Het coronavirus (Covid-19) en het effect op de financiële markten

27 februari 2020

Auteur: Xander Michielsen, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Deze week heeft de markt te lijden onder een sterke daling waarvan de ommekeer op korte termijn moeilijk te voorspellen is. De aanleiding was het nieuws dat het coronavirus zich in Italië had verspreid. Kort daarna volgden andere landen buiten China waar ook besmettingscases werden ontdekt. Vanaf dat moment verdween de rust op de beurs en raakten beleggers in paniek. De angst dat de verspreiding van het virus grote economische schade zal berokkenen zorgt voor een verkoopsgolf. Vandaag zijn de gevolgen heel moeilijk in te schatten. Hieronder onze visie op dit fenomeen.

Waarom reageren de markten zo negatief?

Sinds de start van de uitbraak volgen we de evolutie van het virus nauwgezet op. Het virus is heel besmettelijk, maar veel minder schadelijk dan bijvoorbeeld SARS. We waren ons ervan bewust dat het virus op korte termijn mogelijk nog voor extra volatiele markten kon zorgen. Helaas werd dat deze week bevestigd, sterker dan we hadden verwacht. Het is nu duidelijk dat het virus zich ook buiten China aan het verspreiden is. Vandaag is het onmogelijk om de economische schade hiervan in te schatten. Deze onzekerheid wordt nog extra gevoed door paniekerige berichtgeving. Alle rampscenario’s worden bovengehaald.

De aanleiding van de daling was het nieuws dat het virus zich in Italië had verspreid. Kort daarna volgden andere landen buiten China waar ook besmettingscases werden ontdekt. Zo versnelde het aantal nieuw gerapporteerde cases buiten China onverwacht. 

Coronavirus - Global Cases

Het is belangrijk om alles in perspectief te bekijken. In China zien we vandaag een sterke afname van het aantal nieuwe cases, wat een zeer goed teken is. Het zou kunnen dat het in de rest van de wereld verder escaleert, maar deze escalatie is eindig en zal op termijn ook een saturatiepunt bereiken.

Coronavirus - Infections China

Naast het aantal besmette personen en doden wordt er in de berichtgeving weinig aandacht besteed aan het aantal mensen dat geneest. Ook daar zien we een versnelling. 

Coronavirus - Recovered and deaths

Het is niet de eerste keer dat marktdeelnemers de economische gevolgen van een epidemie moeten inschatten. Dat gaat vaak gepaard met een initiële paniek. In onderstaande grafiek zien we dat de effecten historisch gezien op korte termijn negatief kunnen zijn, maar dat de correctie op lange termijn nog moeilijk waarneembaar is. 

World epidemics and stock market performance

Wat hebben we gedaan in de kernfondsen?

In het kader van professioneel en verantwoordelijk beheer werden aandelen deze week actief verlaagd. Dit omdat we de komende weken nog verdere marktturbulenties verwachten. Hiervoor maakten we handig gebruik van ETF’s*, die we kunnen hanteren voor dergelijke snelle tactische ingrepen. In het meest defensieve kernfonds maakten we gebruik van een techniek om onze blootstelling aan aandelen op korte termijn gedeeltelijk in te dekken. Dit gebeurde allemaal op een zeer snelle en efficiënte manier. Dankzij deze acties zijn we voorzichtiger gepositioneerd op korte termijn. De binnengekomen cash werd eveneens aangehouden. Dit geeft ons de mogelijkheid om te profiteren als we een herstel zien. De kernfondsen behouden wel een verhoogd gewicht in aandelen. Op lange termijn stemmen aandelen ons positief, onderbouwd door gunstige bedrijfsresultaten en stimulerende centrale banken.

Begin februari beslisten we om ons sterk accent in Chinese aandelen te behouden. Dat blijkt tot op heden een goede beslissing te zijn. Vandaag zien we dat sinds begin februari Chinese aandelen het beter hebben gedaan dan Europese en Amerikaanse aandelen. China heeft tot nu toe het meest afgezien van Covid-19, maar er is een duidelijke trend waarneembaar dat het aantal nieuw geïnfecteerde mensen afneemt. Ondertussen zijn er ook al heel wat mensen genezen.

Binnen verschillende sectoren zijn uiteenlopende evoluties mogelijk. In de kernfondsen zit een heel laag gewicht van de reissector, met uitzondering van digitale platformen met een lagekostenstructuur die deze moeilijke tijd gemakkelijk kunnen overleven. We hebben geen luchtvaartmaatschappijen en amper reisagentschappen. De oliesector wordt vermeden. Ook hebben we maar een kleine blootstelling in de autosector. Gezien veel autoconstructoren rekenen op een just-in-time supply chain, zijn zij extra gevoelig aan onderbrekingen in de supply chain ten gevolge van het coronavirus.

Binnen het thema lifestyle was onze switch van luxemerken naar e-commerce begin februari de juiste beslissing. We bouwden sinds het begin van februari Duitse overheidsobligaties op in de kernfondsen als alternatief voor cash. Die fungeren als bescherming tegen marktstress. Dit was een bewuste strategie moest er toch plots hoge volatiliteit optreden, zoals nu het geval is. Ook werd er vorige week een nieuwe investering gestart in floating rate notes. Dat zijn obligaties met een herzienbare coupon op kwartaal- of jaarbasis. Daardoor worden ze bijna niet geïmpacteerd door stijgende rentevoeten.

Wat is onze visie voor de volgende maanden? 

Ons uitgangspunt is dat de economische impact uiteindelijk beperkt zal zijn. Vooral specifieke sectoren zoals de reissector zullen hiervan de gevolgen dragen. Zonder extreme ongelukken zal het virus binnen een paar maand onder controle zijn.

De inflatie blijft vandaag onder controle en de langetermijnrente daalt. Daarmee bewijzen obligaties hun nut in de kernfondsen. De Federal Reserve heeft de mogelijkheid om verdere rentedalingen door te voeren en zo de economie en financiële markten verder te ondersteunen. We zien een sterke toename van de kans op meerdere rentedalingen in de Verenigde Staten. Dit zou de beurs moeten ondersteunen op middellange en lange termijn.

Economische steunmaatregelen, een eventueel vaccin en een eventuele natuurlijke afzwakking van het aantal besmette patiënten zouden na verloop van tijd een beursherstel mogelijk moeten maken. De economische cijfers en de bedrijfswinsten zijn uiteindelijk beslissend.

Een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille met aandelen, obligaties en cash die actief wordt beheerd in lijn met het risicoprofiel van de klant, is de beste strategie om de komende weken en maanden op de golven van de financiële markten te surfen.

*ETF = Exchange Traded Fund, ook wel een tracker genoemd. Die volgt een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een bepaalde aandelenindex.

Lees meer