Vraag 2/10

Wat weet je tiener over het gebruik van een debetkaart? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)