Tariefverlaging mobiliteitsleningen

23 december 2022

Op 2 januari 2023 verlaagt Argenta een aantal tarieven op zijn ‘mobiliteitsleningen’. Naar aanleiding van de 100ste editie van het autosalon van 14 januari – 22 januari 2023 wil Argenta zijn klanten ondersteunen om te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen.

Het tarief voor nieuwe voertuigen (maximum 3 jaar oud) daalt met 1,46 % van 4,75 % naar 3,29 % en het tarief voor ecologische voertuigen daalt met 0,90 % van 3,99 % naar 3,09 %. Als ecologisch voertuig beschouwt Argenta alle hybride voertuigen, voertuigen op CNG/LPG en 100 % elektrische voertuigen. In deze ecologische categorie weert Argenta de voertuigen die uitsluitend op diesel of benzine rijden.

Naast de autoleningen verlaagt Argenta ook zijn tarief voor de (elektrische) fietslening, die jaar na jaar aan succes wint bij zijn klanten. De tarieven voor de (elektrische) fietslening daalt met 0,90% van 3,99 % naar 3,09 %.

De tarieven voor tweedehandsvoertuigen ouder dan 3 jaar blijven ongewijzigd op respectievelijk 6,09%.

Een lening kan vanaf 1.250 euro voor voertuigen en voor (elektrische) fietsen. De looptijd van de lening varieert van 12 tot 84 maanden (60 maanden voor tweedehandsvoertuigen ouder dan 3 jaar).

De tarieven zijn geldig van 2 januari 2023 tot en met 31 januari 2023.

Inzichten van 2022

Hogere vraag naar financieringen voor hybride / elektrische voertuigen en fietsleningen.

Er is steeds meer vraag naar financiering voor ecologische voertuigen of de aanschaf van een (elektrische) fiets. Voor ecologische voertuigen stelt Argenta een toename vast van +54 % in volume t.o.v. 2021 en voor de fietslening een toename van +41 % t.o.v. 2021. Er is een sterk verminderde vraag naar financieringen voor voertuigen op volledig fossiele brandstoffen, -27 % volume t.o.v. 2021.

Klanten lenen gemiddeld 6.333 euro meer voor de aanschaf van een hybride / elektrisch voertuig t.o.v. een klassiek voertuig.

Klanten lenen gemiddeld 20.682 euro voor een klassiek voertuig, terwijl ze gemiddeld 27.015 euro ontlenen voor een duurzaam voertuig. Dit is voor beide categorieën zo’n 2.000 euro meer t.o.v. 2021.

Klanten lenen gemiddeld 3.807 euro voor de aanschaf van een (elektrische) fiets

Dit is gemiddeld 8,6 % meer t.o.v. 2021.

Jongeren onder de 35 jaar geven de voorkeur aan een voertuig op fossiele brandstoffen door de lagere kostprijs t.o.v. hybride en elektrische voertuigen. Maar daarnaast kiezen meer en meer jongeren voor de aanschaf van een (elektrische) fiets.

Klanten die lenen voor een klassiek voertuig op fossiele brandstoffen zijn gemiddeld 46 jaar, een kwart van deze klanten is jonger dan 35 jaar.
Klanten die een duurzaam voertuig aanschaffen zijn gemiddeld 50 jaar, slechts 17 % van de klanten is jonger dan 35 jaar. Dit is te verklaren is door de hogere aanschafprijs voor dit segment van voertuigen.
Klanten die kiezen voor een fietslening zijn gemiddeld 44 jaar, waarvan een kwart jonger dan 35 jaar.