Verzekering in het Silver-pakket

Bescherm jezelf en je gezin met de Bijstand online veiligheid en de Online-aankoopverzekering

Waarom een verzekering tegen online fraude?

Bescherming bij online aankopen

Bijstand bij identiteitdiefstal en aantasting online reputatie

Bijstand bij misbruik van je betaalmiddelen op het internet

Bescherm je tegen online fraude

We regelen tegenwoordig veel online: onze bankzaken, nieuwe kleren, contact met familie en vrienden. Handig, maar het gemak van online heeft ook een keerzijde: online fraude, diefstal en reputatieschade loeren om de hoek. Dankzij het verzekeringspakket1 van het Silver-pakket kun je technische, juridische en psychologische bijstand aanvragen als het misloopt. Dit verzekeringspakket vind je ook in het Gold-pakket2.

1 Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.050.148, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance, erkend door de Nationale Bank van België onder het nummer 0487.

Bijstand online veiligheid

Word je identiteit gestolen of je reputatie aangetast op het internet? Of overkomt het iemand van je gezin? Dan zijn er drie vormen van bijstand waarop je een beroep kunt doen:

 • Je kunt een expert laten aanstellen die je bijstaat:
 • Hij onderzoekt je case en maakt een rapport op met aanbevelingen.
 • Hij spoort de websitebeheerder op die jouw gestolen gegevens heeft en verwerkt of die verantwoordelijk is voor het bewuste bericht.
 • Hij doet het nodige om de links en de gekende kopieën ervan te verwijderen en bezorgt je daarover een rapport.
 • Je kunt via de verzekeraar een beroep doen op psychologische ondersteuning met een maximum van drie raadplegingen per jaar.
 • Je kunt 24/7 bellen naar een hulplijn voor informatie, met een maximum van drie oproepen per jaar. Zo kun je onder andere juridische informatie krijgen.

Online-aankoopverzekering

Kocht je een product online en werd het niet of beschadigd geleverd? Als je bestelling na een klacht bij de handelaar niet (of niet conform) geleverd wordt, dan kan het bedrag van het niet-geleverde of niet-conform-geleverde product via de Online-aankoopverzekering terugbetaald worden.

Voorbeelden van online fraude

 • Je koopt online een iPhone. De betaling gaat onmiddellijk van je rekening maar je iPhone wordt nooit geleverd. De webshop blijkt vals te zijn.
 • Iemand bewerkt foto’s van je tienerdochter op een ongepaste manier en post ze op sociale media, met alle gevolgen van dien. De foto’s zijn met een nepaccount gepost, waardoor je geen idee hebt wie erachter zit.
 • Je ontvangt plots berichten van familie, vrienden en kennissen dat ze verbaasd zijn over wat ze lezen op een socialmediaplatform. Blijkbaar heb je aangekondigd dat je ontslag hebt genomen. Iemand heeft je inloggegevens misbruikt om in jouw naam valse berichten te verspreiden en zo je online reputatie te schaden.            

Ik werd gestalkt op mijn Facebookpagina. Dankzij de verzekering in mijn Silver-pakket kon ik een technisch expert inschakelen om de stalking te stoppen. Ik kon ook drie sessies volgen bij een psycholoog.

– Nele Eeklo

Ik kocht online producten, maar niet alles werd geleverd. Mijn klacht bij de handelaar viel in dovemansoren maar dankzij de Online-aankoopverzekering kreeg ik mijn geld terug.

– Paul Wommelgem

Wat is wel en niet verzekerd?

E-reputatieschade
Identiteitsdiefstal
Fraudeleus gebruik van betaalmiddelen
Aankopen op het internet
Waarvoor kan de verzekering tussenkomen?* Terugbetaling van een voorgestelde externe expert die je helpt, met een maximum van drie raadplegingen en 5.000 euro per jaar.


Terugbetaling van psychologische ondersteuning bij een voorgestelde externe partij, met een maximum van drie raadplegingen per jaar.
Terugbetaling van een voorgestelde externe expert die je helpt, met een maximum van drie raadplegingen en 5.000 euro per jaar. Terugbetaling van niet- of niet-conform-geleverde producten die na een klacht bij de handelaar nog altijd niet geleverd, vervangen of terugbetaald werden door de handelaar, met een maximum van drie incidenten en 2.500 euro per jaar (minimum aankoopwaarde van 50 euro per product).
Wanneer komt de verzekering niet tussen? *
 • De schade bestond al op het moment dat de bijstand inging.
 • Je stemde vrijwillig in met de verspreiding van de informatie, foto’s of andere gegevens.
 • De aantasting gebeurt door een persbedrijf of een journalist.
 • Je identiteit is gestolen door een gezinslid.
 • Je veroorzaakte de schade zelf.
 • Er is gevolgschade van de identiteitsdiefstal en eventuele indirecte schade.
 • Het frauduleus gebruik is door een gezinslid gebeurd.
 • Je veroorzaakte de schade zelf.
 • Er is gevolgschade van de diefstal en eventuele indirecte schade.
Bekijk de lijst van producten waarvoor de verzekering niet tussenkomt.
Vereisten
 • De schade doet zich voor in je privéleven.
 • De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het schadegeval is niet gekend bij de begunstigde op de ingangsdatum van de verzekering.
 • Je meldt het schadegeval bij de verzekeraar tussen de ingangsdatum van de verzekering en de beëindiging ervan.
 • Je kocht de producten bij een profesisonele handelaar met een officiële vestiging in Europa.
 • De levering van de goederen gebeurt per post met ontvangstbevestiging of door een privé-transporteur (aflevering gebeurt op het nationale grondgebied).
 • Je kocht het product niet op een veilingsite.
  E-reputatieschade Identiteitsdiefstal Fraudeleus gebruik van betaalmiddelen Aankopen op het internet
Waarvoor kan de verzekering tussenkomen?* Terugbetaling van een voorgestelde externe expert die je helpt, met een maximum van drie raadplegingen en 5.000 euro per jaar.


Terugbetaling van psychologische ondersteuning bij een voorgestelde externe partij, met een maximum van drie raadplegingen per jaar.
Terugbetaling van een voorgestelde externe expert die je helpt, met een maximum van drie raadplegingen en 5.000 euro per jaar. Terugbetaling van niet- of niet-conform-geleverde producten die na een klacht bij de handelaar nog altijd niet geleverd, vervangen of terugbetaald werden door de handelaar, met een maximum van drie incidenten en 2.500 euro per jaar (minimum aankoopwaarde van 50 euro per product).
Wanneer komt de verzekering niet tussen?*
 • De schade bestond al op het moment dat de bijstand inging.
 • Je stemde vrijwillig in met de verspreiding van de informatie, foto’s of andere gegevens.
 • De aantasting gebeurt door een persbedrijf of een journalist.
 • Je identiteit is gestolen door een gezinslid.
 • Je veroorzaakte de schade zelf.
 • Er is gevolgschade van de identiteitsdiefstal en eventuele indirecte schade.
 • Het frauduleus gebruik is door een gezinslid gebeurd.
 • Je veroorzaakte de schade zelf.
 • Er is gevolgschade van de diefstal en eventuele indirecte schade.
Bekijk de lijst van producten waarvoor de verzekering niet tussenkomt.
Vereisten
 • De schade doet zich voor in je privéleven.
 • De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het schadegeval is niet gekend bij de begunstigde op de ingangsdatum van de verzekering.
 • Je meldt het schadegeval bij de verzekeraar tussen de ingangsdatum van de verzekering en de beëindiging ervan.
 • Je kocht de producten bij een profesisonele handelaar met een officiële vestiging in Europa.
 • De levering van de goederen gebeurt per post met ontvangstbevestiging of door een privé-transporteur (aflevering gebeurt op het nationale grondgebied).
 • Je kocht het product niet op een veilingsite.

* De exacte omschrijving van de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen vind je terug in de Algemene Voorwaarden.

Hoe een beroep doen op deze verzekering?

Reputatieschade, identiteitsdiefstal of misbruik van je betaalmiddelen

Neem contact op met de verzekeraar Inter Partner Assistance op het nummer +32 2 642 45 30 om een beroep te doen op de Bijstand online veiligheid.

Fraude bij online aankopen

Stuur je aangifteformulier volledig ingevuld samen met je bewijzen naar Claims-ipa@ip-assistance.com of via de post naar Inter Partner Assistance, Regentlaan 7, B-1000 Brussel. Of bel naar +32 2 642 45 30.

Belangrijk

Wacht niet om aangifte te doen van een schadegeval, doe het meteen.

2 Meer informatie over de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het verzekeringspakket, vind je in de algemene voorwaarden van de verzekering met polisnummer 2.060.149, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, bij Inter Partner Assistance, erkend door de Nationale Bank van België onder het nummer 0487.