Wat is een compromis?

Laatst bijgewerkt: 29-11-2020 | 1 minuut

Als een koper een bod doet op een huis en de verkoper aanvaardt dat bod, dan is er een akkoord tussen de twee partijen en is de verkoop gesloten. Vanaf dat moment kun je niet meer terug. Als bewijs voor de verkoop wordt er een document opgesteld: het compromis. Daarin worden alle details vermeld zodat er later geen discussies kunnen ontstaan. Denk maar aan de zonnepanelen op het dak: zitten die wel of niet in de prijs inbegrepen? Of aan de garage die bij een appartement hoort: moet die apart worden bijbetaald of is die in de prijs inbegrepen? 

Is een compromis definitief?

Ja. Het compromis wordt ook vaak de ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ genoemd. Maar beide benamingen zijn eigenlijk misleidend. Ze wekken de indruk dat de verkoop niet definitief is en dat klopt niet. De verkoop is wel degelijk definitief. Daarom gebruik je beter de benaming ‘onderhandse verkoopovereenkomst’.

Welke verplichtingen staan er in een compromis?

In het compromis worden alle verplichtingen van de verschillende partijen vastgelegd en worden alle onderdelen van de verkoop omschreven:

  • Het voorzien van een voorschot, dat wordt gestort op een geblokkeerde rekening bij de notaris of vastgoedmakelaar
  • Eventuele opschortende voorwaarden, zoals het verkrijgen van een lening bij de bank
  • De termijn waarbinnen de notariële akte wordt verleden

Welke documenten moet de verkoper aanleveren?

Voor het ondertekenen van het compromis moet de verkoper deze documenten aanleveren:

  • Een bodemattest
  • Een EPC-attest
  • Het keuringsattest van de elektriciteit
  • Verschillende stedenbouwkundige inlichtingen

Levert de verkoper een of meer van die documenten niet aan? Dan kan er een zware geldboete volgen.

Doe best een beroep op een notaris of andere professional om het compromis op te stellen.

Meer weten?

Hypothecaire lening van Argenta*

Een woning kopen of bouwen? Ontdek de hypothecaire lening van Argenta. Een woonkrediet op maat van jouw droomwoning.

* Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid, onderworpen aan boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek van Economisch Recht. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.