Spa­ren voor kin­de­ren blijft on­danks de lage rente een no-​brainer

Ruim de helft van de ou­ders spaart ge­mid­deld 821 euro per jaar per kind

15 juli 2019

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 77 % van de ouders spaart voor de kinderen en dat ruim de helft van alle ouders jaarlijks gemiddeld 821 euro per kind spaart, meestal via de klassieke spaarrekening. Het moment waarop dat spaargeld aan de kinderen wordt gegeven, varieert.

Argenta heeft dit voorjaar een onafhankelijk consumentenonderzoek laten uitvoeren i.s.m. Profacts, zowel bij Argenta-klanten als bij niet-klanten. Het onderzoek betreft de trends in het spaargedrag van ouders voor hun kinderen. 621 ouders van kinderen tussen 2 en 19 jaar namen deel aan de bevraging.

Het onderzoek leidde tot enkele interessante vaststellingen:

Vanaf wanneer beginnen ouders te sparen voor hun kinderen en hoeveel sparen ze?

Al wanneer de kinderen nog heel jong zijn, beginnen ouders voor hen te sparen. 77 % van de ouders zet geld opzij voor de kinderen, bij de 2-jarigen is dit zelfs 82%. 68 % van de ouders die sparen doet dat zelfs maandelijks. Ze doen hierbij een belangrijke inspanning en sparen jaarlijks gemiddeld 821 euro per kind. De mediaan bedraagt jaarlijks ongeveer 500 euro. 

Dit sparen staat los van het zakgeld dat de meeste kinderen krijgen vanaf de middelbare school. Met dit zakgeld doen de jongeren kleine uitgaven; zakgeld gebruiken ze niet om te sparen.

Voor welke spaarproducten kiezen de ouders?

De klassieke spaarrekening blijft erg populair ondanks het lage rendement, wettelijk beschermd op 0,11 %. De meeste ouders kiezen ondanks de lage opbrengst voor stabiliteit en beschikbaarheid.

In slechts 25 % van de gevallen kiezen ouders voor een andere spaarmethode dan de klassieke spaarrekening. Hierbij wordt meestal gekozen voor producten met kapitaalgarantie zoals kasbons, termijnrekeningen, of een tak 21-spaarverzekering. Helaas brengen deze producten momenteel nauwelijks meer op dan het wettelijk beschermde rendement van het klassieke spaarboekje en dit zal nog even zo blijven gezien de beslissing van de ECB van begin juni om de rente tot medio 2020 op het huidige zeer lage niveau te houden. Enkel de tak 21- spaarverzekering met gegarandeerde interest en mogelijkheid tot winstdeelname biedt perspectieven op een iets hoger rendement, weliswaar met een minimumlooptijd van 8 jaar.

Slechts een beperkt aantal ouders kiest voor producten zonder kapitaalgarantie maar met een hoger rendementspotentieel (maar ook met meer risico) zoals beleggingsfondsen of tak 23-levensverzekeringen met als begunstigde de kinderen. De ouders beleggen dan in eigen naam. De meeste banken, zoals Argenta, laten geen beleggingen in producten zonder kapitaalgarantie toe op naam van minderjarigen. 

Wanneer geven de ouders het gespaarde bedrag aan hun kinderen?

Het moment waarop ouders de spaargelden aan hun kinderen doorgeven, varieert sterk. Ouders willen zelf in alle vrijheid beslissen wanneer ze hun kinderen een financieel duwtje in de rug geven.

Naarmate het kind ouder wordt, schuift dit moment soms op, bv. omdat de kinderen langer studeren, of omdat de ouders verkiezen om te wachten tot op het moment van een belangrijke aankoop door de inmiddels volwassen zoon of dochter.

Conclusie

Het is belangrijk dat ouders de juiste spaarformule kiezen, afhankelijk van wanneer ze het spaarbedrag aan hun kind willen overdragen (de beleggingshorizon) en de gewenste risico-rendementsverhouding (bv. wel of geen kapitaalgarantie). Daarnaast wegen de ouders best de voor- en nadelen af van sparen op eigen naam of op naam van hun kinderen. Tijdens een adviesgesprek kan de kantoorhouder de klanten helpen bij het maken van de juiste keuzes, zowel voor zichzelf als voor hun kinderen.