Groepsvordering inzake phishing tegen Argenta

25 november 2021

Argenta heeft vandaag een dagvaarding ontvangen m.b.t. een groepsvordering in naam van een aantal klanten die het slachtoffer werden van phishing. Dat ging gepaard met een symbolische actie aan het hoofdkantoor. Argenta verleent zijn volledige medewerking in het kader van de vordering zodat deze zaak alle kansen krijgt op een correct en integer verloop.

Phishing is een breed maatschappelijk fenomeen. Alle financiële instellingen, waaronder Argenta, brengen dit zo breed mogelijk onder de aandacht om phishing te voorkomen. Daarnaast neemt Argenta continu technische maatregelen om phishing te voorkomen.

Argenta werd reeds in september geïnformeerd door een advocatenkantoor over een mogelijke groepsvordering tegen Argenta in naam van een aantal klanten die het slachtoffer werden van phishing. Argenta heeft daarop onmiddellijk de hand gereikt naar het advocatenkantoor met als bedoeling om in overleg te gaan. Argenta vroeg daarbij een minimum aan informatie, zoals bijvoorbeeld de identiteit van de betrokken klanten. Helaas kregen we die informatie tot vandaag niet.

Bij phishing is het immers belangrijk om elk geval individueel en aan de hand van concrete feiten en omstandigheden te onderzoeken. De specifieke omstandigheden die tot de phishing geleid hebben zijn immers in elk dossier verschillend.

Argenta is als vergunde kredietinstelling onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen ten aanzien van zijn klanten en kan daarom enkel spreken met de klanten zelf of met door hen expliciet gemandateerde vertegenwoordigers.

Op basis van de dagvaarding heeft Argenta nu wel kennis van de betrokken klantendossiers en de feiten en omstandigheden die tot de phishing hebben geleid. Dankzij de informatie uit de dagvaarding kan Argenta zich voorbereiden om een constructief gesprek aan te gaan.

Argenta heeft begrip voor de frustratie bij de getroffen klanten maar betreurt dat een delegatie van hen ervoor heeft gekozen om via de pers en social media generieke beweringen en zelfs onwaarheden te verspreiden. Wij willen deze zaak alle kansen geven op een correct verloop en dat in het belang van de betrokken klanten.