Thema: vergrijzing

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Waarin investeren we?

Met het thema Vergrijzing leggen we de focus op beleggingen in bedrijven uit de hele wereld die inspelen op het verouderen van de bevolking. De term vergrijzing wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt.

We bespelen hier vier belangrijke subthema’s:

  • Gezondheidszorg
  • Reizen en ontspanning
  • Comfort
  • Vermogensbeheer en verzekeringen

Achtergrondinformatie

Vergrijzing doet zich voor wanneer het geboortecijfer afneemt met een veroudering van de bevolking als gevolg. Een periode van vergrijzing gaat vaak gepaard met een daling van de bevolking. Vergrijzing is visueel voor te stellen met behulp van de bevolkingspiramide (zie hieronder): een smallere basis (lagere percentage van jongerenbevolking) gaat gepaard met een bredere top (hoger percentage van oudere mensen).

Vergrijzing is een toenemend fenomeen. Niet alleen westerse landen hebben ermee te maken. In Japan is de verandering van de bevolkingssamenstelling zelfs sterker dan in de meeste andere landen. Steeds meer ontwikkelingslanden zullen ook met het verschijnsel te maken krijgen, volgens projecties van de VN, hoewel dat nog niet merkbaar is in een aantal regio’s zoals in West-Afrika.

De vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen, met name op sociaal-economisch gebied. Veel westerse landen kennen een sociaal zekerheidstelsel dat wordt gefinancierd met behulp van een zogenaamd omslagstelsel, waarbij de werkenden de uitkeringen van de inactieven betalen. Dit wordt moeilijker wanneer de werkende generatie krimpt.

De vergrijzing zal anderzijds leiden tot een toename van de vraag naar bepaalde voorzieningen voor ouderen, zoals bejaardenwoningen, zorg etc. Dit zorgt voor opportuniteiten en groeikansen in verschillende sectoren. Het ouder wordende deel van de bevolking beschikt over steeds grotere vermogens en heeft daardoor de mogelijkheid om meer te consumeren. Het verkeert ook in een betere gezondheidstoestand en kan hierdoor meer van zijn oudere dagen genieten. Dat is een opsteker voor sectoren zoals luxegoederen, ontspanning en reizen.

Gezondheidszorg

De wereldeconomie moet een steeds groter percentage van het bbp aan gezondheidszorg besteden, een trend die zich vast en zeker zal voortzetten. In de komende 30 jaar zal het aantal mensen van 65 en ouder verdubbelen in ontwikkelde economieën.

De 65-plussers bezoeken bijvoorbeeld gemiddeld driemaal zoveel het ziekenhuis dan iemand onder de 65 jaar. Er lijkt hierin een grote rol weggelegd voor robottechnologie en artificiële intelligentie: met de inzet van bijvoorbeeld robots kunnen operaties sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. De behandeltijd van patiënten kan zo omlaag met een sneller herstel als gevolg.

Farma- en biotechbedrijven wereldwijd werken ook aan de ontwikkeling van behandelingen tegen allerlei ziekten, van kanker tot chronische verkoudheid, met de verwachting dat die in de toekomst hoge inkomsten opleveren. Een van de gebieden waarop de laatste jaren het intensiefst onderzoek wordt gedaan is gentherapie, waarbij cellen van patiënten worden geherprogrammeerd om ziekten te bestrijden. Bedrijven die sterk inzetten op ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie kunnen ook een interessante opportuniteit bieden voor aandelenbeleggers.

Ten slotte screenen we zowel farmabedrijven als organisaties die gespecialiseerd zijn in medische uitrusting en diensten zoals opticiens of leveranciers van hoorapparaten of tandimplantaten.

Ouder maar ook gezonder: reizen en ontspanning

Gepensioneerden verkeren vandaag vaak nog in goede gezondheid en beschikken over voldoende koopkracht om geld uit te geven aan reizen, vrije tijd, cosmetica en luxegoederen. De ‘nieuwe ouderen’, met een andere levensstijl, zorgen voor hogere bestedingen. Ze streven steeds meer naar het behouden van hun actieve levensstijl, nemen deel aan sociale activiteiten en gebruiken hun vrije tijd om te reizen.

De zoektocht naar meer comfort voor de oudere dagen

Naarmate de babyboomers ouder worden, zoeken ze de ideale omgeving om hun dagen door te brengen. Dat gaat gepaard met een terugkeer naar stadskernen, waar ze een betere toegang vinden tot kunst, cultuur en gezondheidszorg, samen met betere mobiliteitsmiddelen. Deze trend van re-urbanisatie verhoogt de vraag naar betere infrastructuur en efficiëntere dienstenverlening. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, serviceflats en rusthuizen zullen steeds meer nodig zijn. De groei van de seniorenbevolking zal tegen 2030 bijvoorbeeld een toename van 30 % aan ziekenhuisbedden vereisen.

Welvarende gepensioneerden zullen ook vragen naar luxueuzere voorzieningen zoals golfterreinen, zwembadcomplexen of clubhouses om hun vrije tijd door te brengen.

Bedrijven die hierop inzetten, kunnen profiteren van een markt met enorm groeipotentieel. Dat zorgt voor interessante beleggingsopportuniteiten.

Vermogensbeheer en verzekering

50-plussers hebben gemiddeld gezien een grote koopkracht. Hun vermogen blijkt 70 procent hoger dan dat van 30- tot 39-jarigen. Mensen die de pensioenleeftijd naderen, bereiden ook hun pensioen financieel voor, wat een opportuniteit is voor bedrijven die spaar- en beleggingsoplossingen aanbieden. We zien een opportuniteit om te beleggen in financiële instellingen en vermogensbeheerders die helpen om het klantenvermogen te laten groeien en om te vermijden dat de bijkomende kosten gepaard met ouderdom groter worden dan de beschikbare financiële middelen. Steeds meer oudere mensen rekenen immers op het geleverde rendement van hun vermogen om hun levensstandaard te behouden.

We zien ook veel potentieel voor verzekeraars: bepaalde producten zoals annuïteiten (jaarlijkse aflossingsommen) die een kapitaal converteren in een vaste inkomstenstroom zullen succes boeken bij mensen die op pensioen gaan en hun vaste werkinkomen verliezen.

Conclusie

Vergrijzing is een thema dat niet meer weg te denken is uit de hedendaagse actualiteit. Naast de talrijke uitdagingen die we daardoor moeten aangaan in onze maatschappij, biedt het ook mooie beleggingsopportuniteiten: bedrijven met interessante producten en diensten voor senioren hebben de komende jaren meer kans om hun activiteiten te zien groeien. Ze zijn dan ook goed geplaatst om een duurzame stijging van hun winstgevendheid te creëren.

Vergrijzing is hierdoor een belangrijk accent binnen de fondsen van Argenta. Spreiding is echter cruciaal in een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Dit is wat we doen in de kernfondsen van Argenta waarin het gewicht van elk thema actief beheerd wordt. Je vindt het gewicht van de vergrijzing-aandelen in de fondsen in de maandelijkse Infofiche van de kernfondsen.