Hoe een beroep doen op een verzekering van Gold, Silver of de Golden kredietkaart?

Verzekeringspakket Gold- of Silver-pakket

Reputatieschade, identiteitsdiefstal of misbruik van je betaalmiddelen

Bel de verzekeraar Inter Partner Assistance op het nummer +32 2 642 45 30 om een beroep te doen op de Bijstand online veiligheid.

Fraude bij online aankopen

Stuur het volledig ingevulde aangifteformulier en de bijhorende bewijzen naar claims-assistance@ip-assistance.com of via de post naar Inter Partner Assistance, Regentlaan 7, B-1000 Brussel. Of bel naar +32 2 642 45 30.

Verzekeringspakket Golden kredietkaart

Wil je een vergoeding of schadeloosstelling aanvragen voor een van de verzekeringen van je Golden kredietkaart? Volg dan deze stappen:

1. Kies het juiste formulier in functie van je situatie

2. Verstuur je aangifteformulier

Stuur het volledig ingevulde aangifteformulier samen met de bijhorende bewijzen naar claims-assistance@ip-assistance.com of via de post naar Inter Partner Assistance, Regentlaan 7, B-1000 Brussel. Of bel naar +32 2 642 45 30.

Belangrijk

  • Wacht niet om aangifte te doen van een schadegeval, doe de aangifte meteen.
  • Vul het formulier helemaal in, zo voorkom je vertragingen.
  • Bewaar alle originele documenten als bewijs.
  • Heb je bijstand nodig op reis? Dan kun je 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de bijstandscentrale op het nummer +32 2 642 45 30 of via claims-assistance@ip-assistance.com. Bewaar dit telefoonnummer in je gsm.

Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.040.149, 2.040.148(2) en 2.040.147 onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance, erkend door de Nationale Bank van België onder het nummer 0487.