Vijf redenen waarom je als huurder een brandverzekering nodig hebt

Laatst bijgewerkt: 6-10-2021 | 2 minuten

Dat je als eigenaar van een woning best een brandverzekering neemt, spreekt voor zich. Maar ook als je een woning huurt, is een brandverzekering onmisbaar. Waarom? We zetten hieronder vijf redenen op een rij.

  1. Brandverzekering wettelijk verplicht
  2. Verzekerd bij schade aan de huurwoning
  3. Je inboedel verzekerd
  4. Aansprakelijkheid tegenover derden verzekerd
  5. Extra bescherming als er een blokpolis is
1. Brandverzekering wettelijk verplicht

Sinds 1 januari 2019 ben je in het Vlaamse Gewest verplicht om je te verzekeren voor brand- en waterschade. Dat geldt zowel voor huurders als eigenaars. Een brandverzekering is dus niet alleen nuttig maar ook verplicht als het om je hoofdverblijfplaats gaat.

In het Waalse Gewest geldt deze wettelijke verplichting vanaf 1 september 2019. Huur of verhuur je een woning in het Brusselse Gewest? Dan ben je niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, tenzij dat contractueel wordt opgelegd.

Huurovereenkomsten die dateren van voor deze datums vallen nog onder de oude regeling. 

2. Verzekerd bij schade aan de huurwoning

Als huurder ben je verplicht om de woning aan het einde van de huurovereenkomst aan de eigenaar terug te bezorgen in de staat waarin ze zich bevond toen je er kwam wonen. Die staat wordt gecontroleerd aan de hand van een plaatsbeschrijving. Als er schade is ben je daarvoor aansprakelijk, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen. Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om een brandverzekering af te sluiten. Zo is de eigenaar gerust dat eventuele schade gedekt wordt door de verzekering van de huurder.

3. Je inboedel verzekerd

Met een brandverzekering zijn ook je meubels en andere persoonlijke bezittingen verzekerd bij onder andere brand, waterschade en natuurrampen. Met de waarborg Diefstal binnen de brandverzekering is je inboedel dan weer verzekerd tegen diefstal.

4. Aansprakelijkheid tegenover derden verzekerd

Elke burger is aansprakelijk voor de schade die hij aanricht bij derden. Als je een brandverzekering hebt, komt die tussen voor de veroorzaakte schade. Dat geldt ook wanneer er bijvoorbeeld brand ontstaat door jouw persoonlijke spullen en overslaat naar de buren.

5. Extra bescherming als er een blokpolis is

Een blokpolis is een brandverzekering voor een gebouw met meerdere woningen van verschillende eigenaars, bijvoorbeeld een appartementsgebouw. Een blokpolis wordt ook weleens een syndicuspolis of verzekering mede-eigendom genoemd.

Met een blokpolis zijn alle private woongedeelten en de gemeenschappelijke delen van het gebouw verzekerd. Elke mede-eigenaar heeft er zijn aandeel in. Voor je persoonlijke spullen en inboedel moet je zelf een bijkomende brandverzekering afsluiten, eventueel met een extra waarborg voor diefstal. Die zijn niet verzekerd met de blokpolis.

Meer informatie

Verzeker je goed