Argenta verhoogt de rente op zijn spaarproducten

29 december 2022

Argenta is qua klantenaantal de tweede bank1 in Vlaanderen voor gezinnen en particulieren en is uitgegroeid tot een meerpijlerbank. Toch heeft Argenta nog steeds een heel trouw spaarpubliek. Daarom is de bankverzekeraar tevreden om na een periode van aanhoudende lage rente een hogere rente te bieden op de gereglementeerde spaarrekeningen, dankzij de recente rentestijgingen op de financiële markten.

Argenta Spaarbank verhoogt vanaf 1 februari 2023 de rente op de e-spaar en Maxirekening bestaande uit 0,35 % basisrente en 0,25 % getrouwheidspremie.

Daarnaast herlanceert Argenta vanaf 1 februari 2023 de Groeirekening, met een hogere getrouwheidspremie voor klanten die op langere termijn een bedrag willen sparen. Het rendement van deze rekening bedraagt 0,15 % basisrente en 0,75 % getrouwheidspremie. Het bedrag dat klanten maandelijks op deze rekening kunnen storten wordt beperkt tot 500 euro.

Extra informatie

De e-spaar, Maxirekening en Groeirekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen of gereglementeerde spaardeposito’s verhandeld door Argenta Spaarbank nv voorbehouden voor natuurlijke personen, met onbepaalde looptijd (naar Belgisch recht). Je geld is altijd beschikbaar. Elke klant kan op elk moment geld van zijn spaarrekening halen of geld storten. Je mag maximum 2 miljoen euro aanhouden op één of meer gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta Spaarbank nv. Er zijn geen beheers-, openings-, of sluitingskosten. Argenta kan de tarieven op elk moment wijzigen. Eventuele wijzigingen worden meegedeeld via een rekeninguittreksel.

Deze informatie is pas volledig in combinatie met de Essentiële Spaardersinformatie van de verschillende spaarrekeningen, het Algemeen Reglement der Verrichtingen (ARV) en de tarieflijst. Neem ze aandachtig door voor je een e-spaar, Maxirekening of Groeirekening opent. Je kan de voor de huidige rentes de documenten vinden op de spaarrekening pagina of ze gratis verkrijgen via het kantoor. De nieuwe essentiële spaardersinformatie documenten kan je hier ook reeds vinden :

Roerende voorheffing

Voor de gereglementeerde spaarrekeningen gelden volgende voorwaarden;

  • De eerste schijf van 980 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Is de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is er een dubbele vrijstelling van 1.960 euro (inkomstenjaar 2020 tot en met 2023) per jaar.
  • Op interesten boven de vrijgestelde schijf is roerende voorheffing van 15 % verschuldigd. Argenta houdt deze automatisch in.
  • Als je meerdere spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de interesten vermelden die de vrijgestelde schijf overschrijden en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
  • “De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen

Risico

Bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij Argenta Spaarbank nv wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op Argenta boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (“bail-in”).

Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel belegd bedrag.

Klachten

Als je klachten hebt kun je terecht bij onze klachtendienst of de Ombudsfin.

1 Tweede bank in Vlaanderen op basis van aantal klanten. Gebaseerd op onderzoek Ipsos, november 2022 (Brandtracker Argenta)