Thema: water

De strijd om Water

Auteur: Matthieu De Coster, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Investeringsgolf in water verwacht

Het waterthema is relevanter dan ooit als investeringsthema

Het waterthema omvat het totale watergebruik in ons dagelijks leven. We gebruiken water om te drinken en te koken, om de auto te wassen of om planten water te geven en voor sanitaire redenen. Onrechtstreeks is er ook heel veel water nodig om onze voeding en verbruiksgoederen zoals papier en kleding te produceren.

Onze investeringsthema’s spreken voor zich. We investeren in bedrijven die kunnen profiteren van maatschappelijke trends. Er is een duidelijke maatschappelijke trend naar meer robotisering en er zit een vergrijzing van de wereldbevolking aan te komen. Maar dat er veel meer investeringen in waterinfrastructuur op komst zijn, is minder vanzelfsprekend. Toch is het waterthema nog nooit zo relevant geweest. 

Onderinvesteringen hebben geleid tot watertekorten, watervervuiling en overstromingen

De afgelopen tientallen jaren werd te weinig geïnvesteerd in een adequate waterinfrastructuur. Het wereldwijde waterverbruik stijgt door de bevolkingsaangroei, wat algemeen een hoge druk legt op de watervoorziening. Daarnaast zorgt de verstedelijking voor plaatselijke tekorten en een verharding van het oppervlak. De klimaatcrisis helpt ook niet, met lange perioden van droogte waarbij de regen van meerdere maanden soms op enkele uren tijd valt. Reken hierbij ook nog regelmatig sterk vervuilde rivieren.

De ernstige tekorten aan drinkwater stapelen zich op in groeilanden én bij ons. Ook de algemene waterkwaliteit gaat achteruit. We zijn enorm afhankelijk van een vloeiend lopende watervoorziening en zelfs al is het relatief onzichtbaar voor ons: er is een wereldwijde watercrisis aan de gang

Bedrijven die de oplossingen in handen hebben, bestaan

Waterzuiveringsstations worden gebouwd, zeewater wordt in drinkwater omgezet, de natuurlijke loop van rivieren wordt hersteld en regenwater wordt opgevangen. Voor elk probleem zijn er zeker oplossingen. We indentificeren die beursgenoteerde bedrijven die meebouwen aan een veilige watervoorziening voor iedereen.

Een investeringsgolf in waterinfrastructuur is op komst

Water was duizenden jaren een belangrijk onderwerp van beleidsmakers. We moeten het nu opnieuw de centrale plaats geven die het verdient.

We staan voor belangrijke beleidswijzigingen in Europa en in de Verenigde Staten. Net zoals het klimaat een groeiende plaats heeft in de politiek, is dit ook aan de gang met water. De steunpakketten die voorzien zijn om de economische gevolgen van COVID-19 te beperken, focussen voor een aanzienlijk deel op waterinfrastructuur. Die extra bestedingen komen dan terecht bij de bedrijven uit ons waterthema.

In deze tekst voorzien we een brede kadering rond de actuele situatie van de watervoorziening wereldwijd. We overlopen diverse waterproblemen gaande van watertekorten en overstromingen tot onveilig drinkwater. We bekijken hoe men daar goede oplossingen voor kan vinden en tot slot welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen.

Een nood aan investeringen

We beschouwen ons kraantjeswater als vanzelfsprekend. Zorgt dat ervoor dat we ons onvoldoende voorbereiden op de toekomst? Wie oplet, ziet de laatste jaren belangrijke waarschuwingen in de vorm van watertekorten, overstromingen en watervervuiling.  

Een waardevolle grondstof

Drinkwater is waardevol omdat het meeste water (regenwater, zeewater, grondwater, oppervlaktewater) eerst gezuiverd moet worden vooraleer het drinkbaar wordt. Zeewater is uit deze lijst het meest ongunstige startpunt omdat ontzilten1 een duur proces is. In woestijnachtige gebieden kan het uiteraard vaak niet anders. Mineraal- en bronwater zijn meteen drinkbaar, maar zijn te zeldzaam om in al onze drinkwaterbehoeften te voldoen. Grondwater is vaak relatief zuiver en wordt daarom gretig gebruikt, maar in veel gevallen is dat een eindige bron. Vooral de voorraad van het zuiverste, dieper gelegen grondwater is het gevolg van duizenden jaren natuurlijke doorsijpeling. Daarom is het raadzaam om dat enkel als ultiem redmiddel te gebruiken. We kunnen het namelijk veel sneller verbruiken dan dat het wordt aangevuld. De doelstelling zou moeten zijn om op een kostenefficiënte manier veilig drinkwater te garanderen op de lange termijn, zonder de natuur te verstoren.

Onze connectie met water

Het lijkt dat er naast betere en meer waterinfrastructuur ook een gedragsverandering nodig is. We verbruiken In Europa per dag – direct en indirect – bijna 5.000 liter per persoon. Meren zijn geleegd en het grondwater daalt zeer snel. Toch is voor wie niet in de watersector werkt, watervoorziening bijna geen onderwerp in de westerse landen.  

Problemen en oplossingen

Ontzilting is het omzetten van zout water naar zoet water. Dat proces vergt heel veel elektriciteit en apparatuur. Vandaag wordt ongeveer 1 % van het wereldwijd drinkwater uit zeewater gewonnen. 

2 Voor de Grieken zijn dat de Wetten van Solon, 6de eeuw voor Christus. Maar de oudste waterwetten dateren uit Babylonië, onder leiding van koning Hammurabi (1792-1750 voor Christus). Wie zijn dam -en irrigatiesysteem niet onderhoudt, moet de schade die zijn buren bij overstromingen lijden vergoeden.