Hoe wordt je pensioen belast en hoe verminder je die belastingen?

Laatst bijgewerkt: 23.02.2024 | 2 minuten

Als je werkt, kun je sparen voor je pensioen. Je krijgt daarvoor een belastingvermindering. Maar kun je ook nog een belastingvermindering genieten als je met pensioen bent? 

Welk type pensioen krijg je?

Alleenstaandenpensioen

 • Je hebt recht op een alleenstaandenpensioen als je alleenstaande bent.
 • Ook samenwonenden (al dan niet wettelijk) krijgen een alleenstaandenpensioen. Zij hebben nooit recht op een gezinspensioen, zelfs niet als zij een samenlevingscontract hebben.

Ook gehuwden kunnen recht hebben op een alleenstaandenpensioen:

 • Ben je gehuwd en is het totale bedrag van de alleenstaandenpensioenen van jou en je echtgeno(o)t(e) samen hoger dan het gezinspensioen? Dan krijg je een alleenstaandenpensioen.
 • Verdient de echtgenoot die geen eigen pensioen ontvangt meer dan een bepaald bedrag? Dan wordt het gezinspensioen herleid tot het pensioen van een alleenstaande.

Gezinspensioen

 • Je kunt alleen recht hebben op een gezinspensioen als je gehuwd bent.
 • De pensioendienst onderzoekt of het gezinspensioen hoger is dan de beide alleenstaandenpensioenen samen en kent automatisch het hoogste bedrag toe.

Ambtenarenpensioen

Vastbenoemde ambtenaren hebben recht op een ambtenarenpensioen. Zij krijgen nooit een gezinspensioen. 

Welke belastingen betaal je?

 • Op het pensioen dat je ontvangt kan bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.  Dat is een voorschot op de belastingen dat wordt verrekend in je belastingaanslag.
 • Het is mogelijk dat je naast belastingen ook een ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van maximum 2 % betaalt op je pensioen. Of je die bijdragen moet betalen en hoeveel je betaalt, hangt af van het bedrag van je pensioen.
 • Het is ook mogelijk dat je als gepensioneerde helemaal geen belastingen moet betalen.

Op je aanslagbiljet kun je nakijken of je belastingen moet betalen en hoeveel. Dit hangt af van je gezinssituatie en de hoogte van je pensioen. Als je een bedrag terugtrekt betekent dat niet dat je geen belastingen moet betalen. Je hebt dan waarschijnlijk te veel voorheffingen betaald.

Een belastingvermindering kun je uiteraard alleen genieten als je belastingen verschuldigd bent.

Hoe betaal je minder belastingen?

Betaal je belastingen en ben je nog geen 65 jaar? Dan kun je ervoor zorgen dat je minder belastingen betaalt door een levensverzekering af te sluiten. Zo kun je voor langetermijnsparen een belastingvermindering van 30 % van de gestorte bedragen krijgen. Dat voordeel kan oplopen tot 735 euro (voor inkomstenjaar 2024).

 • Doe je al aan langetermijnsparen?

Kijk dan na wat de einddatum is. Is dat je 65ste verjaardag? Bespreek dan met je kantoorhouder hoe je ook daarna nog een belastingvermindering kunt genieten.

 • Doe je nog niet aan langetermijnsparen?

Sluit dan een contract voor langetermijnsparen af voor je 65ste verjaardag en bepaal de einddatum. Hoe verder die in de toekomst ligt, hoe langer je een belastingvermindering kunt genieten. Zodra je 65 jaar bent kun je geen contract voor langetermijnsparen meer afsluiten.

Sparen voor later

Meer weten?