Argenta pensioenspaarfondsen

De belegging voor later

 • Alleen beheerskosten, geen instapkosten
 • Beleggen op lange termijn
 • Kan al vanaf 5 euro

Waarom een pensioenspaarfonds?

Voor je pensioen

Pensioensparen* doe je minimum tot je 60e verjaardag.

Fiscaal pensioensparen*

Je geniet mogelijk een belastingvermindering tot
30 % van het gestorte bedrag.

Gespreid beleggen

Met de Argenta pensioenspaarfondsen beleg je in een gezonde mix van aandelen en obligaties.

Hoe werkt het?

Via de Argenta pensioenspaarfondsen beleg je in een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat rendement op lange termijn nastreeft. De bedragen die jij en andere deelnemers storten, komen samen in een grote pot terecht die de beheerders gebruiken om te beleggen in aandelen en obligaties. Je kiest zelf of je maandelijks, jaarlijks of met een andere frequentie stort. Bovendien kun je al storten vanaf een bedrag van 5 euro. Zo bouw je in alle vrijheid en op jouw eigen tempo aan je pensioen.

Deze fondsen, beheerd door Arvestar Asset Management en gecommercialiseerd door Argenta Spaarbank, kunnen je mogelijk een interessant rendement op lange termijn opleveren. Maar je investering is onderworpen aan marktschommelingen. Je hebt met deze producten geen kapitaalbescherming of gegarandeerd rendement. Er wordt uiteraard alles aan gedaan om de waarde te doen toenemen en de risico’s te verminderen. Bijvoorbeeld door de investeringen in aandelen en obligaties te spreiden.

Fiscaliteit

Wist je dat je een belastingvermindering kunt genieten door te beleggen in de Argenta pensioenspaarfondsen?

 • Stort je tot 990 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen.
 • Stort je tot 1.270 euro per jaar, dan is dat 25 %.

Op je 60e verjaardag wordt een belasting van 8 % aangerekend als je je contract hebt afgesloten voor jouw 55e verjaardag. Er wordt uitgegaan van een forfaitair tarief van 4,75 % voor stortingen na 1 januari 1993. Daarna kun je nog 4 jaar beleggen met belastingvoordeel, zonder belasting op het gespaarde kapitaal. Van 2015 tot 2019 wordt er elk jaar een eindbelasting van 1 % vervroegd geïnd, behalve voor contracten die gestart zijn vanaf 1 januari 2015. Deze bedragen worden afgetrokken van de eindbelasting van 8 %.

Als je het geld vervroegd wilt opnemen (voor je 60e verjaardag voor contracten afgesloten voor je 55e verjaardag), heeft dat in principe een hogere belasting als gevolg (huidig wettelijk tarief: 33 % verhoogd met gemeentebelasting).
De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen en tussen 18 en 64 jaar oud zijn. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten

  ARGENTA PENSIOENSPAARFONDSEN
Instapkosten 0 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,33 % per jaar

Pensioenspaarfondsen

Argenta Pensioenspaarfonds (beheerd door Arvestar Asset management)

potentieel rendement op lange termijn

 • Strategie: voornamelijk aandelen
 • Duurtijd: onbeperkt
 • Minimumbedrag: 5 euro
 • Beleggingshorizon: groter dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen
 • Risicoklasse: 5 op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)
 • Inventariswaarde: 165,37 euro op 29/11/2021. Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment ook raadplegen in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.
 • ISIN: BE0172903495

Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (beheerd door Arvestar Asset management)

potentieel rendement op lange termijn met aangepaste spreiding om risico’s te vermijden

 • Strategie: maximum 40 % aandelen
 • Duurtijd: onbeperkt
 • Minimumbedrag: 5 euro
 • Beleggingshorizon: groter dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen
 • Risicoklasse: 4 op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)
 • Inventariswaarde: 81,38 euro op 29/11/2021. Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment ook raadplegen in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.
 • ISIN: BE6208865897

Mogelijke nadelen en risico's

 • Flexibiliteitsrisico
  De aard van de sectoren en bedrijven waarin belegd mag worden in het kader van dit product is duidelijk omlijnd. De beheerder van de belegging kan dus niet flexibel kiezen in welke sectoren of bedrijven hij belegt.
 • Mogelijke wijziging risicoklasse
  De risicoklasse die in de bovenstaande tabel wordt vermeld, is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Deze weerspiegelt niet noodzakelijk de toekomstige risicoklasse.
 • Marktrisico
  De koersen van de bezittingen in je beleggingsportefeuille kunnen schommelen. Daardoor houd je bij een verkoop waarschijnlijk meer of minder over dan wat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.
 • Kapitaalrisico
  Als je voor een pensioenspaarfonds kiest, beleg je hoofdzakelijk in aandelen en obligaties. Daardoor zijn je kapitaal en rendement niet gewaarborgd.
 • Concentratierisico
  De meeste uitgevers van de obligaties en aandelen liggen in de Europese Economische Ruimte. Daardoor heeft de economische ontwikkeling in de EER een grote invloed op het fonds.
 • Rendementsrisico
  Doordat je aandelenkoersen schommelen, kan het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief zijn.

Belangrijke documenten

*Met de term 'pensioensparen', gebruikt op deze webpagina, bedoelen we een belegging in een pensioenspaarfonds.

Belangrijke informatie

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem zeker het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je kiest voor dit product. Je kunt deze documenten ook in jouw Argenta-kantoor verkrijgen.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek, mogelijk zijn de producten op deze pagina niet geschikt voor jouw persoonlijke situatie. Deze informatie is dan ook geen beleggingsadvies. Pas nadat we met jou hebben nagegaan of dit product geschikt en passend is voor jou, kun je kiezen voor de pensioenspaarfondsen van Argenta.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Spaarbank nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, (de Ombudsman in financiële geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, tel 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin.bewww.ombudsfin.be. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 9 december 2018. Op deze pensioenspaarfondsen is het Belgische recht van toepassing.

Argenta Pensioenspaarfondsen

 • enkel beheerskosten, geen instapkosten
 • beleggen op lange termijn
 • kan al vanaf 5 euro