Argenta blijft een sterke kapitaalpositie aanhouden volgens ECB stresstesten

30 juli 2021

Het ECB-Bankentoezicht voert op geregelde tijdstippen stresstesten uit om na te gaan hoe goed banken aan financiële en economische schokken kunnen weerstaan. In deze stresstesten wordt bekeken hoe de solvabiliteit van banken louter fictief zou evolueren indien er zich erg ongunstige economische scenario’s zouden voordoen zoals een sterk negatieve groei van de economie, stijgende werkloosheid, dalende huizenprijzen en een crisis op de financiële markten en dit over een tijdshorizon van 3 jaar.

In de recente stresstesten van de ECB bedraagt de Argenta CET 1 kernkapitaalratio 18,0 % ten opzichte van 23,7% op 31/12/2020 zonder stress. Dit betekent dat Argenta in een fictief erg ongunstig economisch scenario nog altijd over een zeer stevige kapitaalbuffer van 18,0 % zou beschikken. Daarmee blijft Argenta ver boven de vereiste minimumgrens van 10,6 % voor kernkapitaal en zou het zich ook in erg ongunstige economische omstandigheden positioneren aan de top van de best gekapitaliseerde Europese banken, met een kapitaalpositie die zelfs na de stresstest doorrekening hoger ligt dan de startpositie van de meeste banken.

Marc Lauwers, CEO: “De resultaten van Argenta bevestigen de sterke solvabiliteit en onderstrepen de kwaliteit van de kredietportefeuille, de duurzaamheid van het businessmodel en de robuustheid van de financiële positie. Argenta blijft, zelfs indien er zich economisch erg ongunstige omstandigheden zouden voordoen, één van de sterkst gekapitaliseerde banken van Europa.”