Duurzaam beleggen bij Argenta

Zorgen voor mens, milieu en maatschappij

Duurzaamheid als waarde

Streven naar een meer zorgzame maatschappij waarin mensen met elkaar en met de natuur in harmonie leven. Dat is waar duurzaamheid om draait. Ook jij kunt bijdragen aan een betere wereld. Door te investeren in beleggingen die inzetten op verduurzaming. ‘Duurzaam beleggen’ noemen we dat.

Bijvoorbeeld:

 • Een fonds dat investeert in bedrijven die inzetten op hernieuwbare energie (duurzaamheid op milieuvlak)
 • Een aandeel of obligatie van een bedrijf dat bovengemiddeld veel personen met een beperking tewerkstelt (duurzaamheid op sociaal vlak)
 • 'Groene’ of ‘sociale’ obligaties om een specifiek duurzaam project te financieren

Er bestaan veel soorten duurzame beleggingen. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom heeft Argenta een eigen aanbod producten om duurzaam te investeren. Samen met je persoonlijke beleggingsadviseur kies je het product dat het best aansluit bij jouw visie op mens en maatschappij.

Duurzaam beleggen bij Argenta

Duurzaamheid en zorgen voor elkaar en het milieu staan al lang centraal bij Argenta. We trekken die ingesteldheid ook door in ons volledig actief gecommercialiseerd beleggingsaanbod.

Uitsluitingscriteria

 • Alle beleggingsproducten waarover je bij Argenta advies kunt krijgen, voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo passen de fondsbeheerders strenge uitsluitingscriteria toe om de negatieve impact van onze beleggingsproducten maximaal te beperken.
 • Via de fondsen in het aanbod wordt niet geïnvesteerd in bepaalde omstreden of vervuilende activiteiten zoals niet-conventionele wapens of de steenkoolindustrie.
 • Bedrijven die in ernstige controverses verwikkeld zijn, worden uitgesloten bij Argenta. Bijvoorbeeld bedrijven die hun werknemers uitbuiten. 

Minimaal 20 % duurzame beleggingen

 • We willen met ons beleggingsaanbod ook actief positief bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarom moet elk beleggingsproduct in ons aanbod minimaal 20 % investeren in duurzame beleggingen. Met de fondsen investeren we bijvoorbeeld deels in bedrijven die werken rond hernieuwbare energie of de wereldwijde afvalproblematiek.

Betrokkenheid in bedrijven waarin we investeren

 • We hebben een zekere invloed op de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. We vinden het onze plicht om die invloed te gebruiken om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij een duurzaam betrokkenheidsbeleid voor al onze beleggingsproducten.
 • Wanneer er met een fonds bijvoorbeeld aandelen gekocht worden in een bedrijf, krijgt de fondsbeheerder stemrechten. We gebruiken die stemrechten op de algemene vergadering van het bedrijf om duurzame voorstellen te ondersteunen en minder duurzame projecten weg te stemmen.

Bijkomende strenge voorwaarden voor accentfondsen

 • Binnen ons aanbod beleggingsproducten hebben we een aantal duurzame ’accentfondsen’. Die volgen het algemene duurzaamheidsbeleid van Argenta en hebben daarnaast een specifieke duurzame focus.
 • Deze fondsen moeten voldoen aan bijkomende strenge voorwaarden op het vlak van duurzaamheid. We zijn dan ook trots dat ze het Towards Sustainability-label kregen van Febelfin

Wat is het Towards Sustainability-label?

Dit label verzekert dat duurzaamheid op een ernstige en diepgaande manier geïntegreerd is in beleggingsproducten. Het is een strenge kwaliteitsnorm. Het label blijft één jaar geldig. Let wel, dit label betekent niet dat het product beantwoordt aan jouw persoonlijke doelstellingen rond duurzaamheid of aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. 

Argenta helpt je kiezen

Duurzaam beleggen is nog volop in ontwikkeling. Het is soms even zoeken om het beleggingsproduct te vinden dat het best bij jou past. Vraag je advies in een van onze kantoren? Dan zal je persoonlijke beleggingsadviseur polsen naar je duurzaamheidsvoorkeuren.

De Europese Unie heeft drie duurzaamheidscriteria voor financiële producten ontwikkeld: PAI, SFDR en Taxonomie. Je beleggingsadviseur legt je graag uit wat elk criterium precies inhoudt. Voor elk criterium kun je aangeven hoe belangrijk het voor jou is. Op basis van jouw voorkeuren adviseert Argenta jou een beleggingsproduct dat past bij jouw visie op het milieu en de maatschappij.

Ongustige effecten beperkten

 

Principal Adverse Impact (PAI)

Hiermee geef je aan rekening te willen houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren onder meer op sociaal en ecologisch vlak.

Bewust investeren in duurzame activiteiten
 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Hiermee geef je aan in welke mate je beleggingsproducten moeten investeren in ecologische en sociale activiteiten.

Investeren in de strikte lijst van ecologische activiteiten opgelegd in de EU Taxonomie-verordering

Taxonomie

Hiermee geef je aan in welke mate je beleggingsproducten moeten voldoen aan de gelimiteerde, strikte vereisten voor ecologisch duurzame activiteiten die substantieel bijdragen aan het milieu zoals vastgelegd in de EU Taxonomie-verordering.

Documenten

Meer over het duurzaam beleggingsaanbod van Argenta

Voor meer informatie over de duurzaamheidskenmerken van specifieke beleggingsproducten kan je terecht op de productpagina's.