Pensioensparen met Argenta-Flexx

De levensverzekering waarmee je spaart voor later

Waarom kiezen voor Pensioensparen met Argenta-Flexx?

Gewaarborgde rentevoet

Kapitaalbescherming

Belastingvoordeel tot 30 %

Hoe werkt pensioensparen met Argenta-Flexx?

Met Argenta-Flexx bouw je in alle veiligheid aan jouw pensioen. Je kapitaal is beschermd en je krijgt voor elke storting een gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op het moment van de storting. Eventuele wijzigingen van de interestvoet worden in het jaarlijks overzicht van jouw producten vermeld. Bovendien kan er winstdeling worden toegekend. 

Het contract loopt minimaal 10 jaar en minimaal tot je 65ste verjaardag, zodat je met het gespaarde kapitaal zorgeloos van jouw pensioen kunt genieten. 

Argenta-Flexx kan zowel onder het fiscale stelsel pensioensparen als onder het fiscale stelsel langetermijnsparen worden afgesloten.

Fiscaal pensioensparen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. 

Stort je tot en met 1.020 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen. Stort je meer dan 1.020 tot 1.310 euro per jaar, dan is dat 25 %.

Sparen of beleggen op jouw tempo

Je kiest of je eenmalig een minimum van 300 euro stort of een spaarplan van minimaal 300 euro op jaarbasis aangaat.
Daarnaast kies je zelf of je maandelijks, jaarlijks of met een andere frequentie stort. Je kunt al storten vanaf een bedrag van 25 euro.
Zo kies je zelf wanneer je spaart voor later.
Je vindt de gewaarborgde interestvoet die van toepassing is in de tarieflijst.

Waarborgen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, gelden automatisch deze waarborgen:

  • Waarborg bij leven
    Is de verzekerde in leven op de einddatum van het contract, dan wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd. Deze wordt gevormd door het gespaarde bedrag, inclusief rente en uitgekeerde winstdeling en na afhouding van de hieronder vermelde taksen en kosten.
  • Waarborg bij overlijden
    Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd aan de gekozen begunstigde(n).

Als je voor een aanvullende waarborg kiest, dan ben je er zeker van dat een of meer begunstigden een vooraf bepaald minimumbedrag ontvangen wanneer je overlijdt. 
Wil je graag meer informatie over de waarborgen? Vraag ernaar bij je kantoorhouder.

Argenta-Flexx Home & Pension

Argenta-Flexx Home & Pension is een optionele afbouwende waarborg overlijden.

Vroeg beginnen sparen voor later is belangrijk. Maar op korte termijn plannen maken, is ook belangrijk. Wil je starten met pensioensparen, maar heb je ook plannen om een huis te kopen? Dan is Argenta-Flexx Home & Pension een goede keuze:

  • Je hebt recht op het belastingvoordeel van het pensioensparen via Argenta-Flexx. 
  • Vind je enkele jaren later jouw droomhuis? Dan kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van de overlijdensverzekering van het woonkrediet (de schuldsaldoverzekering).

Beleggingsdoelstelling

Argenta-Flexx is bedoeld voor particuliere spaarders die in alle veiligheid willen investeren met het oog op kapitaalzekerheid, een gewaarborgd rendement wensen en die daarbij een fiscaal voordeel willen genieten.

Daarnaast richt de verzekering zich ook via de optionele waarborg overlijden tot spaarders die zich willen voorbereiden op het afsluiten van een hypothecaire lening voor het verwerven van een onroerend goed en die ondertussen van een fiscaal voordeel willen genieten.

Duurzaamheidsinformatie

Risico’s

Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv kun je in aanmerking komen voor een tussenkomst ten bedrage van de afkoopwaarde en dit tot maximum 100.000 euro per klant en per instelling. Je loopt dus het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Kosten en taksen

Belangrijke documenten

Belangrijke informatie

Niet helemaal tevreden?

Kom gerust langs voor een persoonlijk voorstel