Wie vergoedt schade aan je auto door een slecht wegdek?

Laatst bijgewerkt: 21-09-2021 | 1 minuut

Als je auto beschadigd is door een slecht wegdek, wordt die schade door je verzekering vergoed als je een volledige omniumverzekering hebt. Heb je alleen een BA-verzekering? Dan is de schade niet gedekt.

Wat als je verzekeraar de schade niet dekt?

Dan kun je een vordering tot schadevergoeding indienen bij de overheid. In theorie kan de overheid aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan je auto als ze de weg slecht heeft onderhouden. Je moet dan wel bewijzen dat:

  • de overheid nagelaten heeft om het wegdek correct te onderhouden;
  • je wagen beschadigd werd;
  • er een oorzakelijk verband bestaat tussen het gebrekkig onderhouden wegdek en de schade aan je auto.

Wat doe je best op het moment dat je auto beschadigd raakt?

  • Blijf op de plaats van het ongeval en verwittig de politie voor het vaststellen van de schade en de toestand van de weg. Dring er op aan dat er een pv wordt opgemaakt. 
  • Maak gedetailleerde foto’s van de schade, de toestand van het wegdek en de verkeerssituatie. Met deze foto’s kun je ook de datum en het tijdstip van het ongeval bewijzen.
  • Spreek omstaanders, getuigen of buurtbewoners aan. Buurtbewoners kunnen bevestigen of het wegdek al langer in slechte staat is. Noteer hun gegevens zodat ze een verklaring kunnen afleggen.
  • Bewaar alle beschadigde stukken zodat ze geïnspecteerd kunnen worden. 
  • Als je gekwetst bent, laat je dat best onmiddellijk vaststellen. Ga naar de dokter om een vaststelling op de dag van het ongeval te kunnen voorleggen. 
  • Doe aangifte bij je verzekeraar. Beschrijf in detail wat er gebeurd is en voeg alle nodige bewijsstukken toe. Het wegdek in België wordt door verschillende overheden beheerd. Het kan dus een complex verhaal worden. Dankzij j rechtsbijstandsverzekering kun je hulp inschakelen als je bij de overheid geen gehoor vindt.

Je kunt schade door een slecht wegdek aangeven via:

Meer weten?

Verzeker je goed