Thema: water

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Beleggen in water

Bij Argenta Asset Management geloven we dat het de moeite loont om te investeren in water. We vinden het belangrijk om een voorbeeldrol op te nemen in belangrijke maatschappelijke evoluties. Door te investeren in het waterthema ondersteunen we deze tak van de economie die de maatschappij vooruit helpt. Tegelijkertijd geloven we dat het ook zal zorgen voor betere rendementen. Slim omgaan met water zal alsmaar belangrijker worden. Bedrijven die hierop inzetten hebben dus een mooie toekomst. 

Waarin investeren we?

Er zijn verschillende mogelijkheden om in water te investeren. Argenta Asset Management zet in op ondernemingen die actief zijn in de watercyclus. Deze bedrijven werken oplossingen uit voor allerlei watertoepassin­gen zoals watervoorziening, watertoevoer, waterzuivering, detectie van lekken en kwaliteitsmetingen. Concreet gaat het om producenten van pompen, buizen, filters, besproeiingsapparatuur en meet- en lekdetectieapparatuur. Daarnaast zijn er ook bedrijven die zorgen voor waterinfrastructuur, waterrecyclage en ontzilting met behulp van filterstations en chemische processen.  

 

Estimated annual worldwide supply of industrial robots

Belang van water

Water is levensnoodzakelijk. We kunnen ons geen leven zonder voorstellen. Toch is het belangrijk om hier af en toe bij stil te staan. In België hebben we vrije toegang tot drinkbaar water, maar voelen we ook steeds meer het effect van periodes van extreme droogte. Een groot deel van de wereld heeft vandaag geen vrije toegang tot drinkbaar water.

Op onze planeet is er maar een beperkte hoeveelheid zoet water: Zo’n 2,5 % van het totale wateroppervlak. De snel groeiende bevolking, de economische inhaalbeweging van opkomende landen en de opwarming van de aarde zorgen voor extra uitdagingen die waterschaarste in de hand werken. Bij deze uitdagingen spelen bedrijven een noodzakelijke rol door de ontwikkeling en verbetering van technieken en producten.

De grootste waterverbruiker is de landbouwsector (incl. veeteelt) met ongeveer 70 %. Daarnaast wordt water ook gebruikt voor industriële toepassingen en huishoudens. Het grootste probleem binnen de landbouw is dat er een groot deel water verloren gaat na gebruik en niet wordt opgevangen voor recyclage. Vandaag zien we dat veel bedrijven op zoek gaan naar efficiëntere manieren om water te beheren. In principe zijn er al veel mogelijkheden op technologisch vlak, maar de kostprijs vormt voor veel bedrijven nog een drempel. Door technologische evoluties wordt het wel steeds goedkoper. We zien dat meer en meer bedrijven stappen in de goede richting zetten. Dit komt enerzijds door het toenemende maatschappelijke belang en anderzijds door de steeds strengere normen voor industrieel en drinkbaar water. Zo zijn bedrijven verplicht om mee te evolueren.

Hieronder zie je een visuele voorstelling over het verbruik van water en de waterschaarste. 

 

Estimated worldwide annual shipment of industrial robots by regions

Water en duurzaamheid

Elke druppel water moet zinvol gebruikt worden. Het opvangen en hergebruiken van water is cruciaal voor een duurzame aanpak voor de economie en het milieu. Het is beter om water te monitoren in een circulair proces zodat het gefilterd en hergebruikt wordt. Daarbij behoudt het water zijn volledige nutswaarde.

Er is veel winst te halen uit het besparen en opvangen van zoet water. Op huishoudelijk vlak gaat het o.a. om toiletten, douches en kranen. Ook voor industriële toepassingen en binnen de landbouw zijn veel verbeteringen haalbaar. Zo ontstonden er al winstgevende initiatieven waarbij het organisch materiaal van afvalwater wordt herbruikt als meststof in de landbouw of als brandstof voor allerlei toepassingen. Er wordt ook massaal ingezet op vertical farming, waarbij gewassen verticaal en met veel minder grond, water en energienoden worden geteeld.

 

Estimated annual worldwide supply of industrial robots

Deze circulaire visie waarbij water constant wordt gezuiverd en herbruikt is zeker nog niet wereldwijd verspreid, maar is bijvoorbeeld wel al doorgedrongen in Singapore. Die stad staat steevast op nummer 1 in de lijst van smart cities. Het watercircuit is er volledig in kaart gebracht. Pompen en pijpleidingen werden uitgerust met chips die de druk, het volume en de zuiverheid meten en de nodige aanpassingen uitvoeren. De belangrijkste verwezenlijkingen waren dan ook het verhogen van de efficiëntie van processen die water gebruiken, het tegengaan van verspilling en het verlagen van het waterverbruik. De bedrijven waarin wij beleggen leveren de materialen om dat mogelijk te maken. 

Water is hierdoor een belangrijk accent binnen de fondsen van Argenta. Spreiding is echter cruciaal in een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Dit is wat we doen in de kernfondsen van Argenta waarin het gewicht van elk thema actief beheerd wordt. Je vindt het gewicht van de water-aandelen in de fondsen in de maandelijkse Infofiche van de kernfondsen.