Wat je moet weten over de rente op je spaarrekening

Laatst bijgewerkt: 11.01.2024 | 3 minuten

Opgelet: de informatie in dit artikel is alleen van toepassing op gereglementeerde spaarrekeningen.

Op je spaarrekening krijg je rente. Op een gereglementeerde spaarrekening bestaat die rente uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Wat is het verschil tussen die twee? En wat is de impact op je rente als je geld afhaalt van je spaarrekening? 

Wat is het verschil tussen de basisrente en de getrouwheidspremie?

Als je geld op een spaarrekening zet, geeft je bank je daar een vergoeding voor: de rente of interest.

Op de meeste spaarrekeningen in België krijg je een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente

 • Op elk bedrag dat je op jouw spaarrekening stort krijg je een basisrente vanaf de dag van de storting.
 • De basisrente wordt berekend per dag, over de hele periode dat het geld op jouw spaarrekening staat.
 • De bank mag de basisrentevoet op je spaarrekening elke dag aanpassen, zolang ze jou daarover informeert. De aangepaste rente geldt dan wel alleen voor de toekomst.
 • De verworven basisrente wordt eenmaal per jaar aan je spaarrekening toegevoegd. Meestal gebeurt dat rond 1 januari.

De getrouwheidspremie

 • Bovenop de basisrente krijg je een getrouwheidspremie, maar je krijgt die alleen voor bedragen die twaalf maanden ononderbroken op jouw rekening blijven staan.
 • Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor twaalf maanden vastgelegd op het moment dat je de storting doet. Tijdens die periode van twaalf maanden kan de bank je getrouwheidspremie niet aanpassen voor het gestorte bedrag.
 • Als de bank de getrouwheidspremie aanpast, dan geldt die meteen voor alle nieuwe stortingen. Voor het geld dat al op de rekening staat, blijft de oude getrouwheidspremie gelden totdat die is uitbetaald. Na de uitbetaling start ook voor dat geld een nieuwe getrouwheidsperiode en vanaf dan geldt ook daarvoor de aangepaste getrouwheidspremie.
 • De verworven getrouwheidspremies worden driemaandelijks uitbetaald: op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. Vanaf die dag brengen de gestorte premies op hun beurt ook rente op zolang ze op je spaarrekening blijven staan.

Tip: bereken zelf je getrouwheidspremie

Elke bank is wettelijk verplicht om een rentecalculator aan te bieden. Daarmee kun je jouw getrouwheidspremie berekenen. Wil je geld van je spaarrekening halen? Dan kun je met de rentecalculator ook berekenen hoeveel getrouwheidspremie je daardoor verliest. Bij de meeste banken vind je de calculator op hun website voor online banking of in hun app. Bij Argenta staat de calculator in Argenta Internetbankieren.

Meer weten over de rentecalculator

Belastingen op de rente

 • In 2024 is de rente op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van belastingen tot 1.020 euro per persoon en per jaar. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijke samenwonenden? Dan geldt er een vrijstelling van 2.040 euro per jaar.
 • Op de intresten bovenop dat grensbedrag moeten banken 15 % roerende voorheffing inhouden. Ze bekijken elke spaarrekening afzonderlijk om te bepalen of je boven het bedrag van 1.020 of 2.040 euro komt.
 • Heb je verschillende spaarrekeningen, ook bij verschillende banken? Dan moet je de oefening zelf maken. Komt de som van de rente op al je gereglementeerde spaarrekeningen samen – zelfs al heb je die bij verschillende banken – boven 1.020 euro? Dan moet je het bedrag boven die grens opnemen in je belastingaangifte. 

Wist je dit?

De voorbije jaren bereikten veel spaarders de fiscale limiet van 1.020 euro niet door de lage rente. Maar door de stijging van de spaarrente zullen meer spaarders die limiet wél bereiken. Heb je bijvoorbeeld twee gereglementeerde spaarrekeningen (bij een of meerdere banken) met telkens 30.000 euro tegen een rente van 2 %? Dan krijg je na een jaar 1.200 euro interesten. De 180 euro waarmee je voor inkomstenjaar 2024 de fiscale limiet overschrijdt, moet je zelf aangeven in je belastingaangifte. Daarop betaal je 15 % roerende voorheffing.

Hoe wordt de rente verrekend?

Goed om te weten

 • Er bestaan rekeningen waarop je een hogere basisrente krijgt, maar waarop je maar een beperkt bedrag mag storten. Een dergelijke rekening is een goede keuze als je bijvoorbeeld periodiek kleine bedragen spaart. Heb je het geld terug nodig? Dan kun je het gewoon afhalen en heb je toch de hogere basisrente verworven.
 •  Kun je je geld voor een langere periode (minstens een jaar) missen? Dan kun je kiezen voor een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie.
 • Wil je geld van je spaarrekening afhalen of naar een andere spaarrekening overschrijven? Ga dan eerst na welk gevolg dat heeft voor je getrouwheidspremie. Soms is het verstandig om nog even te wachten zodat je die niet verliest.

Meer in­for­ma­tie

Starten met sparen?

Ontdek de mogelijkheden.