Argenta begeleidt klanten naar alternatieven bij afschaffing rekeninguittrekselprinters

9 maart 2023

Vanaf 28 april 2023 kunnen Argenta-klanten hun rekeninguittreksels niet meer afdrukken op kantoor. Argenta is één van de laatste banken die de rekeninguittrekselprinters nog aanbiedt en ziet het gebruik van de printers elk jaar dalen. Argenta heeft daarom besloten om de printers niet te vernieuwen en wil zijn klanten die de printers nog gebruiken begeleiden naar alternatieven waarmee ze hun rekeninguittreksels en saldo kunnen blijven raadplegen.

Zo kan elke klant zijn rekeninguittreksels 24/7 gratis raadplegen in Argenta Internetbankieren. Belangrijk hierbij is dat digitale uittreksels dezelfde juridische bewijskracht hebben als papieren uittreksels en tot 10 jaar na datum opvraagbaar blijven bij Argenta. Ook in de Argenta app vindt men het saldo en het overzicht van verrichtingen terug. Vanaf deze zomer kunnen klanten hun saldo ook raadplegen op de Argenta bankautomaten.

Wie zijn rekeninguittreksels toch nog op papier wil, kan ze thuis afdrukken of tegen een kleine meerkost via de post laten opsturen. Argenta blijft met dit aanbod bij de goedkoopste in de markt.

Bovendien kunnen klanten die geen toegang hebben tot digitaal bankieren met een betalend (Silver of Gold) pakket hun rekeninguittreksels gratis maandelijks per post ontvangen.

Argenta informeert in maart ’23 zijn klanten die nog regelmatig uittreksels via de printers afdrukken en begeleidt hen naar een alternatief. In de kantoren werden eind vorig jaar al affiches en flyers ter beschikking gesteld om klanten tijdig te informeren en ook op de website worden de alternatieven duidelijk beschreven. Argenta ondersteunt ook klanten die digitaal willen leren bankieren. Klanten met vragen kunnen zoals steeds terecht bij hun kantoorhouder.