Hoe wordt je pensioen belast en hoe verminder je die belastingen?

Laatst bijgewerkt: 2-11-2021 | 2 minuten

Als je werkt, kun je sparen voor je pensioen. Je krijgt daarvoor een belastingvermindering. Maar kun je ook nog een belastingvermindering genieten als je op pensioen bent? Om die vraag te beantwoorden moet je eerst weten hoe het wettelijk pensioen wordt toegekend en welke belastingen je daarop betaalt. Want een belastingvermindering kun je alleen maar genieten als je belastingen betaalt. Daarna leggen we uit hoe je als gepensioneerde een belastingvoordeel kunt genieten.

Wanneer krijg je een alleenstaanden-​ of gezinspensioen?

Je hebt recht op een alleenstaandenpensioen als je:

  • Alleenstaande bent
  • Samenwoont (al dan niet wettelijk)
  • Gehuwd bent en het totale bedrag van de alleenstaandenpensioenen van beide echtgenoten samen hoger is dan het gezinspensioen

Het gezinspensioen kan alleen toegekend worden aan gehuwde personen. De pensioendienst onderzoekt of het gezinspensioen hoger is dan de beide alleenstaandenpensioenen samen en kent automatisch het hoogste bedrag toe. Samenwonenden hebben nooit recht op een gezinspensioen, zelfs niet als zij een samenlevingscontract hebben. Zij krijgen altijd een alleenstaandenpensioen.

Vast benoemde ambtenaren hebben recht op een ambtenarenpensioen. Zij krijgen nooit een gezinspensioen. 

Welke belastingen betaal je?

  • Is je alleenstaandenpensioen hoger dan 1.290 euro of je gezinspensioen hoger dan 1.920 euro? Dan wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat is een voorschot op de belastingen. Het wordt verrekend in je belastingaanslag.
  • Het is mogelijk dat je naast belastingen ook een ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van maximum 2 % moet betalen op je pensioen. Of je die bijdragen moet betalen en hoeveel je betaalt, hangt af van het bedrag van je pensioen.
  • Het is ook mogelijk dat je als gepensioneerde helemaal geen belastingen moet betalen.

Op je aanslagbiljet kun je nakijken of je belastingen moet betalen en hoeveel. Dit hangt af van je gezinssituatie en de hoogte van je pensioen. Als je een bedrag terugtrekt betekent dat niet dat je geen belastingen moet betalen. Je hebt dan te veel voorheffingen betaald.

Een belastingvermindering kun je uiteraard alleen genieten als je belastingen betaalt.

Hoe betaal je minder belastingen?

Als je belastingen betaalt en je bent nog geen 65 jaar, kun je dat bedrag verminderen door een levensverzekering af te sluiten. Zo kun je een belastingvermindering voor het langetermijnsparen krijgen van  30%  van de gestorte bedragen. Dat voordeel kan oplopen tot 705 euro (inkomstenjaar 2019 tot en met 2023).

  • Doe je al aan langetermijnsparen?

Kijk dan na wat de einddatum is. Is dat je 65ste verjaardag? Bespreek dan met je kantoorhouder de mogelijkheden om ook daarna nog een belastingvermindering te genieten.

  • Doe je nog niet aan langetermijnsparen?

Sluit dan een contract voor langetermijnsparen af voor je 65ste verjaardag en bepaal de einddatum. Hoe verder die in de toekomst ligt, hoe langer je een belastingvermindering kunt genieten.

Zodra je 65 jaar bent kun je geen contract voor langetermijnsparen meer afsluiten.

Sparen voor later

Meer weten?