Wat moet je allemaal regelen als een familielid overlijdt?

Laatst bijgewerkt: 25-10-2021 | 5 minuten

Als een familielid sterft, ben je diep getroffen. Je wilt tijd om je verdriet te verwerken maar tegelijk moet je heel wat regelen. De begrafenis moet georganiseerd worden, er komt een hele administratieve rompslomp op je af, … Hoe begin je eraan? We zetten de belangrijkste stappen voor jou op een rij.

Eerste stappen net na het overlijden

1. Laat het overlijden vaststellen
 • Als iemand overleden is, moet dat officieel vastgesteld worden in de eerste uren na het overlijden. Er wordt dan een medisch attest van overlijden opgesteld. Daarop staan de datum en het uur van overlijden en de doodsoorzaak.
 • Wie het attest opstelt, hangt af van waar het overlijden gebeurt:
 • In het ziekenhuis of rusthuis zorgt de instelling zelf voor het medisch attest van overlijden.
 • Gebeurt het thuis, dan moet je een dokter laten komen. Dat kan je huisdokter zijn of een dokter van wacht. Hij maakt het attest op.
2. Neem contact op met een begrafenisondernemer

Je kiest zelf de begrafenisondernemer. De prijzen kunnen sterk uiteenlopen dus het kan interessant zijn om een offerte te vragen.

Wat doet een begrafenisondernemer?

 • Hij ontfermt zich over het lichaam van de overledene.
 • Hij stelt samen met jou de doodsbrief op.
 • Hij regelt heel wat administratieve formaliteiten. 
3. Geef het overlijden aan bij de burgerlijke stand

Een overlijden aangeven doe je in de gemeente waar het overlijden gebeurde. Vindt de begrafenis in een andere gemeente plaats? Dan moet je ook daar aangifte doen. Gewoonlijk regelt de begrafenisondernemer die aangifte.

Om een overlijden aan te geven heb je deze documenten nodig:

 • Het overlijdensattest opgesteld door een dokter
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Eventueel het trouwboekje en rijbewijs van de overledene
 • De identiteitskaart van de personen die het overlijden gaan aangeven

De gemeente stelt dan een overlijdensakte op. Je krijgt daarvan een uittreksel. Vraag meteen een aantal exemplaren want je hebt de overlijdensakte nodig om verschillende instanties te verwittigen: notaris, banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenfonds, werkgever, …

4. Verwittig eventueel de werkgever en de school van de kinderen

Werkte de overledene nog? Dan moet je zijn werkgever verwittigen. Als hij zelfstandige was, neem je best contact op met zijn boekhouder.

Heeft de overledene kinderen die nog naar school gaan? Informeer dan de school, hogeschool of universiteit van de kinderen. Vaak zorgen zij voor extra begeleiding en ondersteuning. Ze informeren je ook over het eventuele recht op een (hogere) studietoelage.

Wanneer een kind zijn moeder, vader of beide verliest, kan eventueel een verhoogde kinderbijslag uitbetaald worden. Meestal moet je hiervoor zelf niets doen. Het kinderbijslagfonds wordt automatisch geïnformeerd.

5. Neem contact op met de bank(en) en verzekeringsmaatschappij(en)

Neem contact op met de bank(en) en/of verzekeringsmaatschappij(en) waar de overledene rekeningen, een (levens)verzekering of een kluis had. Ben je niet of maar gedeeltelijk op de hoogte van de bank- en verzekeringszaken van de overledene? Dan kan Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen je voorthelpen.

Banken hebben bij een overlijden twee wettelijke verplichtingen:

 • Zij moeten de rekeningen van de overledene en zijn huwelijkspartner blokkeren.
 • Zij moeten een fiscale lijst met een overzicht van alle tegoeden op naam van de overledene en zijn echtgenoot of echtgenote doorgeven aan de fiscale administratie die zich met de successie bezighoudt.

Bepaalde facturen kunnen wel nog betaald worden met de geblokkeerde rekeningen. Bijvoorbeeld de ziekenhuisrekeningen van de overledene en de begrafeniskosten.

Waar je zeker aan moet denken net na de begrafenis

Meer weten?

Afscheid zonder zorgen