Heb je een architect nodig?

Laatst bijgewerkt: 08.03.2024 | 1 minuut

De basisregel is eenvoudig: als er geen vergunning of melding nodig is, is een architect ook niet nodig. Wil je werken doen waarvoor wel een vergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is? Dan ben je in principe verplicht om een architect in te schakelen, maar er zijn uitzonderingen. Hoe dan ook is het meestal een goed idee om met een architect te werken.     

Wat doet een architect?

  • Hij maakt de plannen voor je project. 
  • Hij maakt een kostenraming van de verbouwing. 
  • Hij weet voor welke premies en voordelen je renovatie in aanmerking komt. 
  • Hij zorgt voor de nodige documenten om officiële toestemmingen zoals een omgevingsvergunning te krijgen. 
  • Hij controleert de uitvoering van de werken door de verschillende vakmensen. 
  • Als expert geeft hij advies en detecteert hij potentiële problemen. 

Hoeveel kost een architect?

Er zijn geen vaste tarieven voor het ereloon van een architect. Het kan op verschillende manieren bepaald worden:

  • Een percentage van de waarde van de uitgevoerde werken.
  • Een bedrag dat aan de oppervlakte van het gebouw is gekoppeld. 
  • Een forfaitair bedrag. 
  • Een uurvergoeding

Je kunt hierover onderhandelen. Vermeld in ieder geval het overeengekomen bedrag en de manier waarop het betaald moet worden in het contract.

In je budget hou je voor de kost van een architect best rekening met zo’n 7 tot 15 % van je totale bouwbudget.

Meer weten over je renovatiebudget?

Renovatielening*

Let op, geld lenen kost ook geld.

*Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0404 453 574. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.