Argenta verhoogt opnieuw de rente op de Groeirekening

6 oktober 2023

Argenta biedt vanaf 9 oktober 2023 een hogere rente op de Groeirekening. De getrouwheidspremie stijgt van 1,50 % naar 1,80 %. De basisrente blijft 0,75 %. 

De Groeirekening is een gereglementeerde spaarrekening waarmee klanten tot 500 euro per kalendermaand kunnen sparen.

Daarnaast biedt Argenta de volgende spaarproducten aan:

  • De gereglementeerde spaarrekening e-spaar, bestemd voor klanten die sparen voor (on)verwachte uitgaven.
  • De gereglementeerde spaarrekening Maxirekening, bestemd voor klanten die sparen voor (on)verwachte uitgaven.
  • De Getrouwheidsrekening, een gereglementeerde spaarrekening interessant voor klanten die hun geld voor minstens 12 maanden opzij kunnen zetten. 

Hieronder het overzicht van de tariefzetting op deze spaarproducten:

  Basisrente Getrouwheidspremie

is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven 
Groeirekening 0,75 % 1,80 %
Getrouwheidsrekening 0,15 % 1,10 %
e-spaar en Maxirekening 0,50 % 0,35 %

Voor stortingen op de Groeirekening gedaan voor 9 oktober 2023 is de oude getrouwheidspremie nog van toepassing.

Extra informatie

De e-spaar, Maxirekening, Groeirekening en Getrouwheidsrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen verhandeld door Argenta Spaarbank nv voorbehouden voor natuurlijke personen, met onbepaalde looptijd (naar Belgisch recht). Je geld is altijd beschikbaar. Elke klant kan op elk moment geld van zijn spaarrekening halen of geld storten. Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op één of meer gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta Spaarbank nv. Er zijn geen beheers-, openings-, of sluitingskosten. Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

De basisrente (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De basisrente wordt op de rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij de afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Deze informatie is pas volledig in combinatie met de Essentiële Spaardersinformatie van de verschillende spaarrekeningen, het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV) en de tarieflijst. Neem ze aandachtig door voor je een e-spaar, Maxi-, Groei- of Getrouwheidsrekening opent. Je kunt de documenten vinden op de spaarrekening pagina of ze gratis verkrijgen via het kantoor. De nieuwe essentiële spaardersinformatie documenten kun je hier ook reeds vinden:

Roerende voorheffing

Voor de gereglementeerde spaarrekeningen gelden volgende voorwaarden:

  • De eerste schijf van 980 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.960 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar.
  • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.
  • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
  • De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen.

Risico

Faillissementsrisico: bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (“bail-in”).

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel belegd bedrag.

Klachten

Als je klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Spaarbank nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, (de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Bij een online-aankoop kunt je je ook richten tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting.