12 beleggingsoplossingen bij Argenta krijgen een nieuw Febelfin-duurzaamheidslabel

7 november 2019

Twaalf beleggingsoplossingen binnen het argenta-aanbod dragen het ‘Towards Sustainability’-label van Febelfin. Het Febelfin-label is een Belgische kwaliteitsnorm toegekend door een onafhankelijke instantie die de klant verzekert dat een beleggingsproduct duurzaam is.

De toekenning van het label illustreert de inzet van Argenta om zijn klanten een ruime en duurzame beleggingswaaier aan te bieden.

Argenta juicht het ‘Towards Sustainability’-label toe omdat dit de belegger toelaat om een goed geïnformeerde beleggingskeuze te maken op basis van transparante informatie en een certificering door een onafhankelijke instantie.

Ook al vraagt Argenta dit label niet aan voor al zijn beleggingsproducten, hanteert het toch voor al zijn beleggingsproducten en ook voor de eigen beleggingsportefeuilles strenge exclusielijsten. De reden waarom Argenta het label niet aanvraagt voor zijn kernfondsen is omdat dit op vandaag het beleggingsuniversum van bepaalde fondsen te sterk zou beperken.

Logo Towards Sustainability

Waarvoor staat het ‘Towards Sustainability’-label?

Het volume aan duurzame beleggingen op de Belgische markt verdrievoudigde tussen 2013 en 2017 van 7,7 miljard euro naar 24,1 miljard euro.  Maar hoe duurzaam deze beleggingen zijn was voor de belegger niet altijd duidelijk. Daarom werkte Febelfin, samen met stakeholders binnen en buiten de financiële sector, waaronder Argenta, een Belgische kwaliteitsnorm uit. Beleggingen die aan deze norm voldoen kunnen het ‘Towards Sustainability’-label aanvragen bij een onafhankelijke instantie.

De toekenning van het label verzekert de belegger dat hij belegt in bedrijven met een duidelijke duurzaamheidsstrategie en een transparant duurzaam beleid op vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Bovendien krijgt de belegger via het Sustainability ID duidelijke en begrijpelijke informatie over het duurzaamheidsbeleid van een specifiek beleggingsproduct. Hij kan deze informatie vergelijken met andere gelabelde beleggingsproducten en zo een bewuste beleggingskeuze maken. Meer hierover op www.towardssustainability.be.

Duurzaamheid bij Argenta-fondsen zonder het ‘Towards Sustainability’-label

Argenta past een uitgebreide exclusielijst toe, zowel voor de eigen investeringsportefeuilles als voor alle aangeboden beleggingsproducten – ook voor beleggingsproducten waarvoor het geen ‘Towards Sustainability’-label aanvraagt en die dus niet officieel als ‘duurzaam’ worden gekwalificeerd. De Argenta-exclusielijst is gebaseerd op een combinatie van de exclusieprincipes van het Noorse Staatsfonds enerzijds en anderzijds een exclusielijst opgesteld in samenwerking met Vigeo Eiris.[i]

Ook al passen we voor al onze beleggingsproducten deze strenge exclusielijst toe vragen we voor onze kernfondsen het Febelfin ‘Towards Sustainability’-label voorlopig niet aan om 3 redenen:

  • Onze kernfondsen beleggen wereldwijd in individuele aandelen en obligaties en hebben dus een breed beleggingsuniversum. Om te beoordelen of onze investeringen beantwoorden aan de Environment Sustainable Governance of ESG-normen - na de toepassing van de exclusielijst - hebben we ESG-data nodig m.b.t. energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Omdat er momenteel nog weinig ESG-data beschikbaar zijn, zou dit ons beleggingsuniversum te sterk beperken.
  • Onze kernfondsen beleggen wereldwijd in onderliggende fondsen. Als Argenta het Febelfin-label wil voor zijn kernfondsen, mag het enkel investeren in onderliggende fondsen die het Febelfin-label dragen. Vermits het Febelfin-label een Belgisch label is, zijn de opties voorlopig te beperkt.
  • Ook posities binnen onze kernfondsen in onderliggende passieve oplossingen zoals trackers en ETF’s belemmeren op vandaag de aanvraag. Zelf sustainable gekwalificeerde ETF’s en trackers worden geweerd vanaf 2022 tenzij ze ook het ‘Towards Sustainability’-label dragen.

Conclusie

Argenta juicht de uniforme kwaliteitsnorm via het Febelfin ‘Towards Sustainability’-label toe. 12 Argenta-beleggingsproducten voldoen aan dit label en kwalificeren dus officieel als ‘duurzaam’.

Dit belet Argenta niet om voor zijn andere beleggingsproducten ook strenge uitsluitingslijsten toe te passen. Argenta is er immers van overtuigd dat de zorg voor mens, milieu en maatschappij resulteert in stabiele en betere bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers en een gezonde samenleving.