Schenken, hoe begin je eraan?

Laatst bijgewerkt: 04.05.2023 | 4 minuten

Schenken doe je niet even snel tussendoor. Denk er op voorhand goed over na. Hoeveel schenk je? Op welke manier? En onder welke voorwaarden?

Denk goed na vóór je schenkt

Het kan niet de bedoeling zijn dat je door je schenking later onvoldoende financiële middelen hebt om je levensstandaard te behouden. Maak op voorhand een financieel plan op. Zet je inkomsten en uitgaven op een rij zodat je goed weet welke financiële reserve je zelf nog nodig hebt.

Belangrijk:

  • Hou er rekening mee dat je pensioen lager zal liggen dan je loon.
  • Denk aan kosten voor rusthuis, ziekenhuis, … Die lopen soms hoger op dan je denkt.
  • De kans is groot dat je ouder dan 80 wordt. De gemiddelde levensverwachting voor kinderen die in 2018 geboren werden is al afgerond 83 jaar voor meisjes en 79 jaar voor jongens. En dat is een gemiddelde, veel mensen worden dus ouder dan 83 en 79. Reken ruim.

Hoe schenken?

Je kunt schenken met een bankgift of via een notariële schenking.

Bankgift

Als je geld of effecten schenkt met een bankgift, wordt het geld of worden de effecten overgezet van jouw rekening (rekening van de schenker) naar die van de persoon aan wie je schenkt (rekening van de begiftigde). Dat kan je kind, je kleinkind of iemand anders zijn.

Er zijn twee manieren om deze schenking op te stellen:

  • Je kunt met een aangetekende brief aan de begiftigde laten weten dat je wilt schenken. De begiftigde moet de schenking dan aanvaarden met een bedankbrief nadat de overschrijving is uitgevoerd.
  • Je kunt een Pacte Adjoint laten opmaken. Dat is een document dat na de overschrijving in tweevoud wordt opgemaakt en door jou (de schenker) en de begiftigde wordt ondertekend. Elke partij krijgt een kopie van het door beide partijen ondertekende document dat ze aangetekend naar elkaar verzenden.

Bij een bankgift betaal je geen notariskosten.

Blijf je na de schenking nog minstens drie jaar leven? Dan moet er ook geen erfbelasting betaald worden op de geschonken goederen. Let wel, in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt die termijn opgetrokken naar vier jaar. Dat is echter nog geen wet. Vind je die termijn te lang? Dan kun je je schenking laten registreren. In dat geval betaal je wel schenkbelasting. De schenkbelasting hangt af van het gewest waar je woont.

Notariële schenking

Je kunt de schenkingsakte laten opmaken door een notaris. Je betaalt dan schenkbelasting en notariskosten.

Wil je onroerend goed schenken? Of wil je zelf de vruchten van je schenking (bv. huuropbrengsten) blijven innen en dus schenken met voorbehoud van vruchtgebruik? Dan moet je sowieso een akte laten opmaken bij de notaris. 

Welke voorwaarden kun je koppelen aan een schenking?

Aan een schenking kun je verschillende voorwaarden koppelen. Die kunnen je extra comfort en zekerheid bieden. Dit zijn de meest voorkomende:

Schenken en erfbelasting

Door te schenken verklein je je vermogen. Daardoor moet een begiftigde die ook erfgenaam is vaak minder erfbelasting betalen. Als je schenkt aan je kleinkinderen, die geen erfgenaam zijn, kan het totale fiscale plaatje (erfbelasting en schenkbelasting) ook dalen. 

Meer weten?