7. Je kiest voor een ster­ke sprei­ding van je be­leg­ging

Zoals je vast weet is een sterke spreiding van je portefeuille belangrijk om het risico van je investeringen tot een minimum te beperken. Argenta Asset Management gaat daarbij nog een stapje verder en let erop dat jouw selectie van beleggingen op verschillende niveaus wordt gespreid.

Evenwichtige spreiding

Aan de hand van een wiskundig model brengen onze experten het verwachte rendement en de verwachte risico’s van aandelen en obligaties in kaart. Vervolgens wegen ze deze tegen elkaar af. Het resultaat is een evenwichtig gespreide selectie van beleggingen.

Regio’s

Het is geen goed idee om te sterk te focussen op één regio. Maar iéts meer investeren in bloeiende regio’s met rooskleurige toekomstperspectieven is wél een goed idee. Ook dat nemen onze experten in overweging bij het samenstellen van jouw selectie beleggingen.

Thema's

Tot slot groeperen onze experten bedrijven volgens verschillende thema’s. Ze beleggen in de beste bedrijven van een zo groot mogelijk aantal verschillende thema’s op lange termijn, bijvoorbeeld robotica, vergrijzing, watervoorziening, … Verwachten ze dat een bepaald thema het minder goed zal doen? Dan verschuiven ze een deel van onze investeringen naar een ander thema met positieve verwachtingen.

Uit deze brede poel van aandelen en obligaties maken ze uiteindelijk een finale selectie. Daarbij besteden ze extra aandacht aan de verhouding tussen prijs en kwaliteit, de focus op duurzame thema’s en de perspectieven op lange termijn.

Het resultaat: een sterk onderbouwde spreiding binnen jouw selectie van beleggingen en op maat van jouw doelprofiel.

Meer informatie

Beleggen volgens Argenta

De beste belegging is een belegging die bij jou, je financiële mogelijkheden en je verwachtingen past. Het is een belegging die je zorgvuldig selecteert, samen met iemand die jou kent. Een belegging die duidelijk en eenvoudig is.