Argenta-Flexx

De levensverzekering waarmee je spaart voor later

 • Gewaarborgde rentevoet
 • Kapitaalbescherming
 • Beperkt risico

Waarom kiezen voor Argenta-Flexx?

Sparen voor je pensioen

Je spaart minimum tot je 65e verjaardag.

Fiscaal pensioensparen

Je geniet mogelijk een belastingvermindering via pensioen- of langetermijnsparen. 

Sparen op jouw tempo

Je kunt sparen vanaf een bedrag van 25 euro, met een frequentie die je zelf kiest.

Hoe werkt het?

Met Argenta-Flexx bouw je in alle veiligheid aan jouw pensioen. Je kapitaal is beschermd en je krijgt voor elke storting een gegarandeerde interestvoet die van toepassing is op moment van storting. Eventuele wijzigingen van de interestvoet worden in het jaarlijks overzicht van uw producten vermeld.  Bovendien kan er winstdeling worden toegekend. De Algemene Vergadering beslist jaarlijks of er winstdeling wordt toegekend, deze is niet gegarandeerd en kan wijzigen.

Het contract loopt minimum 10 jaar en minimum tot je 65e verjaardag, zodat je met het gespaarde kapitaal zorgeloos van jouw pensioen kunt genieten. 

Fiscaal pensioensparen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. Dat kan op twee manieren:

 • Via pensioensparen
  Stort je tot en met 990 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen. Stort je meer dan 990 euro, tot 1.270 euro per jaar, dan is dat 25 %.

 • Via langetermijnsparen
  Ook via langetermijnsparen kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen op de gestorte bedragen. Hoeveel je precies fiscaal kunt sparen, hangt af van je netto beroepsinkomen. Voor 2020, 2021, 2022 en 2023 is dat bedrag beperkt tot 2.350 euro.

Hou er rekening mee dat dit bedrag mogelijk verminderd moet worden met het basisbedrag van de gewestelijke belastingvermindering voor de eigen woning.

Sparen op jouw tempo

Je kiest of je eenmalig een minimum van 300 euro stort of een spaarplan van minimum 300 euro op jaarbasis aangaat.

Daarnaast kies je zelf of je maandelijks, jaarlijks of met nog een andere frequentie stort. Je kunt  al storten vanaf een bedrag van 25 euro.

Zo kies je zelf wanneer je spaart voor later.

Waarborgen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, dan gelden automatisch deze waarborgen:

 • Waarborg bij leven
  Is de verzekerde in leven op de einddatum van het contract, dan wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd. Deze wordt gevormd door het gespaarde bedrag, inclusief rente en uitgekeerde winstdeling en na afhouding van de hieronder vermelde taksen en kosten.
 • Waarborg bij overlijden
  Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd aan de gekozen begunstigde(n).

Als je voor een aanvullende waarborg kiest, dan ben je er zeker van dat een of meer begunstigden een vooraf bepaald minimumbedrag ontvangen wanneer je overlijdt. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Constante waarborg overlijden
  Wil je er zeker van zijn dat bijvoorbeeld je kinderen of kleinkinderen een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd krijgen wanneer je sterft? Dat kan met de constante waarborg overlijden tot een bedrag van 85.000 euro overlijdensriscokapitaal. 
 • Argenta-Flexx Home & Pension (of de afbouwende waarborg overlijden)
  Je kunt met jouw Argenta-Flexx-contract aan pensioensparen doen nog voor je je eerste woning koopt. Nadien kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van je schuldsaldoverzekering. In tegenstelling tot de constante waarborg overlijden daalt het uit te keren bedrag dan doorheen de tijd. 

Wil je graag meer informatie over de segmentatiecriteria, de premies en de algemene voorwaarden? Vraag ernaar bij je kantoorhouder.

Argenta-Flexx Home & Pension

Vroeg beginnen te sparen voor later is belangrijk. Maar je plannen op kortere termijn zijn dat ook. Wil je starten met pensioensparen, maar heb je ook plannen om een huis te kopen? Dan is Argenta-Flexx Home & Pension een goede keuze:

 • Je spaart nu al voor jouw pensioen van morgen.
 • Je hebt recht op het belastingvoordeel van het pensioensparen of langetermijnsparen via Argenta-Flexx. 
 • Vind je enkele jaren later jouw droomhuis? Dan kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van de overlijdensverzekering van het woonkrediet (de schuldsaldoverzekering).

Risico’s

Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv kun je in aanmerking komen voor een tussenkomst ten bedrage van de afkoopwaarde en dit tot maximum 100.000 euro per klant en per instelling. Je loopt dus het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Kosten en taksen

Belangrijke documenten

Disclaimer

Argenta-Flexx

 • Gewaarborgde rentevoet
 • Kapitaalbescherming
 • Beperkt risico