S&P verhoogt de rating van Argenta Spaarbank naar A/A-1 met stabiele outlook

25 oktober 2022

Op geregelde tijdstippen beoordeelt Standard & Poor’s financiële instellingen op hun vermogen om op lange termijn hun verplichtingen na te komen. Criteria die een rol spelen bij deze beoordeling zijn solvabiliteit, liquiditeit, businesspositie, risicoprofiel en kredietwaardigheid. Deze beoordeling vertaalt zich in een rating.

Standard & Poor’s beoordeelt Argenta Spaarbank sinds 2005 en heeft in 2014 de rating van Argenta verhoogd van BBB+ naar A-.

In een persbericht licht Standard & Poor´s vandaag toe dat het heeft besloten om de langetermijnrating van Argenta Spaarbank te verhogen van A- naar A met stabiele outlook. De kortetermijnrating stijgt van A-2 naar A-1. De langetermijnresolutierating verhoogt van A naar A+.

De reden voor deze positieve beoordeling is dat S&P vanaf heden de opgebouwde buffer om verliezen te absorberen ingeval van afwikkeling van Argenta Spaarbank (Additional Loss-Absorbing Capacity of “ALAC”) ten volle laat meetellen in de bepaling van de rating. Dit biedt volgens S&P voldoende garanties dat, in het zuiver hypothetische scenario van een afwikkeling van Argenta Spaarbank (via een verkoop van de bedrijfsactiviteiten en het te gelde maken van aandelenkapitaal en achtergestelde obligaties), het risico dat de gewone schuldeisers verliezen zouden lijden beperkt is.

De ratingverhoging en de stabiele outlook weerspiegelen de verwachting van S&P dat Argenta in de komende jaren zijn sterke kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers blijft behouden en goede financiële prestaties blijft neerzetten dankzij het gezonde businessmodel. En dit ondanks de uitdagende macro-economische omgeving in België en Nederland, de markten waar Argenta Spaarbank actief is.

“Argenta wil als veilige en betrouwbare bank zijn klanten zo weerbaar mogelijk maken in deze onvoorspelbare wereld. Deze ratingverhoging bevestigt eens te meer de bijzonder sterke solvabiliteit van Argenta. De sterke kapitaalbuffers van Argenta laten immers toe om gewone schuldeisers, waaronder onze klanten, te beschermen, ook in een volledig hypothetisch scenario van afwikkeling”, aldus CFO Geert Ameloot.