Hoe gezond zijn wij, Belgen, op financieel vlak?

Laatst bijgewerkt: 23.03.2023 | 3 minuten

Hoe sparen Belgen? Kunnen ze tijdig hun rekeningen betalen? En zetten ze geld opzij om zich voor te bereiden op financiële tegenslagen en onverwachte uitgaven? Argenta bracht samen met Deloitte en UGent de financiële gezondheid van de Belgen in kaart aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Maar liefs twee op drie Belgische gezinnen blijkt financieel kwetsbaar te zijn. 

Over het onderzoek

Argenta, Deloitte en UGent onderzochten de financiële gezondheid van de Belgen. Daarmee bedoelen we de mate waarin een persoon of gezin in staat is en het gevoel van controle heeft om twee zaken te realiseren:

 1. Op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen en behoeften voldoen
 2. De financiële zekerheid opbouwen om levensdoelen na te streven en op een comfortabele manier aan alle toekomstige verplichtingen en behoeften te voldoen

Met andere woorden: een goede balans tussen inkomen, uitgaven, schulden, sparen, plannen en vaardigheden.

Hoe verliep het onderzoek?

 1. Van 9 tot en met 29 november 2022 kregen 4.000 representatieve Belgen een lijst met vragen voorgeschoteld rond inkomen, uitgaven, sparen, lenen, plannen en vaardigheden.
 2. De onderzoekers analyseerden de balans tussen die zes domeinen (inkomen, uitgaven, sparen, lenen, planning en vaardigheden) om de financiële gezondheid van de Belg te beoordelen.
 3. Op basis van de scores die de respondenten behaalden, deelden de onderzoekers Belgische gezinnen onder in vier categorieën: financieel ongezond, kwetsbaar, toereikend en gezond.

Bekijk de volledige resultaten van het onderzoek

Twee op drie is financieel kwetsbaar

Uit het onderzoek blijkt dat 64 % of twee derden van de Belgische gezinnen financieel kwetsbaar of financieel ongezond is. 

Van de ondervraagden bleek 28 % financieel ongezond, 36 % financieel kwetsbaar, 24 % financieel toereiken en 12 % financieel gezond.

Het gemiddelde Belgische gezin zit in de financieel kwetsbare groep. Het gaat vooral om:

 • Alleenstaanden
 • Belgen tussen 35 en 55 jaar
 • Vrouwen
 • Mensen afkomstig uit een gezin met financiële problemen of die recent een zware levensgebeurtenis doormaakten

Bij de vrouwen is maar 33 % financieel weerbaar (categorieën ‘financieel gezond’ en ‘financieel toereikend’). Bij mannen is dat 40 %.

Bovendien spaart meer dan de helft van de gezinnen niet structureel maandelijks.

63 %

Meer dan 6 op de 10 Belgische huishoudens hebben moeite om alle rekeningen te betalen.

54 %

Meer dan de helft van de huishoudens spaart niet structureel maandelijks.

Weinig of geen financiële plannen

Uit het onderzoek blijkt ook dat Belgen bijzonder weinig financiële plannen maken:

 • Bijna een op twee Belgische gezinnen maakt geen plannen voor langer dan een maand.
 • Meer dan een derde maakt helemaal geen financiële plannen voor de toekomst van hun gezin.
 • Zelfs bij financieel gezonde Belgen maakt 38 % van de ondervraagden geen of weinig plannen.

Meeste Belgen hebben niet voldoende financiële basiskennis

Het onderzoek bevatte onder andere drie vragen om een beeld te krijgen van de financiële kennis van de Belg. Uit de antwoorden blijkt dat de meesten onvoldoende financiële basiskennis hebben:

 • Minder dan één op drie Belgen (30 %) antwoordde correct op de drie financiële kennisvragen. De meeste Belgen hebben dus niet de nodige financiële basiskennis.
 • 61 % van de ondervraagden voelt zich machteloos wanneer zij aan hun financiële situatie denken.
 • De helft van de ondervraagden weet niet hoe zij meer inzicht kunnen krijgen in hun toekomstige financiële situatie.

Voorbeeldvraag: aandelen en risicospreiding

Is de volgende uitspraak waar of niet waar? Het kopen van aandelen van één bedrijf levert doorgaans een veiliger rendement op dan een aandelenfonds?

43 % van de ondervraagden gaf het correcte antwoord. 57 % van de ondervraagden gaf een fout antwoord.

Voorbeeldvraag: rente op spaargeld

Stel dat er 100 euro op je spaarrekening staat aan een rente van 2 % per jaar. Hoeveel staat er dan binnen vijf jaar op je rekening als je tussendoor geen geld opneemt?

62 % van de ondervraagden gaf het correcte antwoord. 38 % van de ondervraagden gaf een fout antwoord.

Meer informatie

Praat erover

Heb je vragen over jouw financiële gezondheid, over geld opzijzetten, dagelijks bankieren of een ander financieel onderwerp? Neem gerust contact op met een Argenta-kantoor bij jou in de buurt. We geven je graag advies op maat van jouw persoonlijke situatie.