({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Wijzigingen rekeninguittreksels, internetbankieren, effectenrekening

Vanaf 3 april treden er enkele verbeteringen in voege die voor u van belang zijn. We zetten ze hieronder even op een rijtje.

Rekeninguittreksels in een nieuw jasje

Onze rekeninguittreksels krijgen vanaf april een “make over”, volledig in lijn met de huisstijl van Argenta. Concreet: de rekeninguittreksels worden voor u overzichtelijker, er zijn minder witruimtes, elke verrichting krijgt een uniek verrichtingsnummer, enzovoort.

De belangrijkste wijziging is dat de rekeninguittreksels onmiddellijk zullen kunnen worden opgevraagd (via de rekeninguittrekselprinter of via het internetbankieren) nadat u een verrichting hebt uitgevoerd.

Daarnaast zult u via het internetbankieren een herdruk kunnen vragen van uw rekeninguittreksels, waarbij u kunt teruggaan tot 01-12-2015 (t.o.v. 15 maanden vandaag).

Ook zal het mogelijk zijn om rekeninguittreksels via verschillende kanalen te ontvangen: wilt u de rekeninguittreksels liever opvragen via het internet terwijl uw partner ze liever per post ontvangt, dan zullen beide opties mogelijk zijn.


Wijzigingen in het internetbankieren

Het internetbankieren van Argenta krijgt vanaf april een nieuwe ‘Look and Feel’.

Bovendien zijn er enkele verbeteringen geïmplementeerd: het aanmelden zal enkel mogelijk zijn aan de hand van uw kaartnummer, en niet meer met uw abonnementsnummer. En dit met elke debetkaart.

Een nieuwe begunstigde bij een overschrijving opslaan hoeft niet meer apart te gebeuren, maar kan rechtstreeks bij het tekenen van een overschrijving. Op die manier wordt de digipas slechts één keer gebruikt. Daarnaast wordt bij het bevestigen van een overschrijving de keuze gegeven om deze meteen te ondertekenen of toe te voegen aan de verzendmap.

U zult ook zelf de volgorde van uw rekeningen in het rekeningoverzicht kunnen bepalen, of tot 250 verrichtingen per rekening in een Exceldocument  kunnen downloaden.


Introductie cashpositie op uw effectenrekening

Vanaf april wordt de cashpositie op uw effectenrekening geïntroduceerd. U hoeft hiervoor niks te ondernemen, dit zal automatisch gebeuren. Deze cashpositie op de effectenrekening vervangt de huidige gekoppelde kapitaalrekening.

De cashpositie op de effectenrekening zal uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van aankoop- en verkooporders, de uitbetaling van effecten of inkomsten van effecten op uw effectenrekening. Zo komen al uw transacties met betrekking tot effecten niet meer tussen de transacties op uw zichtrekening.

De rekeninguittreksels van de effectenrekening zullen vanaf april via hetzelfde kanaal verstuurd worden als de huidig gekoppelde kapitaalrekening. Kiest u ervoor om deze rekeninguittreksels te ontvangen per post, dan zullen deze vanaf april betalend worden. Als alternatief kunt u de rekeninguittreksels van de effectenrekening steeds gratis opvragen via het internetbankieren.

Om effecten te kunnen aankopen, zult u de cashpositie op de effectenrekening moeten provisioneren. Dat kan via een gewone overschrijving of bestendige opdracht vanuit een rekening binnen of buiten Argenta. U dient over te schrijven naar uw bestaande effectenrekening, want de cashpositie op de effectenrekening heeft exact hetzelfde rekeningnummer als uw bestaande effectenrekening. Het saldo dat op de cashpositie staat, komt overeen met uw aankooplimiet.

Via het internetbankieren zult u ook steeds onmiddellijk het reële saldo van uw portefeuille kunnen raadplegen. Reserveringen die gebeuren als een aankooporder wordt ingegeven, zullen ook onmiddellijk worden gelegd. Het bedrag van deze reservering is inclusief alle taksen en kosten.