Hoe vul je een aanrijdingsformulier in?

Laatst bijgewerkt: 26.06.2023 | 4 minuten

Een aanrijdingsformulier wordt meestal ingevuld wanneer er sprake is van een verkeersongeval tussen voertuigen. Je kan het aanrijdingsformulier dus ook gebruiken om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een botsing tegen een boom of paaltje, na diefstal of brand.

Bij ongevallen met zwakke weggebruikers is het eveneens raadzaam om een aanrijdingsformulier in te vullen. Hoewel de fietser of voetganger mogelijk minder informatie hoeft in te vullen, kunnen nog steeds essentiële gegevens worden genoteerd, zoals naam, adres, eventueel polisnummer van de familiale verzekering, het maken van een schets, het toevoegen van opmerkingen en indien relevant, het vermelden van verwondingen.

Enkele instructies voor je het formulier invult:

 • Gebruik een balpen, geen potlood
 • Zorg ervoor dat alles goed leesbaar is
 • Schrijf in hoofdletters
 • Doe dit rustig en aandachtig
 • Vul het correct in
 • Niet akkoord met de tegenpartij, onderteken niet en vul een apart formulier in.
 • Het is raadzaam om foto's te maken van de zichtbare schade en deze als aanvulling mee te sturen. Foto's kunnen vaak meer zeggen dan een tekening.
 • Zijn er gewonden? Bel dan steeds met de politie 101 of 112

In dit artikel leggen we helder uit hoe je elk onderdeel van het aanrijdingsformulier invult.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Hoe is een aanrijdingsformulier opgebouwd?

Het Europees aanrijdingsformulier bestaat uit twee delen:

Deel 1: De voorkant

Op de voorkant van het formulier zijn er 15 vakken die ingevuld moeten worden door beide partijen op het moment van het ongeval. Hieronder gaan we gedetailleerder in op deze vakken.

Deel 2: De achterkant

Op de achterkant van het formulier vind je aanvullende informatie. Hier worden vragen gesteld over het ongeval zelf, evenals specifieke vragen over de bestuurder en het voertuig. Je kunt deze gegevens thuis op je gemak invullen voordat je het formulier overhandigt aan je verzekeraar.

Bovenaan ‘Vakken 1 tot 5’

Het bovenste gedeelte van het aanrijdingsformulier bevat algemene beschrijvingen van het ongeval.

Vak 1 en 2 

Vul de datum en plaats van het ongeval in.

Vak 3 

Duid aan of er gewonden zijn. Geef ook aan of er sprake is van een eventueel letsel en vermeld fysieke klachten. Dit is belangrijk om eventuele toekomstige doktersbezoeken mogelijk te vergoeden. In vak 14 ‘Opmerkingen’ kun je verduidelijken wie gewond is.

Vak 4 

Duid aan of er materiële schade is aan andere voertuigen dan A en B. Wil je dit verder verduidelijken? Doe dit dan op de achterkant van het formulier

Vak 5 

Vul de naam, het adres en het telefoonnummer in van getuigen, als die er zijn. Je kunt passagiers als getuigen vermelden. Belangrijk. De getuigen dienen op 1 geketend formulier staan te staan. 

Linkse kolom ‘Voertuig A’ en rechtse kolom ‘Voertuig B’

Het middelste deel van het aanrijdingsformulier is verdeeld in een kolom voor voertuig A en een kolom voor voertuig B. Het maakt niet uit welke zijde jij invult en welke zijde de tegenpartij invult. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat je op andere plaatsen op het formulier (bijvoorbeeld in de situatieschets) naar de juiste voertuigen verwijst wanneer je spreekt over voertuig A en voertuig B.

Vak 6 tot en met 9 

Vul je eigen gegevens in. Controleer ook bij de tegenpartij of deze gegevens correct ingevuld zijn:

 • De verzekeringsmaatschappij
 • Het verzekeringsnummer op het verzekeringsbewijs (groene kaart)
 • Het merk van de auto en het type
 • De nummerplaat​

Vak 10 en 11 

Geef hier informatie over de schade.

Vak 14

Geef hier feitelijke informatie over het ongeluk. Ook als je bijvoorbeeld niet helemaal akkoord gaat met de schets, kun je dat hier noteren.

Vak 15

Vervolledig het document door je handtekening te plaatsen in vak 15. Als je het Europees aanrijdingsformulier ondertekent, betekent dit dat je akkoord gaat met de feiten zoals die vermeld staan op het formulier. Ga je niet akkoord? Vermeld dat dan in vak 14 ‘Mijn opmerkingen’ en onderteken het aanrijdingsformulier niet. Vul in dat geval elk apart een aanrijdingsformulier in.

Middelste kolom ‘Toedracht’

Vak 12 

Dit vak staat tussen de kolommen ‘Voertuig A’ en ‘Voertuig B’ en geeft verduidelijking over het ongeval. Dit is het eerste onderdeel waar de verzekeraar aandacht aan schenkt. Het is dus heel belangrijk dat je exact weergeeft wat er gebeurd is. Neem rustig je tijd hiervoor en controleer wat de tegenpartij heeft ingevuld, zodat er geen foute of tegenstrijdige antwoorden worden gegeven. Vul onderaan het aantal aangekruiste vakjes in.

Vak 13

Teken hier de situatie. Dit is een belangrijk onderdeel van het aanrijdingsformulier. Dit zijn de zaken die je in de schets weergeeft:

 • De rijstroken van de weg
 • Het midden van de weg
 • Eventuele borden en verkeerslichten
 • De plaats van de voertuigen op het moment van de aanrijding:
  • ­  Heb je achteraf je auto naar de kant verplaatst? Teken dan de situatie van vóór je hem hebt verplaatst.
  • ­  Duid de voorkant van de auto’s aan.
  • ­  Duid de rijrichting aan.
  • ­  Zet de letters ‘A’ en ‘B’ duidelijk op de getekende auto’s zodat duidelijk is welke auto voertuig A is en welke auto voertuig B. Let erop dat je de juiste letters gebruikt. Staan in de kolom ‘Voertuig A’ jouw gegevens en in de kolom ‘Voertuig B’ de gegevens van de tegenpartij? Dan is ook op de schets voertuig A jouw auto en voertuig B de auto van de tegenpartij.

Tips & handige weetjes

 • Bewaar altijd minstens één aanrijdingsformulier in het handschoenenkastje van je auto. Meerdere formulieren zijn handig als je betrokken raakt bij een ongeluk waar meerdere auto’s in betrokken zijn.
 • Vul vooraf jouw gegevens in (vak 6 tot 8). Het bespaart je heel wat tijd en stress op het moment van je ongeval.
 • Je kunt aanrijdingsformulieren aanvragen bij je verzekeringsmaatschappij of je verzekeringsmakelaar.
 • Een schadegeval zal sneller afgehandeld worden door de verzekeraars als een aanrijdingsformulier werd ingevuld.
 • Het aanrijdingsformulier is in alle Europese landen identiek. Als je een ongeval hebt in een ander Europees land, kan je het formulier dus eenvoudig invullen, ook al ben je de taal van het land niet machtig.

Meer weten?

Verzeker je goed