Thema: robotica

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Wat is robotica?

Robotica is de verzamelnaam voor de studie en ontwikkeling van machines die meerdere taken autonoom kunnen uitvoeren. Dat kunnen we heel ruim zien. Het gaat van volledig autonome kuisrobots, zoals diegene die Walmart sinds begin dit jaar inzet om de winkel te kuisen tijdens de openingstijden, over robotarmen die een wiel installeren op wagens bij Volkswagen tot iris-detectiesystemen die deuren ontgrendelen wanneer de juiste persoon voor de deur staat.

Wereldwijde groei van robotica

Het wereldwijde gebruik van industriële robots stijgt elk jaar. In 2017 werd voor het vijfde jaar op rij een recordverkoop opgetekend en steeg het aantal verkochte industriële robots opnieuw met 30 % De komende jaren wordt een verdere groei van rond 14 % per jaar verwacht. En wat meer is, de uiteindelijke groei bleek de afgelopen jaren zelfs sterker dan wat er voorspeld werd. 

Estimated annual worldwide supply of industrial robots

Robotica, een wereldwijd fenomeen

In 2017 waren er gemiddeld 85 robots in gebruik per 10.000 werknemers in de productie-industrie. Er zijn wel nog altijd aanzienlijke verschillen tussen regio’s en landen maar die verschillen verkleinen jaar na jaar. Europa is de regio met de meeste robots per 10.000 werknemers: 106. Amerika heeft er 91, Azië & Australië 75. Ook binnen Azië zien we heel grote verschillen. In de regio met het laagste aantal robots per werknemer vinden we namelijk ook het land terug met het meeste robots: Zuid-Korea met 311 per 10.000 werknemers.

Uit de onderstaande grafiek kunnen we opmaken dat vooral Azië en Australië zeer veel investeren in nieuwe robots. Zo groeide het aantal geïnstalleerde robots in China sinds 2009 van 11 robots per 10.000 werknemers tot 97. Hiervoor zijn verschillende redenen. Vooreerst is er het inhaalmanoeuvre ten opzichte van de ontwikkelde wereld, maar ook de stijgende arbeidskost in China. Ook in China wensen de arbeiders mee te profiteren van de economische groei en verwachten ze steeds hogere lonen. Doordat de plattelandsvlucht afneemt, bekomen ze die ook steeds meer. De Chinese bevolking is ook in snel tempo aan het verouderen en is steeds beter opgeleid, waardoor mensen minder in de fabrieken willen werken. Dat creëert de noodzaak voor China om te investeren in robotica en automatisering. Maar ook in India, waar de veroudering van de bevolking minder speelt en de plattelandsvlucht nog aan de gang is, wordt steeds meer in robots geïnvesteerd. Die investeringen kenden in 2017 een groei van 30 %.

Estimated worldwide annual shipment of industrial robots by regions

Robotica, aanwezig in elke sector

In de industrie zijn robots al het langste gangbaar. Ze worden ingezet om taken veiliger, efficiënter, goedkoper en preciezer uit te voeren. De sector die het meest gebruik maakt van robots, is de autosector. Maar de laatste jaren wordt deze sector daarin snel bijgebeend door de elektronicasector. Maar ook in alle andere industriële sectoren groeit het aantal robots in gebruik spectaculair, van de chemische industrie tot in de voedingsverwerking.

Niet enkel in de industriële sectoren wordt gebruik gemaakt van robots. Ook in de dienstensector zien we steeds vaker robots opduiken. Denk maar aan de robot-adviseurs in de financiële sector of de chatbots bij de klantendiensten. Of het nog meer sprekende voorbeeld van Alibaba, de Chinese gigant, die recent een robothotel geopend heeft. In dit hotel worden de roomservice en de handdoeken geleverd door robots, worden de cocktails gemixt door robots en gaat de check-in volledig automatisch aan de hand van gezichtsscanners.

Ook in het leven van de consument vinden we steeds vaker robots terug. Denk maar aan automatische stofzuigers of grasmaaiers en de virtuele assistenten van Google of Amazon.

Een andere, nieuwe trend die we zien, maar die nog in zijn kinderschoenen staat, is 3D-printing. Voorlopig is dit nog een nieuwigheid en wordt het nog niet op grote schaal toegepast, maar de voordelen op lange termijn lijken ons enorm. Zo kan het maken van een product via 3D-printing sterk vereenvoudigd worden en kan 3D-printing er ook voor zorgen dat producten zeer eenvoudig gepersonaliseerd worden.

Artificial intelligence (AI) en machine learning zijn andere domeinen binnen de robotica die sterk komen opzetten. Bedrijven bezitten een enorme weelde aan data, maar weten niet altijd hoe ze daarvan gebruik kunnen maken. Dankzij AI en machine learning kunnen ze deze data nuttig gebruiken om bijvoorbeeld hun producten of diensten te verbeteren. AI wordt ook steeds vaker gebruikt om de processen van bedrijven te optimaliseren. Dankzij doorgedreven AI kunnen bedrijven beter inschatten wanneer ze moeten overgaan tot onderhoud of vervanging van hun machines.

De toepassingen van robotica zijn enorm groot en wat we hierboven besproken hebben, is dan ook maar een kleine greep uit de enorme wereld van de robotica, waar nog constant nieuwe toepassingen bij uitgevonden worden. Het is op deze enorm groeiende trend dat we inzetten met onze investeringen in het robotica-thema. (bron: ifr.org)

Robotica en duurzaam beleggen

Robotica en automatisering zorgen voor een belangrijke bijdrage op het vlak van energie-efficiëntie en verlagen daarbij de klimaatimpact van bedrijven. Maar robotica kan ook gebruikt worden om werknemers te vervangen. Het is daarbij natuurlijk heel belangrijk dat wij niet investeren in bedrijven die robotica misbruiken om de mensenrechten met de voeten te treden.

Ook Artificial Intelligence kent een belangrijk duurzaamheidsaspect. Hoe gaan bedrijven om met de privacy van hun klanten in het verzamelen en verwerken van data? 

Robotica is een belangrijk accent binnen de fondsen van Argenta. Spreiding is echter cruciaal in een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Dit is wat we doen in de kernfondsen van Argenta waarin het gewicht van elk thema actief beheerd wordt. Je vindt het gewicht van de robotica-aandelen in de fondsen in de maandelijkse Infofiche van de kernfondsen.