Eerste keer belastingen betalen: wat, waarom en hoe?

Afgestudeerd. Eerste job gevonden. En dan volgt je eerste belastingaangifte. Maar wat moet je daar precies mee doen? En waarom moet je een belastingaangifte invullen?

Waarom moet ik een belastingaangifte invullen?

Iedereen die in België woont en die het voorbije jaar een minimumbedrag aan belastbare inkomsten heeft verdiend, moet belastingen betalen en dus een belastingaangifte invullen.

Als werknemer betaal je belastingen in drie stappen:

1. Voorschot

Elke maand wordt een voorschot afgehouden van je loon: de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van dat voorschot staat op je loonbrief.

2. Belastingaangifte

Eén keer per jaar moet je een belastingaangifte invullen. Op basis van je aangifte berekent de fiscus hoeveel belastingen je in totaal moet betalen.

3. Eindafrekening

Heb je meer voorschotten betaald dan het totale verschuldigde bedrag? Dan betaalt de fiscus je het verschil terug. Heb je minder voorschotten betaald dan het totaalbedrag? Dan moet je het saldo bijbetalen. De eindafrekening volgt vaak pas verschillende maanden tot een jaar nadat je je aangifte hebt ingediend.

Wist je dit?

In je belastingaangifte wordt verwezen naar het aangiftejaar en het inkomstenjaar:

 • Het ‘aangiftejaar’ is het jaar waarin je je aangifte indient.
 • Het ‘inkomstenjaar’ is het jaar waarover de belastingaangifte gaat (het jaar vóór het aangiftejaar).

Hoeveel moet ik betalen?

Wil je graag op voorhand weten hoeveel belastingen je zult moeten betalen? Dan kun je een simulatie maken op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

In bepaalde gevallen kun je een belastingvermindering krijgen. Denk maar aan:

 • Fiscaal pensioensparen
 • Fiscaal langetermijnsparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • Bepaalde energiebesparende investeringen
 • Kinderopvang
 • Dienstencheques
 • Schenkingen aan het goede doel

Informeer je dus goed en mis geen enkel voordeel.

Hoe moet ik mijn aangifte indienen?

Je kunt op twee manieren een geldige aangifte indienen:

Via taxs-on-web heb je meer tijd om je aangifte in te dienen.

Wat als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

Als je je aangifte niet tijdig indient, kan de belastingadministratie maatregelen treffen:

 • Je kunt administratieve sancties krijgen, zoals een belastingverhoging (van 10 % tot 200 %) of een administratieve boete.
 • De belastingadministratie kan een ‘aanslag van ambtswege’ aanrekenen. De belastingen die je moet betalen worden dan berekend op basis van de cijfers die de belastingadministratie heeft. Ga je niet akkoord met die cijfers? Dan is het aan jou om te bewijzen dat ze niet kloppen.
 • De aanslagtermijn wordt verlengd. De belastingadministratie krijgt dus meer tijd om jou te belasten.

Wie moet mij de noodzakelijke fiches en attesten voor mijn aangifte bezorgen? 

Document Van wie krijg je het document?
Loonfiche Je werkgever
Fiscale attesten voor hypothecair krediet, groene lening, pensioensparen, levensverzekering en andere bankproducten Je bank
Fiscale attesten voor dienstencheques, giften, kinderopvang, …  De instellingen die de betreffende uitgaven ontvangen

Wat als je vragen hebt?

Heb je vragen over je belastingaangifte?

 • Ga naar www.financien.belgium.be voor meer informatie.
 • Bel de belastingadministratie op 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 en 17 uur.
 • Ga langs in een belastingkantoor in je buurt.

Meer informatie