Argenta-Flexx

De levensverzekering waarmee je spaart voor later

 • gewaarborgde rentevoet
 • kapitaalbescherming
 • beperkt risico

Waarom kiezen voor Argenta-Flexx?

Sparen voor je pensioen

Je spaart minimum tot je 65e verjaardag.

Fiscaal pensioensparen

Je geniet mogelijk een belastingvermindering via pensioen- of langetermijnsparen. 

Sparen op jouw tempo

Je kunt sparen vanaf een bedrag van 25 euro, met een frequentie die je zelf kiest.

Hoe werkt het?

Met Argenta-Flexx bouw je in alle veiligheid aan jouw pensioen. Je kapitaal is beschermd en je krijgt voor elke storting een gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op moment van storting. Eventuele wijzigingen van de interestvoet worden in het jaarlijks overzicht van uw producten vermeld.  Bovendien kan er winstdeling worden toegekend. De Algemene Vergadering beslist jaarlijks of er winstdeling wordt toegekend, deze is niet gegarandeerd en kan wijzigen.

Het contract loopt minimum 10 jaar en minimum tot je 65e verjaardag, zodat je met het gespaarde kapitaal zorgeloos van jouw pensioen kunt genieten. 

Fiscaal pensioensparen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. Dat kan op twee manieren:

 • Via pensioensparen
  Stort je tot en met 980 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen. Stort je meer dan 980 euro, tot 1.260 euro per jaar, dan is dat 25 %.

 • Via langetermijnsparen
  Ook via langetermijnsparen kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen op de gestorte bedragen. Hoeveel je precies fiscaal kunt sparen, hangt af van je netto beroepsinkomen. Voor 2019 is dat bedrag beperkt tot 2.350 euro.

Hou er rekening mee dat dit bedrag mogelijk verminderd moet worden met het basisbedrag van de gewestelijke belastingvermindering voor de eigen woning.

Sparen op jouw tempo

Je kiest of je eenmalig een minimum van 300 euro stort of een spaarplan van minimum 300 euro op jaarbasis aangaat.

Daarnaast kies je zelf of je maandelijks, jaarlijks of met nog een andere frequentie stort. Je kunt  al storten vanaf een bedrag van 25 euro.

Zo kies je zelf wanneer je spaart voor later.

Waarborgen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, dan gelden automatisch deze waarborgen:

 • Waarborg bij leven
  Is de verzekerde in leven op de einddatum van het contract, dan wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd. Deze wordt gevormd door het gespaarde bedrag, inclusief rente en uitgekeerde winstdeling en na afhouding van de hieronder vermelde taksen en kosten.
 • Waarborg bij overlijden
  Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd aan de gekozen begunstigde(n).

Als je voor een aanvullende waarborg kiest, dan ben je er zeker van dat een of meer begunstigden een vooraf bepaald minimumbedrag ontvangen wanneer je overlijdt. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Constante waarborg overlijden
  Wil je er zeker van zijn dat bijvoorbeeld je kinderen of kleinkinderen een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd krijgen wanneer je sterft? Dat kan met de constante waarborg overlijden tot een bedrag van 85.000 euro overlijdensriscokapitaal. 
 • Argenta-Flexx Home & Pension (of de afbouwende waarborg overlijden)
  Je kunt met jouw Argenta-Flexx-contract aan pensioensparen doen nog voor je je eerste woning koopt. Nadien kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van je schuldsaldoverzekering. In tegenstelling tot de constante waarborg overlijden daalt het uit te keren bedrag dan doorheen de tijd. 

Wil je graag meer informatie over de segmentatiecriteria, de premies en de algemene voorwaarden? Vraag ernaar bij je kantoorhouder.

Argenta-Flexx Home & Pension

Vroeg beginnen te sparen voor later is belangrijk. Maar je plannen op kortere termijn zijn dat ook. Wil je starten met pensioensparen, maar heb je ook plannen om een huis te kopen? Dan is Argenta-Flexx Home & Pension een goede keuze:

 • Je spaart nu al voor jouw pensioen van morgen.
 • Je hebt recht op het belastingvoordeel van het pensioensparen of langetermijnsparen via Argenta-Flexx. 
 • Vind je enkele jaren later jouw droomhuis? Dan kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van de overlijdensverzekering van het woonkrediet (de schuldsaldoverzekering).

Risico’s

Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv kun je in aanmerking komen voor een tussenkomst ten bedrage van de afkoopwaarde en dit tot maximum 100.000 euro per klant en per instelling. Je loopt dus het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Kosten en taksen

  Pensioensparen Langetermijnsparen
Instapkosten maximum 4 % op de gestorte premie
Beheerskosten 0,27 % per jaar op de eerste schijf van 7.500 euro reserve met een maximale kost van 20,25 euro per jaar
Afkoopkosten

Je betaalt geen afkoopkosten op de eindvervaldag, bij een (gedeeltelijke) afkoop in de laatste 5 jaren van het contract of bij de aankoop van een onroerend goed in Europa (je kunt de voorwaarden opvragen bij je kantoorhouder).

In alle andere gevallen bedraagt de afkoopkost 5 % op de afkoopwaarde (netto opgebouwde reserve).

Bovenop de afkoopkost kan een extra belasting worden aangerekend.

Premietaks 0 % 2 % op de gestorte premie
Anticipatieve heffing

8 %

De taks wordt geheven op je 60e verjaardag. Voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar wordt de taks geheven op de 10e verjaardag van het contract. 

10 %

De taks wordt geheven op je 60verjaardag. Voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar wordt de taks geheven op de 10verjaardag van het contract. 

Belangrijke documenten

Kom gerust langs voor een persoonlijk voorstel

Wil je graag een persoonlijk voorstel? Neem contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij berekent jouw premie en maakt een verzekeringsvoorstel voor je op. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

Argenta-Flexx is een levensverzekering tak 21 naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten door de Nationale Bank van België, onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

Deze pagina bevat publicitaire informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Voor Argenta-Flexx gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in jouw contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden, de financiële infofiche en de tarieflijst, vind je hier of bij je kantoorhouder.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen zijn niet getoetst. Daardoor is dit product mogelijk niet passend of niet geschikt. Deze pagina is dan ook geen beleggingsadvies.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.aswww.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op http://ec.europa.eu/odr/. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 9 december 2018.

Argenta-Flexx

 • gewaarborgde rentevoet
 • kapitaalbescherming
 • beperkt risico