Geld opzijzetten voor een langere tijd: wat zijn de mogelijkheden?

Laatst bijgewerkt: 03.08.2023 | 4 minuten

Je hebt wat geld dat je niet meteen nodig hebt en dat je dus een tijdje opzij wilt zetten. Liefst met een mooi rendement natuurlijk. Wat zijn dan de mogelijkheden? Als we kijken naar welke producten in aanmerking komen zijn er twee soorten: producten met kapitaalbescherming en een vaste rente en beleggingen met een variabel rendement.

Producten met kapitaalbescherming en een vaste rente

Producten met kapitaalbescherming zijn een keuze met weinig risico voor iedereen:

 • De waarde schommelt niet. Je krijgt het bedrag dat je erin investeerde ook terug.
 • Je geld staat een tijdje vast (hoelang, hangt af van het gekozen product), behalve bij een klassieke spaarrekening.
 • Het rendement is mogelijk minder hoog dan bij een risicovollere belegging, maar je weet op voorhand hoeveel rente je krijgt.

Dit zijn de producten die onder deze categorie thuishoren:

Goed om te weten:

 • De kasbon, termijndeposito, spaarrekening en spaarverzekering tak 21 vallen onder een (deposito)garantiestelsel. Deze producten horen bij de bank(-verzekeraar) en als die failliet zou gaan, wordt je geld door de overheid gegarandeerd tot 100.000 euro per persoon per bank.
 • Een staatsbon is rechtstreeks gegarandeerd door de uitgevende overheid. Meestal - zeker in België - wordt een staatsbon als zeer veilig beschouwd.

Spaarrekening

 • De spaarrekening wordt gewoonlijk beschouwd als de plaats waar je geld parkeert dat je niet lang kunt missen, of dat deel uitmaakt van je comfortbedrag (het bedrag dat je opzijzet voor onverwachte uitgaven).
 • Vaak krijg je op een spaarrekening een basisrente en een getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie krijg je alleen als je het geld twaalf maanden laat staan. Meer info over de basisrente en getrouwheidspremie
 • Meestal hebben banken verschillende spaarrekeningen. Zo heb je spaarrekeningen met een hogere getrouwheidspremie of spaarrekeningen met een hogere basisrente. 

Staatsbon, kasbon en termijndeposito

Deze producten lijken op bepaalde punten heel erg op elkaar:

 • Je kunt erin investeren voor een vooraf bepaalde looptijd bijvoorbeeld drie of vijf jaar.
 • Je krijgt een vaste rente op jaarbasis (bv. 2 %) waarop je gewoonlijk 30 % roerende voorheffing betaalt (bv. bij een rente van 2 % hou je dan 1,4 % netto per jaar over).
 • Afhankelijk van het product, kies je hoe jouw interesten uitgekeerd worden:
  • ­Ofwel laat je ze jaarlijks uitbetalen.
  • ­Ofwel kies je voor kapitalisatie van de interesten. De interesten worden telkens toegevoegd aan het bedrag dat je oorspronkelijk investeerde, waardoor ze op hun beurt elk jaar ook een beetje extra interest opbrengen. Op de vervaldag krijg je in één keer je inleg terug samen met de gegenereerde intresten.
 • Een staatsbon kun je tussentijds verkopen. In functie van de marktomstandigheden kan het bedrag dat je ervoor krijgt hoger of lager zijn dan je inleg. Bij een kasbon en termijndeposito rekent je bank mogelijk kosten aan bij een vervroegde afkoop, of kan de bank een vervroegde afkoop weigeren

Spaarverzekering tak 21

 • Wil je roerende voorheffing op de ontvangen interesten vermijden? Dan loopt je spaarverzekering tak 21 best minimum acht jaar en één dag.
 • Elke storting krijgt een bepaalde rentevoet toegewezen gedurende acht jaar en mogelijk ontvang je daarnaast ook jaarlijks een winstdeelname.
 • Je kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden. Zo kies je zelf wie het geld krijgt als jij zou overlijden. 

Beleggingen met variabel rendement

Beleggingen met een variabel rendement zijn interessant voor beleggers die aanvaarden dat de waarde van hun belegging kan schommelen en die geen kapitaalgarantie nodig hebben. Ze zijn op zoek naar een potentieel hoger rendement dan dat van beleggingen met kapitaalbescherming.

Binnen deze beleggingen zijn er defensievere beleggingen en meer dynamische beleggingen die echt gericht zijn op groei en rendement:

 • Het verschil tussen defensievere en dynamische beleggingen zit gewoonlijk in de verhouding tussen obligaties en aandelen. Hoe meer aandelen, hoe hoger het potentieel rendement is en hoe dynamischer en risicovoller de belegging is.
 • Of je kiest voor een defensievere of een dynamische belegging bepaal je zelf. Je keuze hangt af van het rendement dat je verwacht, het risico dat je kunt en wilt nemen en je beleggingshorizon (de minimale periode die aangewezen is om de belegging te behouden).

Beleggingen zijn doorgaans op elk moment opvraagbaar. Wil je verkopen? Dan kan dat meestal meteen en enkele dagen later staat het geld terug op je rekening. De verkoopwaarde kan dan hoger of lager zijn dan je oorspronkelijke inleg.

De meest gekende beleggingen met variabel rendement zijn:

Beleggingsfondsen

 • Met een beleggingsfonds koop je een brede waaier aan aandelen en/of obligaties. Er zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen (een combinatie van aandelen en obligaties).
 • Er zijn verschillende soorten fondsen. Bijvoorbeeld fondsen die inspelen op verschillende regio’s, sectoren of op bepaalde thema’s. Themafondsen zijn de laatste jaren populair omdat ze focussen op trends die nog lang zullen blijven, zoals vergrijzing of innovatieve technologie.
 • Wil je niet zelf uitzoeken in welke fondsen je belegt? Dan kun je kiezen voor één groot fonds dat belegt in verschillende thema’s, sectoren en regio’s volgens de ideale risico- en rendementsverhouding. 

Tak 23-beleggingsverzekering

 • Met een tak 23-beleggingsverzekering beleg je ook in beleggingsfondsen, maar dan via een levensverzekering. Zo kun je een begunstigde bij overlijden aanduiden, bijvoorbeeld je partner of kinderen. Daarnaast kun je kiezen voor extra opties, zoals een aanvullende waarborg bij overlijden. Net zoals bij de spaarverzekering tak 21.
 • Bij sommige (bank-)verzekeraars kun je een tak 21- en tak 23-beleggingsverzekering combineren. Zo kun je een deel van het geld beleggen tegen een vaste rente en een deel in de verzekeringsfondsen van de tak 23-beleggingsverzekering.
 • Net als bij beleggingsfondsen zijn er heel wat verschillende soorten fondsen.

Meer in­for­ma­tie

Wat past het best bij jou?

Sparen, beleggen of allebei? Ontdek de mogelijkheden.