Argenta verhoogt opnieuw de rente op zijn spaarproducten

30 juni 2023

Argenta biedt vanaf 17 juli 2023 een hogere rente op zijn bestaande gereglementeerde spaarrekeningen. Daarnaast breidt de bank zijn spaaraanbod uit met de Getrouwheidsrekening, een nieuwe gereglementeerde spaarrekening met een aantrekkelijke getrouwheidspremie.

Met zijn vernieuwde spaaraanbod speelt Argenta in op de recente marktevolutie en de verschillende spaarbehoeftes van zijn particuliere klanten:

  • Op de e-spaar en Maxirekening stijgt de basisrente vanaf 17 juli 2023 van 0,35 % naar 0,50 % en de getrouwheidspremie van 0,25 % naar 0,35 %.
  • Met de Groeirekening kunnen klanten op eigen tempo tot 500 euro per maand sparen en genieten van een hogere spaarrente. De vergoeding op de Groeirekening stijgt vanaf 17 juli 2023 van 0,40 % basisrente en 1,10 % getrouwheidspremie naar 0,75 % basisrente en 1,25 % getrouwheidspremie.
  • De Getrouwheidsrekening is een nieuwe gereglementeerde spaarrekening en is interessant voor klanten die op langere termijn (>1 jaar) willen sparen maar toch onmiddellijk over hun geld willen kunnen beschikken indien nodig. De Getrouwheidsrekening biedt een basisrente van 0,15 % en een getrouwheidspremie van 1,10 %. Klanten kunnen de Getrouwheidsrekening vanaf 17 juli 2023 via de Argenta-app of in een Argenta-kantoor openen.

Voor stortingen die gedaan worden voor 17-07-2023 geldt nog de oude getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

De bank begeleidt zijn klanten via een hybride aanpak: klanten kunnen voor een overkoepelend gesprek altijd terecht bij hun vertrouwde kantoorhouder en kunnen ook online specifieke producten afsluiten. Zo biedt Argenta elke klant eenvoudige en duidelijke informatie en een oplossing op maat van ieders behoeften.

Extra informatie

De e-spaar, Maxirekening, Groeirekening en Getrouwheidsrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen verhandeld door Argenta Spaarbank nv voorbehouden voor natuurlijke personen, met onbepaalde looptijd (naar Belgisch recht). Je geld is altijd beschikbaar. Elke klant kan op elk moment geld van zijn spaarrekening halen of geld storten. Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op één of meer gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta Spaarbank nv. Er zijn geen beheers-, openings-, of sluitingskosten. Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

De basisrente (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De basisrente wordt op de rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij de afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie (uitgedrukt op jaarbasis als brutopercentage zonder kosten en taksen) loopt vanaf de dag van de storting. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Deze informatie is pas volledig in combinatie met de Essentiële Spaardersinformatie van de verschillende spaarrekeningen, het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV) en de tarieflijst. Neem ze aandachtig door voor je een e-spaar, Maxirekening, Groeirekening of Getrouwheidsrekening opent. Je kan de documenten vinden op de spaarrekening pagina of ze gratis verkrijgen via het kantoor. De nieuwe essentiële spaardersinformatie documenten kan je hier ook reeds vinden:

Roerende voorheffing

Voor de gereglementeerde spaarrekeningen gelden volgende voorwaarden;

  • De eerste schijf van 980 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.960 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar.
  • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.
  • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
  • De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen.

Risico

Risico op faillissement
Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (“bail-in”).

Inflatierisico
Aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel belegd bedrag.

Klachten

Als je klachten hebt kun je terecht bij onze klachtendienst of de Ombudsfin.