Veelgestelde vragen over PSD2

Wat is de Payment Services Directive 2 (PSD2)?

PSD is een Europese regelgeving voor betaaldiensten. Deze is in alle landen van de Europese Unie in een wet omgezet. Elke betalingsdienstaanbieder in Europa moet daardoor dezelfde regels volgen.

PD2 is de uitbreiding van de al bestaande PSD-richtlijn. Daaraan worden nu concrete verplichtingen rond veiligheid en transparantie van kosten toegevoegd. De grootste wijziging is dat banken verplicht worden om hun zichtrekeningen open te stellen voor gereguleerde bedrijven die rekeninginformatiediensten of betalingsinitiatiediensten aanbieden. Deze bedrijven kunnen andere banken zijn, maar ook niet-banken.

Belangrijk! Je bank geeft een andere bank of ander bedrijf alleen toegang tot de gegevens van je zichtrekeningen als je daar als klant uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Welke gevolgen heeft PSD2 voor mij?

Dankzij PSD2 zul je zichtrekeningen die je bij andere banken hebt in je Argenta-app kunnen toevoegen. Zo kun je in de Argenta-app de transactiehistoriek van die zichtrekeningen van andere banken raadplegen of er betalingen mee uitvoeren.

Je zult ook je Argenta-zichtrekening kunnen beheren via platformen van andere bedrijven die betalingsdiensten aanbieden. Maar dat kan alleen als jij daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Welke diensten zijn er beschikbaar als gevolg van PSD2?

In het kader van PSD2 zijn er drie nieuwe diensten die bedrijven kunnen aanbieden. Jij bepaalt als klant zelf welke diensten je wilt gebruiken bij welke bedrijven. 

Dienst Wat betekent de dienst in de praktijk?
Rekeninginformatiedienst Het bedrijf kan je transactiehistoriek en het saldo van je zichtrekeningen opvragen bij je bank.
Betaalinitiatiedienst Je kunt betalingen doen met je zichtrekening via het platform van het bedrijf.
Saldocheck Wanneer je een betaling wilt doen kun je via het platform van het bedrijf checken of er voldoende geld op je zichtrekening staat om de transactie uit te voeren.

Welke bedrijven mogen deze diensten aanbieden?

Dankzij PSD2 mogen niet alleen banken maar ook niet-banken dit soort diensten aanbieden. Dit noemen we Third Party Providers of TPP’s.

Niet alle bedrijven komen in aanmerking om deze diensten aan te bieden. Ze moeten aan strenge vereisten voldoen en zij moeten een vergunning aanvragen. In België is het de Nationale Bank die toezicht houdt op deze bedrijven en de vereisten controleert.

Welke informatie van mijn zichtrekening deelt Argenta als ik gebruikmaak van de rekeninginformatiedienst?

Wij zijn verplicht om alle informatie over jouw zichtrekening ter beschikking te stellen die je ook in Argenta Internetbankieren of de Argenta-app kunt raadplegen. We delen deze gegevens alleen met een ander bedrijf nadat jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je bepaalt dus zelf welk bedrijf toegang krijgt tot welke zichtrekening.

Gelden deze diensten ook voor spaarrekeningen en beleggingsrekeningen?

Nee, het is niet mogelijk om gegevens van spaarrekeningen of beleggingsrekeningen van Argenta te delen met andere bedrijven. Op dit moment kun je alleen de gegevens van je zichtrekening delen.

Wat houdt de betaalinitiatiedienst in?

Hiermee kun je via het platform van een ander bedrijf dan je eigen bank een overschrijvingen doen vanuit je zichtrekening. Zo’n betaling moet je altijd ondertekenen met een code die je met je digipas genereert, of met je pincode als je de betaling in de Argenta-app uitvoert. Er kan dus niemand betalingen doen met jouw zichtrekeningen zonder jouw toestemming.

Wat houdt de saldocheck in?

Met de saldocheck kunnen andere bedrijven navragen of je voldoende saldo op je zichtrekening hebt voor een bepaalde betaling. Als een bedrijf aan Argenta vraagt of er voldoende saldo op je rekening staat om een betaling uit te voeren, geeft Argenta als antwoord alleen een ‘ja’ of ‘nee’. Bovendien beantwoorden we de vraag alleen als jij dat bedrijf toestemming gegeven hebt om saldochecks te doen.

Hoe geef ik toestemming voor toegang tot mijn rekening?

Je sluit je eerst aan bij het bedrijf of de bank die betalingsdiensten aanbiedt. Het bedrijf of de bank is verplicht om je duidelijk te informeren over:

  • welke diensten zij aanbieden;
  • welke informatie zij bij Argenta zullen opvragen;
  • wat zij juist doen met de verkregen informatie.

Nadat je aan hen je akkoord gegeven hebt, zul je terechtkomen op een beveiligde Argenta-webpagina of in de Argenta-app. Daar kun je nog eens nalezen welke informatie het bedrijf precies opvraagt. Vervolgens teken je met je Argenta-digipas of met je pincode van de Argenta-app.

Kan een ander bedrijf toegang krijgen tot mijn zichtrekening, door dat ongemerkt in hun voorwaarden op te nemen?

Nee, dat kan niet. Zelfs niet als je die voorwaarden ondertekent. Dit is niet in lijn met de regelgeving omdat je geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven aan het bedrijf. Bovendien geven we geen informatie over je zichtrekening aan een ander bedrijf zonder dat je daarvoor expliciet hebt getekend op een Argenta-scherm (beveiligde Argenta-website of de Argenta-app).

Kan ik deze toestemming weer intrekken?

Ja, dat kan. Het initiatief om betaalgegevens te delen ligt altijd bij jou als klant. Je kunt deze toestemming dus ook altijd weer intrekken. Het intrekken van jouw toestemming doe je bij het bedrijf waaraan je de toestemming hebt verleend.

Kan ik ervoor kiezen om de toegang tot mijn zichtrekening onmogelijk te maken?

Nee, je kunt bij de bank niet aangeven dat deze service niet beschikbaar mag zijn. Argenta is verplicht om het technisch mogelijk te maken om betaaldiensten aan te bieden op je zichtrekening zolang je rekening online toegankelijk is. Het is wel zo dat geen enkel bedrijf toegang heeft tot je zichtrekeningen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kunnen mensen met een volmacht op mijn rekening mijn rekening beheren via een betalingsdienstaanbieder?

Ja, een volmachthouder of mederekeninghouder kan ervoor kiezen om de zichtrekening via een ander bedrijf dan de bank te beheren.

Worden er kosten aangerekend om gebruik te maken van deze diensten?

Argenta zal jou geen kosten aanrekenen om gebruik te maken van deze diensten. Maar dat betekent niet dat er sowieso geen kosten aangerekend kunnen worden. Het bedrijf waarvan u het platform gebruikt om de betaaldiensten uit te voeren kan u hiervoor een kost aanrekenen.

Is het veilig om mijn gegevens te delen met andere bedrijven?

Argenta zal alleen jouw informatie delen als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Bovendien moet elk bedrijf dat als betalingsdienstverlener wil handelen geregistreerd zijn bij de Nationale bank van België (NBB). Er worden alleen vergunningen gegeven onder heel strikte voorwaarden.

Hou er wel altijd rekening mee dat het gaat om je financiële gegevens. Geef dus alleen toestemming aan bedrijven die je kent en vertrouwt.

Kunnen fraudeurs door PSD2 gemakkelijker aan mijn geld?

Nee. Overschrijvingen van je rekening worden alleen uitgevoerd als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Bovendien moeten bedrijven die als betalingsdienstverlener willen handelen geregistreerd zijn bij de Nationale Bank van België. Zij krijgen alleen een vergunning als ze aan heel strikte voorwaarden voldoen. Betalen via de app van een andere betalingsdienstverlener dan Argenta is dus even veilig als betalen met de Argenta-app.

Hou er wel altijd rekening mee dat het om je financiële gegevens gaat. Controleer goed of de begunstigde en het bedrag correct zijn. En doe geen betalingen in opdracht van iemand of in omstandigheden die je niet vertrouwt. Twijfel je? Ga dan eerst na of er iets verdachts aan de hand is. Voer de transactie pas uit als je zeker bent dat dat niet het geval is.