Hoeveel kost je renovatieproject?

Laatst bijgewerkt: 28.05.2024 | 2 minuten

Zodra je weet wat je wilt verbouwen, kun je berekenen hoeveel de verbouwing zal kosten. Maak een overzicht van alle renovatiewerken die je wilt doen en maak voor elk onderdeel van je project een schatting van de kosten.

Dit zijn de meest voorkomende kostenposten bij verbouwingen:

 1. Renovatiekost
 2. Kosten van de architect
 3. BTW
 4. Kosten van de lening
 5. Marge voor onverwachte kosten
1. Renovatiekost

De renovatiekost hangt af van wat en hoe je renoveert. Het is niet evident om die kost goed in te schatten:

 • Voor kleinere renovaties vraag je best een kostenraming aan een aannemer. 
 • Voor grotere, structurele werken neem je best een architect onder de arm om een kostenberekening te maken. Ook als je het werk zelf doet, kun je de kosten laten schatten door een architect. 
2. Kosten van de architect

Er zijn geen vaste tarieven voor het ereloon van een architect. Het kan op verschillende manieren bepaald worden:

 • Een percentage van de waarde van de uitgevoerde werken.
 • Een bedrag dat aan de oppervlakte van het gebouw is gekoppeld. 
 • Een forfaitair bedrag. 
 • Een uurvergoeding. 

Je kunt hierover onderhandelen. Vermeld in ieder geval het overeengekomen bedrag en de manier waarop het betaald moet worden in het contract.

In je budget hou je voor de kost van een architect best rekening met zo’n 7 tot 15 % van je totale bouwbudget.

3. BTW

Je betaalt 6% btw om renovatiewerken te laten uitvoeren als de levering en plaatsing van de materialen door dezelfde aannemer gebeuren en je woning voldoet aan deze voorwaarden: 

 • Je woning is ouder dan 10 jaar
 • Je woning dient uitsluitend als privéwoning of maar een miniem deel ervan dient om je beroep uit te oefenen. 
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

Meer informatie over het verlaagde btw-tarief

4. Kosten van de lening

Ga je een lening aan voor je renovatie? Hou dan ook rekening met de kosten die daaraan verbonden zijn. Die hangen af van het type lening dat je afsluit. 

 • Aan een renovatielening (lening op afbetaling) zijn alleen interestkosten en geen andere kosten verbonden. 
 • Als je een woonlening of hypothecaire lening afsluit, betaal je wel extra kosten. Elke kredietinstelling rekent dossierkosten aan. Bovendien komen er notariskosten bij voor het vestigen van de waarborg. 
 • Een heropname van je woonlening is ook een mogelijkheid. Dit kan alleen als je een lopende hypothecaire lening hebt waarvan al een deel afbetaald is. Het al afbetaalde bedrag kun je opnieuw lenen. Hiervoor worden dossierkosten aangerekend, maar je hoeft geen notariskosten meer te betalen.
5. Marge onverwachte kost

Ga je een lening aan voor je renovatie? Neem een marge van 10 tot 15 % op in je budget. Bij verbouwing duiken vaak ongeziene extra kosten op. 

Tips

 • Wil je zo efficiënt mogelijk werken? Laat een energieaudit uitvoeren in je woning. Een energiedeskundige komt dan langs en analyseert waar, hoeveel en op welke manier je energie kunt besparen. Meer informatie over energieaudits.
 • Wil je meer inzicht in de renovatiemogelijkheden van je woning en het budget dat je daarvoor nodig hebt? Maak een afspraak met je kantoorhouder voor een gratis renovatiescan.

Meer weten?

Renovatielening*

Let op, geld lenen kost ook geld.

*Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.