Je persoonlijke gegevens controleren

󠀠

Misschien kreeg je onlangs de vraag om je persoonlijke gegevens te controleren en te bevestigen. Waarom is dat belangrijk? En hoe doe je dat?

 

Waarom je persoonlijke gegevens controleren en bevestigen?

Wanneer je klant wordt bij een bank, moet je je identificeren met een aantal persoonlijke gegevens. We vragen je geregeld om die gegevens terug na te kijken en eventueel aan te passen. Zo blijven ze up-to-date. Dat is belangrijk om verschillende redenen:

  • Zo verhogen we de veiligheid van je betaalrekening en verrichtingen.
  • Brieven en andere documenten van Argenta komen altijd aan op het juiste adres, ook als je verhuisd bent.
  • Je krijgt een service op maat van jouw situatie, ook als je bijvoorbeeld zelfstandige bent geworden of het niet langer bent.

De controle is een belangrijke verplichting van de nationale en Europese wetgeving in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Argenta verwerkt je persoonlijke gegevens op basis van de antiwitwaswet alleen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. We verwerken ze niet verder op een manier die niet verenigbaar is met die doelstellingen.

 

Hoe je per­soon­lij­ke ge­ge­vens con­tro­le­ren en be­ves­ti­gen?

Rekening(en) geblokkeerd? Je kunt je nog aanmelden in de Argenta-app of Argenta Internetbankieren (enkel via Itsme®) waar je gedwongen zal worden je persoonsgegevens te bevestigen en eventueel aan te passen.
Of controleer en bevestig je gegevens via je Argenta-kantoor. Dan word je gedeblokkeerd. 

  • Je kunt op elk moment je persoonsgegevens controleren en bevestigen via de Argenta-appArgenta Internetbankieren of je Argenta-kantoor.
  • Zijn je rekeningen aangegaan als rechtspersoon? Maak dan een afspraak in je Argenta-kantoor om je persoonsgegevens te bevestigen.
  • Zie je in de Argenta-app of in Argenta Internetbankieren ook 'Bijkomende gegevens' staan? Klik dan op deze banner en vul een antwoord op de vragen in. Alleen zo ben je volledig in orde met de controle van je persoonlijke gegevens.
  • Gebruik je de Argenta-app en heb je je gegevens nog niet bevestigd? Dan krijg je regelmatig een melding met de vraag om je gegevens te controleren. Deze melding verdwijnt wanneer je je gegevens bevestigt.

Let op, je domicilieadres en nationaliteit kun je alleen aanpassen door je elektronische identiteitskaart te laten uitlezen aan een Argenta-bankautomaat of in een Argenta-kantoor. Heb je je gegevens aangepast aan een Argenta-bankautomaat? Dan moet je ze nog eens bevestigen via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren.

Tip: Check meteen ook je andere gegevens onder ‘Je persoonlijke gegevens’ (in de Argenta-app) of onder ‘Mijn gegevens’ (in Argenta Internetbankieren), zoals je gsm-nummer en je e-mailadres. Zo kunnen we je altijd bereiken als dat nodig is.

Ben je verplicht om je gegevens te controleren en bevestigen?

Argenta is wettelijk verplicht om je persoonlijke gegevens volledig en correct te bewaren. Toch kunnen we je niet verplichten om informatie te delen. Deel je je gegevens niet? Dan kan dat wel gevolgen hebben, aangezien de wetgever ons verplicht om in dat geval acties te ondernemen. Zo kunnen bepaalde producten en diensten onbeschikbaar worden als je je gegevens niet tijdig nakijkt en bevestigt.

Welke gevolgen heeft het voor jou als je je gegevens niet bevestigt?

Je rekening zal worden geblokkeerd en je zal geen nieuwe producten meer kunnen openen totdat je je gegevens bevestigt. Concreet betekent dit voor jou het volgende:

Let op voor phishing

  • Argenta vraagt je nooit om via e-mail of telefoon je logingegevens of pincode door te geven.
  • Geef nooit codes door aan iemand anders. Als iemand naar die gegevens vraagt, gaat het waarschijnlijk om phishing.
  • Ga nooit via een link in een mail of sms naar Argenta Internetbankieren of de Argenta-app. 

Meer weten over phishing?

Heb je nog vragen?