Samen een huis kopen zonder getrouwd te zijn: wat je moet weten

Laatst bijgewerkt: 04.09.2023 | 3 minuten

Je hebt een fijne relatie met je partner en je bent klaar voor een volgende stap: samen een huis kopen. Maar je bent niet getrouwd. Dan zijn er een aantal zaken waar je best op voorhand over praat met je partner. Denk maar aan de financiering van de aankoop en (ver)bouw(ing). Brengt elke partner evenveel in of is er een onevenwicht? Sta op voorhand stil bij de bepalingen in de (eigendoms)akte. Die bepaalt onder andere hoe de woning verdeeld wordt als jullie ooit uit elkaar zouden gaan. 

Bereid je dus goed voor vooraleer je de stap zet om een woning te kopen. Zo vermijd je onaangename verrassingen als het ooit zou mislopen tussen jullie. We zetten in dit artikel alvast een aantal aandachtspunten op een rij, maar ga zeker ook eens praten met je notaris of een andere juridische expert. Hij kan je het juiste advies geven voor jullie specifieke situatie.

Wat als je niet elk hetzelfde bedrag inbrengt voor de aankoop?

Zet duidelijk op papier hoeveel het aandeel van elke partner in de aankoop is. Dat kan op verschillende manieren:

  • Je kunt een ongelijk eigendomsaandeel in de aankoopakte opnemen (bv. 70 % - 30 %). Hou er wel rekening mee dat jullie dan ook elk in diezelfde verhouding moeten bijdragen aan de kosten voor bijvoorbeeld de renovatie of verbouwing.
  • Je kunt aankopen in gelijke eigendomsaandelen en een schulderkenning opmaken. Daarin bevestigen beide partners dat een van hen aan de andere een geldsom schuldig is door de ongelijke inbreng. Ook als je bijvoorbeeld later renoveert en een van de partners die renovatie financiert, kun je dat op deze manier op papier zetten. 

Wat als je bouwt op de grond van je partner?

Dan is je partner door het ‘recht van natrekking’ ook automatisch eigenaar van de woning. Je kunt specifieke bepalingen laten opnemen in de akte die ervoor zorgen dat je beschermd bent bij een breuk, zoals een recht van opstal of afstand van natrekking. Je notaris kan je hier meer uitleg over geven.

Wat als je ongehuwd een woning koopt?

Dan kan de notaris een specifieke verklaring opnemen in de aankoopakte, de zogenaamde anticipatieve inbreng. Als je dan later trouwt wordt de woning automatisch opgenomen in het gemeenschappelijk vermogen. Doordat de inbreng niet meer moet gebeuren via een huwelijkscontract kan dit extra kosten besparen.

Wat als jij of je partner overlijdt?

Woon je wettelijk samen?

Dan erf je het vruchtgebruik van de gezinswoning. Maar dat is geen wettelijk gewaarborgd erfrecht. Je bent dus niet zeker dat je beschermd bent bij het overlijden van je partner.

Woon je feitelijk samen?

Dan heb je in principe geen enkele wettelijke bescherming.

Als je samenwoont en elkaar (meer) wilt beschermen, dan moet je zelf maatregelen treffen. Een (optioneel) beding van aanwas kan een oplossing bieden. Daardoor krijgt de langstlevende het vruchtgebruik of de volle eigendom van de woning. Bespreek dit zeker met je notaris of een andere juridische expert want verschillende voorwaarden moeten vervuld zijn en een beding van aanwas heeft ook nadelen waaronder:

  • Je betaalt registratierechten in plaats van erfbelasting en dat komt meestal duurder uit.
  • Je kinderen krijgen minder.

Een andere mogelijkheid is dat je allebei in je testament laat opnemen dat jouw helft van de eigendom naar je partner gaat als je overlijdt.

Meer weten?

Hypothecaire lening van Argenta*

Een woning kopen of bouwen? Ontdek de hypothecaire lening van Argenta. Een woonkrediet op maat van jouw droomwoning.

* Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid, onderworpen aan boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek van Economisch Recht. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.