudige, transparante en persoonlijke aanpak ook voor beleggen werkt en dat we steeds meer gewaardeerd worden als beleggingsbank,’ zegt Marc Lauwers, CEO van Argenta.

Thematisch en duurzaam: 13 sterke accentfondsen

Argenta biedt vanaf september naast de 5 kernfondsen nog 7 thematische en 6 duurzame fondsen aan. Fondsen die regio- of sectorgebonden zijn, obligatiefondsen en fondsen van externe partners verdwijnen uit het aanbod. Een vermindering van 32 naar 13 accentfondsen.

Met de 7 thematische fondsen zet Argenta in op thema’s met een hoge maatschappelijke relevantie en een sterk groeipotentieel, zoals vergrijzing, water en veiligheid. Aan het bestaande thematische aanbod wordt een nieuw techfonds toegevoegd dat inspeelt op nieuwe tendensen zoals big data en machine learning.

Aan het bestaande duurzame aanbod van vier fondsen, die allemaal het prestigieuze Towards Sustainablity-label dragen, worden twee fondsen toegevoegd. Dat brengt het totale duurzame aanbod op 6. Daarnaast zijn ook de twee pensioenspaarfondsen van Argenta intussen duurzaam. Daarmee zet Argenta een volgende stap in zijn ambitie om tegen 2023 het beleggingsaanbod volledig te verduurzamen.

Eenvoudig, persoonlijk en kostenbewust

Met een aanbod van 5 kernfondsen en 13 accentfondsen kunnen de beheerteams van de fondsen zich focussen op de essentie en het beheer van de fondsen verder versterken. Het aanbod is transparant en overzichtelijk voor de klant, en het vormt een uitstekende weerspiegeling van de filosofie van Argenta, waarbij eenvoud en prijsbewust centraal staan. Zo simpel kan het zijn.

De rol van de beleggingsadviseurs in de kantoren blijft cruciaal. Zij geven advies op maat en spelen in op de behoeften en wensen van de klant: pensioensopbouw, het beschermen van naasten en het behoud van koopkracht. De adviesrol van de beleggingsadviseur blijft de hoeksteen van beleggen bij Argenta en wordt door het vernieuwde aanbod nog verder versterkt. Het aanbod is eenvoudig waardoor de relatiebeheerder kan focussen op de essentie van het beleggingsgesprek.  Verder zorgt Argenta via maandelijkse en kwartaalupdates voor regelmatige en heldere communicatie naar zijn beleggingsklanten.

Door de vereenvoudiging van het aanbod dalen de beheerskosten van de kernfondsen vanaf september verder, dit intussen voor het 4de jaar op rij. Een verbetering die de klant meteen voelt in het rendement van zijn beleggingen.

Klanten die belegd hebben in een fonds dat ophoudt te bestaan, worden in juni persoonlijk via brief en via de app geïnformeerd over wat het vernieuwde beleggingsaanbod specifiek voor hun portefeuille betekent. Ze krijgen een voorstel om zonder kosten over te stappen naar een ander fonds in het nieuwe beleggingsaanbod. Wie niet akkoord gaat met het voorstel, kan terecht bij zijn beleggingsadviseur. Klanten die akkoord gaan met het voorstel, hoeven niets te doen.