Wat zijn de voordelen van een levensverzekering?

Laatst bijgewerkt: 01-09-2021 | 4 minuten

Je kunt je vermogen op verschillende manieren doorgeven aan je nabestaanden. Een levensverzekering is een van de mogelijkheden. Een levensverzekering heeft bovendien heel wat voordelen. We zetten ze voor jou op een rij.

Snel geld beschikbaar na overlijden

Als je overlijdt worden jouw rekeningen en die van je  echtgeno(o)t(e) geblokkeerd. Er moeten drie dingen gebeuren voordat de rekeningen gedeblokkeerd kunnen worden:

 1. Er wordt nagegaan of jij of je erfgenamen fiscale of sociale schulden hebben.
 2. Je moet aantonen wie de erfgenamen zijn. Dat doe je met een attest of akte van erfopvolging.
 3. Er worden instructies gegeven voor de verdeling van de nalatenschap.

Pas wanneer die drie stappen afgerond zijn, worden de rekeningen gedeblokkeerd. De langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner krijgt ondertussen wel al een voorschot. Dat kan maximaal de helft van de tegoeden of 5.000 euro zijn.

Heb je een levensverzekering?

Dan is het geld sneller beschikbaar. De begunstigde moet dan niet wachten op de verdeling van de bancaire tegoeden. Zo kan je echtgeno(o)t(e) comfortabel de eerste emotionele periode na je overlijden financieel overbruggen.

Uitkering in volle eigendom

Als je gehuwd bent, wordt je nalatenschap zo verdeeld (tenzij dat anders bepaald is):

 • Je echtgeno(o)t(e) krijgt het vruchtgebruik.
 • Je kinderen krijgen de naakte eigendom

Je echtgeno(o)t(e) heeft als vruchtgebruiker recht op de vruchten. Daarmee bedoelen we interesten, dividenden, … Hij of zij heeft geen recht op het vermogen zelf. Je kunt als vruchtgebruiker wel (mee) beslissen over een herbelegging, maar je kunt niet over het geld beschikken.

Het vermogen zelf is voor de kinderen. Die worden volle eigenaar wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) sterft.

Heb je een levensverzekering?

Als je een levensverzekering hebt met je echtgeno(o)t(e) als begunstigde, dan ontvangt die de uitkering in volle eigendom. Je echtgeno(o)t(e) beslist alleen waaraan hij of zij dat geld besteedt, zonder inmenging van de kinderen. Met een levensverzekering krijgt je echtgeno(o)t(e) dus alle nodige financiële ondersteuning als jouw inkomen of pensioen wegvalt.

Controle, zelfs na je overlijden

Met een levensverzekering bouw je een vermogen op voor de begunstigde en behoud je de volledige controle, zelfs na je overlijden.

 • Jij beslist wat je spaart, wanneer je spaart en hoeveel je spaart.
 • Je kunt op elk moment geld afhalen of het contract volledig opzeggen.
 • Zolang je leeft, beslis je zelf of en wanneer de begunstigde (een deel van) het opgebouwde vermogen mag krijgen.
 • Je kunt op voorhand vastleggen wat er moet gebeuren als je vroegtijdig overlijdt. Zo kun je bepalen dat je kind het opgebouwde kapitaal bijvoorbeeld al op zijn 18de verjaardag krijgt, of later op zijn 25ste verjaardag. Zo ben je zeker dat je oogappel het opgebouwde vermogen niet op een te jonge leeftijd krijgt en bescherm je hem tegen zichzelf.
Minder erfbelasting door een generatie over te slaan (generation skipping)

Je kiest zelf wie je als begunstigde(n) van je levensverzekering aanduidt. Die persoon ontvangt de uitkering van de levensverzekering wanneer de levensverzekering op vervaldag komt of wanneer je overlijdt.

Als je je kleinkinderen aanduidt als begunstigden moet er vaak minder erfbelasting betaald worden. Erfbelasting is immers een progressieve belasting: hoe groter het bedrag dat je erft, hoe hoger het belastingpercentage. Als je je vermogen verdeelt over meer personen (je kinderen én kleinkinderen) betalen zij dus ook minder erfbelasting.

Hebben je kinderen zelf al een vermogen opgebouwd en hebben je kleinkinderen een duwtje in de rug nodig? Dan kun je de kleinkinderen onmiddellijk begunstigen. Je vermijdt dat je tweemaal erfbelasting betaalt:

 • een eerste keer bij overgang van jouw vermogen naar jouw kind
 • een tweede keer bij overgang van het vermogen van jouw kind naar jouw kleinkind

Krijgen je kleinkinderen elk maximum 12.500 euro bij je overlijden? Dan betalen ze zelfs geen erfbelasting.

Geen notaris nodig

Als je een levensverzekering afsluit, bepaal je zelf wie je beschermt. Je neemt zelf beslissingen over je vermogen die uitwerking hebben wanneer je nog leeft of wanneer je overlijdt. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris te gaan. Zo bespaar je uiteraard geld, maar belangrijker is dat je kantoorhouder je beter kent dan je notaris. Hij is de ideale persoon om je wensen te vertalen naar de juiste levensverzekering. 

Woonkrediet automatisch (deels) terugbetaald

Om een woning te kopen of bouwen ga je meestal een krediet aan. De aflossing van dat krediet is vaak de grootste kost binnen je gezinsbudget. Wanneer je overlijdt, moet je partner de afbetaling alleen dragen. Een zware financiële dobber, die zelfs kan leiden tot de verkoop van de woning waar jullie samen in woonden. Je kunt dat vermijden door een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die ervoor zorgt dat (een deel van) het krediet terugbetaald wordt. Je kiest zelf of je een deel of het volledige kredietbedrag verzekert. Zo ben je zeker dat je partner zich daar alvast geen zorgen over hoeft te maken na je overlijden.

Levensverzekeringen

Meer weten?