Peter Devlies volgt Marc Lauwers op als CEO van Argenta

28 september 2022

De raden van bestuur van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties hebben unaniem Peter Devlies aangeduid als volgende CEO van Argenta. Deze aanstelling is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

Peter Devlies heeft bijna twintig jaar ervaring in de banksector. Hij was tot december 2021 CEO van AXA Bank Belgium. Daarvoor was hij uitvoerend bestuurder bij Bank J. Van Breda & C° en ABK bank.

Peter Devlies zal Marc Lauwers opvolgen die sinds 1 september 2016 CEO van Argenta is. Het mandaat van Marc Lauwers als uitvoerend bestuurder en CEO van Argenta loopt af begin 2023. Tot dan blijft hij actief als CEO van Argenta.

Marc van Heel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Argenta:

“In september 2016 kwam Marc Lauwers aan boord als CEO van Argenta. Marc Lauwers loodste Argenta de voorbije 6 jaar door een succesvolle transformatie van spaarbank naar een volwaardige meerpijler bankverzekeraar. Argenta heeft de voorbije jaren een bijzonder sterke groei gekend. We zijn de tweede bank geworden voor particulieren en gezinnen in Vlaanderen. We transformeerden en bleven tegelijk trouw aan de waarden van Argenta: eenvoudige producten en diensten, persoonlijke dienstverlening. We behaalden onder leiding van Marc Lauwers de hoogste winsten uit de geschiedenis en kunnen die combineren met de hoogste klantentevredenheid en hoogste medewerkerstevredenheid in de 66-jarige geschiedenis van Argenta, scores die uniek zijn in de sector. We zijn Marc Lauwers dan ook enorm dankbaar. Tegelijk kijken we vooruit naar de toekomst. In een uitdagende economische en maatschappelijke context zijn we blij dat Marc Lauwers de fakkel kan overdragen aan Peter Devlies. Hij heeft zijn strepen in de sector meer dan verdiend en zal die ervaring kunnen aanwenden om verder te timmeren aan de ingeslagen weg.

Met Peter Devlies en de teams op de hoofdzetel en in de kantoren, heeft Argenta een stevige wissel op de toekomst. En die kijken we met veel vertrouwen tegemoet.”

De precieze datum voor de opvolging is nog niet bekend en hangt mee af van de tijd die nodig is voor de goedkeuring van de nieuwe CEO door de toezichthouders.