5. Je be­legt met visie op lange ter­mijn

Argenta Asset Management selecteert zorgvuldig de beleggingen met de beste prijs-kwaliteit. Maar om succesvol te beleggen is meer nodig dan alleen een zorgvuldig samengestelde beleggingsportefeuille.

Tijd nemen loont

Om een optimaal rendement te halen heb je méér nodig dan kwalitatieve aandelen en obligaties, namelijk tijd. Gebrek aan tijd is vaak de reden waarom verhoopte resultaten uitblijven. Impulsieve beslissingen kunnen op korte termijn renderen. Of juist niet. Voor structurele resultaten beschik je maar beter over een gezonde dosis geduld. Je kantoorhouder helpt je om verder te kijken dan de waan van de dag en je pijlen op de lange termijn te richten.

We denken altijd vooruit

Daarnaast houden we voortdurend rekening met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Onze beleggingsexperten analyseren alle beschikbare gegevens en stippelen een uitgekiende toekomstvisie en -strategie voor je uit. Hieronder vind je een selectie van enkele maatschappelijke trends die volgens onze experten steeds relevanter worden.

    Waarom? Bijvoorbeeld
Vergrijzing Het aantal 60-plussers blijft jaar na jaar stijgen. Het einde van die groei is nog lang niet in zicht.  Bedrijven die inspelen op gezondheidszorg, reizen en ontspanning, comfort en vermogensbeheer.
Water   In 2050 zijn we met 10 miljard: meer welvaart, groeiende industrialisatie en een grotere populatie zetten het drinkwater onderdruk. Bedrijven die inspelen op het verbeteren van waterkwaliteit en efficiënterwatergebruik.
Lifestyle  

De wereldbevolking en de gemiddelde levensstandaard blijven stijgen.

Gevolg? We consumeren meer en anders.

Onder andere sterke merken, consumptiegoederen die ook in Azië steeds populairder worden, digitale consumptiegoederen.
New Finance   De financiële sector zal de komende jaren sterk veranderen. Het aantal online betalingen neemt toe, contactloos betalen wordt de norm, ...  Bedrijven die de financiële sector ondersteunen.
Robotica   Het wereldwijde gebruik van industriële robots neemt sterk toe. Volgens de verwachtingen zal het aantal installaties met minstens 15% per jaar stijgen.  Bedrijven die een voortrekkersrol spelen op vlak van technologische innovatie en robotica.
Veiligheid   Veiligheid is een thema met grote draagwijdte in de wereld van vandaag. Er is een sterke trend naar meer veiligheidsvoorziening. Bedrijven die inspelen op digitale beveiliging, databeveiliging enfysieke beveiliging.
Cleantech   Als we de doelstellingen van het Klimaatakkoordvan Parijs willen behalen, zullen we de vraag naar energie moeten verlagen door een efficiënter energieverbruik. Bedrijven waarvan de kernactiviteit bestaatuit het opwekken van hernieuwbare energie, het efficiënter maken van hernieuwbare energie en een betere afvalverwerking 
New Tech Technologie evolueert razendsnel en is overal om ons heen. Bedrijven gericht op de digitale evolutie in alle hoeken van de economie. Bijvoorbeeld Cloud, 5G, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en big data.

Meer informatie

Beleggen volgens Argenta

De beste belegging is een belegging die bij jou, je financiële mogelijkheden en je verwachtingen past. Het is een belegging die je zorgvuldig selecteert, samen met iemand die jou kent. Een belegging die duidelijk en eenvoudig is.