8. Je legt zelf ac­cen­ten in je por­te­feuil­le

Met een kernfonds van Argenta zit je altijd goed. Voeg je toch liever je eigen specifieke accenten toe? Ook dat is perfect mogelijk.

Om het jou makkelijk te maken verdelen we de mogelijke accenten onder in zes subthema’s.

Tijdens een jaarlijks adviesgesprek overloopt jouw persoonlijke beleggingsadviseur jouw diverse accentfondsen en hoe deze zich verhouden in het totaal belegd vermogen. Hierbij worden spelregels gehanteerd. Zo beschermen onze experten je tegen een te eenzijdige concentratie en houden ze het aantal risicovolle aandelen en obligaties binnen de perken.

Sector

Met een fonds leg je niet alle eieren in hetzelfde mandje, maar investeer je in verschillende sectoren, thema’s, regio’s, …

Thema

Leg de focus op een specifiek thema zoals vergrijzing, water, veiligheid, new finance, …

Geografisch

Spits je toe op een bepaalde regio zoals Europa, Vlaanderen, China, ...

Duur­zaam

Zet extra in op duurzame fondsen.

Fixed income

Investeer meer in vastrentende beleggingen zoals obligaties uitgegeven door landen of bedrijven.

Derdenbeheer

Vertrouw op wereldwijd gespreide fondsen van andere fondsenbeheerders en volg hun visie op de macro-economie.

Meer informatie

Geïnteresseerd in beleggen?

Met het beleggingsplan van Argenta beleg je vanaf 25 euro per maand. Zo bouw je op jouw tempo een kapitaal op. En als je wilt kan dat zelfs helemaal automatisch. Zo hoef je er zelf niet aan te denken.