Wat je moet weten als je jouw kind leert autorijden

Laatst bijgewerkt: 12.04.2024 | 4 minuten

Zodra je kind 17 jaar is kan hij zijn theoretisch rijexamen afleggen. Wil je je zoon of dochter daarna zelf leren autorijden? Dat kan, maar er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het voorlopig rijbewijs. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij in dit artikel.

Wat is een voorlopig rijbewijs?

Een voorlopig rijbewijs is een rijbewijs waarmee je op de openbare weg mag rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Er zijn twee types: het voorlopig rijbewijs mét begeleider (36 maanden geldig) en het voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig).

Voorwaarden voor jou als begeleider

 • Je rijbewijs mag de voorbije drie jaar niet ingetrokken zijn.
 • Je moet ingeschreven zijn in België en een identiteitsdocument hebben dat is afgeleverd in België.
 • Je moet minstens acht jaar een rijbewijs B hebben.
 • Heb je een handicap en mag je daardoor alleen met een aangepaste auto rijden? Dan mag je je zoon of dochter alleen begeleiden als die een auto nodig heeft met diezelfde aanpassing.

Extra voorwaarde in Vlaanderen:

In Vlaanderen moet je sinds 1 maart 2024 als begeleider een opleiding van 3 uur hebben gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het vormingsmoment moet je als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.

Extra voorwaarde in Wallonië:

In Wallonië moet je als begeleider samen met de leerling-bestuurder een pedagogische bijeenkomst in een rijschool volgen voor je een voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Voor­waar­den voor je zoon of doch­ter

Voorwaarden voor de auto

Ook voor de auto waarmee je zoon of dochter leert rijden gelden voorwaarden:

 • Achteraan op de auto hangt een reglementair L-teken.
 • Als je kind met een begeleider rijdt, moet in de auto een tweede achteruitkijkspiegel hangen zodat de begeleider ziet wat er achter de auto gebeurt.
 • Parkeerhulpsystemen en camera’s zijn toegelaten.
 • Doet je kind zijn examen met de auto waarmee hij leerde rijden? Dan moet die technisch en administratief in orde zijn en voldoen aan de criteria van de lage-emissiezones die gelden in onder andere Brussel en Antwerpen.
 • In de auto moeten een gevarendriehoek, een brandblusapparaat, een fluohesje en een verbanddoos aanwezig zijn.

Breng­ je ver­ze­ke­raar op de hoog­te

Volgens de wet op de BA-verzekering ben je verplicht om je verzekeraar op de hoogte te brengen als je kind met jouw auto leert rijden. De verzekeraar beslist dan of hij een premieverhoging aanrekent. De meeste verzekeraars doen dat omdat het risico op een ongeval vergroot.

Wat als je zoon of dochter een ongeval veroorzaakt?

 • Is je verzekeraar op de hoogte dat je kind met jouw auto leert rijden en is je verzekeringscontract aangepast?

Dan ben je in orde.

 • Is je verzekeraar niet op de hoogte?

Dan kan het zijn dat je verzekeringsmaatschappij oordeelt dat je onvoldoende verzekerd was voor de risico’s en een deel van de schadevergoeding van je terugvorderen.

 • Respecteerde jij of je kind de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs niet?

Ook dan kan de verzekeraar de schadevergoeding of een deel ervan terugeisen. Bijvoorbeeld als er geen tweede achteruitkijkspiegel in je auto is of als er een extra passagier meereed.

Breng je verzekeraar dus zeker op de hoogte en hou je aan de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs. 

Tip

Heeft je kind zijn rijbewijs behaald? Zorg er dan voor dat hij kan blijven oefenen. Een goede chauffeur word je alleen door veel te rijden. Het is een goed idee om je kind eerst een tijd met jouw auto te laten rijden en zo rijervaring te laten opdoen. Sluit je kind later zelf een autoverzekering af en kan hij aantonen dat hij al een aantal jaren schadevrij heeft gereden? Dan is de prijs van zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid lager dan wanneer hij zonder ervaring een verzekering zou afsluiten. 

Overzicht van alle voorwaarden

In dit artikel hebben we de belangrijkste aandachtspunten alvast op een rij gezet. Meer informatie vind je op deze websites:

Meer weten?

Verzeker je goed